Nej, det kommer inte plötsligt bli tillåtet för cyklister att köra mot enkelriktat i Stockholm. Eller rött.

| 69 kommentarer

TV4 basunerade ut häromdagen: ”Nya lyckobeskedet för Stockholms cyklister”. Vad var det för ”lyckobesked”? Jo!

Cyklisterna ska få cykla mot enkelriktat! Och mot rött!  Cue en massa kränkta som tycker att det är  orättvist helt skogstokigt att cyklister ska få köra mot enkelriktat för de bryter ju redan mot alla trafikregler som finns och nu ska det alltså bli lagligt att bryta mot reglerna, vart är världen på väg.

Sur för cyklistprio 1 Sur för cyklistprio 2 Sur för cyklistprio 3

Men det ska de inte. Det handlar precis som i Göteborg om att anpassa gatorna efter mer än bara biltrafiken.

Herrejävlar, de kör ju mot enkelriktat!

Herrejävlar, de kör ju redan mot enkelriktat!

När det gäller att ”cykla mot enkelriktat” handlar det i första hand om att skylta om gator så att de istället för att vara enkelriktade, nu istället har ”förbud för motorfordonstrafik”. Precis som de gjorde på Repslagargatan för två år sedan.

Läs också: Nu får du cykla Repslagargatan

Läs också: Nej, det har inte plötsligt blivit tillåtet att bryta mot lagen i Göteborg

Samma sak gäller vad vi förstår rödljuskörandet. Det handlar inte om att Stockholms politiker själva bestämt sig för att det är okej att köra mot rött i Stockholm. Det som eventuellt ska göras är att cykeltrafikljus kommer sättas upp på platser där det bedöms fungera och de kommer visa grönt för högersväng, när övrig trafik har rött.

Lite som man kan vid Götgatan, fast utan bred fil:

Screen Shot 10-16-15 at 08.45 PM

Kolla, grönt för höger. Fast rött fram

Det är lite farligt, menar vi, när en anpassning av trafiken, enligt gällande regelverk, ständigt presenteras som att cyklister plötsligt får bryta mot lagen. Vi är skeptiska mot specialregler, vi tycker det finns nog av dem, men här handlar det om anpassning av trafik. Efter något annat än bil kan tilläggas.

Förövrigt är det märkligt att varenda insats, om det så handlar om lite sopning, får rubriker som får det att verka som att cyklister plötsligt får allt de pekar på.

”Lyckobesked” pffft.

Titta på inslaget på TV4.

Läs hos Direktpress.

Läs också hos DN.

Författare: Christian

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Leave a Reply

69 Comments on "Nej, det kommer inte plötsligt bli tillåtet för cyklister att köra mot enkelriktat i Stockholm. Eller rött."

avatar
  Subscribe  
Notify of
Hundenshusse
Guest
Member

Undrar vem som har väjningsplikt på enkelriktad gata med bara en bilbredds framkomlighet. Vi har en sådan smal gata i kvarteret och jag har redan sett fler möten mellan motorfordon och cykelfordon där rätten till väg skapade diskussion.

Lasse
Guest
Member

Ser nu att dialogen har fler inlägg! Det är alltså inte en enkelriktad gata, utan en gata med dubbelriktad trafik, fast motorfordon endast får köra i ena riktningen. Då tycker jag man gjort ett misstag när man tillåter dubbelriktad cykeltrafik om gatans bredd inte medger möten.

Lasse
Guest
Member

Är gatan enkelriktad så skall där inte bli något möte!

Jocke
Guest
Member

Med lådcykel blir det ännu tokigare, inte helt lätt att ta sig upp på trottoar när man får möte. Ett exempel på det upptäkte jag häromdagen på Klara norra Kyrkogata, där finns inget utrymme till möte och inte heller utrymme att gå med lådcykeln på den smala trottoaren.

Lasse
Guest
Member

Är där tillåtet att cykla i båda riktningarna då? Det måste vara skyltat att cyklister får köra mot biltrafiken för att det ska vara tillåtet! Är där fortfarande skyltat med enkelriktningsskylten så gäller den även cyklister.

Hundenshusse
Guest
Member

Jo, gatan är numera uppmålad med en cykelsymbol. Men sträckan är så trång att en eller fler cyklister inte kan möta en bil och ännu mindre en lastbil utan risk för kollision. Så vem ska väja?

Hasse
Guest
Member

Är en gata så pass trång att en cyklist inte ens kan möta en bilist på ett säkert sätt, så kan man faktiskt ifrågasätta om det överhuvudtaget ska vara tillåtet med genomgående motortrafik där.

Hundenshusse
Guest
Member

Så lösningen är att stoppa den enkelriktade biltrafiken inkl p-platser för att ge utrymme för dubbelriktad cykeltrafik?

Hasse
Guest
Member

Det beror på. Man kan börja med att ta bort p-platser. Oftast räcker det. Men är det verkligen så pass trångt att inte ens det blir en förbättring, så kan man mycket riktigt leda bort bred motordriven genomfartstrafik.

Det är väl inte direkt något nytt jag berättar? Det är en lösning som tillämpas överallt där man vill minska biltrafiken i städerna och främja cyklism och andra hållbara sätt att förflytta sig.

Anders Andersson
Guest
Member

Leda bort bilarna till de större vägarna är snuddande nära vad Motormännen förordar – cyklister får hållas på bakgatorna och biltrafiken på de större vägarna.

Jag tror stan och trafiken blir bättre om vi samarbetar och samsas både på bakgatorna och de större. Det kan betyda att vi emellanåt får stanna och lyfta cykeln åt sidan (alternativt backa) för att ge plats åt ett fordon som har svårare att manövrera – det handlar om att ge och ta.

Varierad
Guest
Member

Handikappade göte sig alltså inte besvär i din stad? Cyklar du därför att att du har svårt att gå (eller saknar ben – handcykel) är att lyfta cykeln inget alternativ. Men de med funktionsvariation är förstås så ovanliga att man inte behöver planera för dessa …

Anders Andersson
Guest
Member

Jodå – de kan cykla på 99,9999999999 % av gatorna. Men ska vi göra också de sista 0,0000000001 % gatorna breda nog så att handikappade på cykel alltid kan möta handikappade i bil, så får vi börja riva hus…

Hundenshusse
Guest
Member

Som flanör i staden har jag kunnat notera att många cyklister är som vatten, tar alltid den genaste vägen även när den är ottillåten.

Anders Andersson
Guest
Member

Det är nog en riktig iakttagelse – men observera att även om cyklister gärna genar, så ser de allra flesta till att inte störa andra trafikanter – och i såna fall finns det ju ingen anledning att reta upp sig.

Lasse
Guest
Member

De TROR sig inte störa andra trafikanter! Det är skillnad. Jag har flera gånger sett bussar och bilar som fått tvärnita för genande cyklister. Cyklister som vid några tillfällen fått kasta sig undan en hårsmån från att bli påkörda. Har ofta som passagerare hört bussförare svära över dessa cyklister.

Och som fotgängare så måste man se upp åt båda hållen på båda väghalvorna när man går över gatan mot grön gubbe. För cyklister kan komma från vilket håll som helst.

Det är sådant här som gör att så många ”hatar” cyklister. Jag skulle hellre se en cykelfri innerstad än en bilfri! Just för att så många cyklister uppför sig så illa! (Snart plockas i alla fall lånecyklarna in för vintern. Alltid något!)

Anders Andersson
Guest
Member

Såna cyklister är OK att störa sig på. Men det är dumt att störa sig på ALLA cyklister bara för att vissa beter sig korkat. Man bör inte heller störa sig på ALLA rödhåriga för att VISSA rödhåriga beter sig korkat. Eller på ALLA bilister för att vissa beter sig korkat, eller ALLA fotgängare etc…

Det är trist att inte alla är exemplariska och ofelbara, men så är tyvärr livet. Och undersökningar visar att de som begår flest trafikfel är fotgängare, därefter bilister och tätt därefter cyklister.

Letar man bara fel hos andra så ser man bara fel. Det lider man mest själv av.

Lasse
Guest
Member

Du skriver ju själv att cyklister gärna genar. Det är ju då, liksom vid rödljuskörning, som de utsätter sig själva och andra för faror. Faror som de tror sig vara så bra att undvika. Men de kan inte veta alla konsekvenser av sina regelbrott. Många omgivande trafikanter, inklusive de gående, är naiva nog att tro att cyklisterna kommer att följer trafikreglerna, och när de inte gör det så uppstår incidenter, eller andra olägenheter. Vill cyklisterna få respekt från omgivningen så borde första steget vara att själva respektera övriga trafikanter, bl.a. genom att följa trafikreglerna. Borde vara enkelt att förstå.

Anders Andersson
Guest
Member

Kontakt och samspel – detta har vi ju talat om förut… Jag upprepar: kontakt och samspel, så enkelt är det.

Om jag vore så naiv att jag trodde att de gående alltid skulle följa trafikreglerna, så skulle jag krocka ett par hundra gånger per dag. Men eftersom jag samspelar med min omgivning så har jag inte krockat med någon överhuvud taget trots 35 års dagligt cyklande i stan.

Kontakt och samspel, var orden…

Erik Johansson
Guest
Member

Känns som om du lägger lite för mycket skuld på cyklister, du bemöter inte ens argumenten, ovan ut fortsätter att bygga dina argument på åsikter när de till viss del uppenbarligen är fel.

Jag köper dock att man kan vara omedveten om att man skadar folk i trafiken och att det finns ett mörkertal här. Skillnaden mellan bilisten som smet efter att genat och skadat mig på cykelbanan och cyklisterna du nämner är att skadorna på andra trafikanter endast i undantagsfall kräver sjukhus/ambulans och nästan alltid till cyklistens nackdel.

Tror du verkligen att jag kan påverka hur en risk benägen 22 åring cyklar, går eller kör när de talar i mobiltelefon, berusad i trafiken, och ska jag verkligen belastas för denna personens val bara för att jag använder samma trafikslag?

Lasse
Guest
Member

Vilket argument bemötte jag inte?
Om du inte kör mot rött, mot enkelriktat, på fel sida om refuger och absolut inte på gångbanan. Då förstår jag inte varför du tar åt dig. Det är ju så alla cyklister borde bete sig. Då borde du vara lika fördömande mot regelbrytarna som jag är.

Att jag som du säger ”lägger skuld” på cyklister beror förstås att det är cyklister som hela tiden beter sig dåligt gentemot oss fotgängare. Men jag försvarar absolut inte de som går i cykelbanan eller bilister som parkerar i cykelfältet. Förstår inte heller hur så många vågar gå rätt ut i cykelbanan utan att ens se sig för. Å andra sidan händer det ju att jag tar ett steg i sidled INOM gångbanan utan att kolla bakåt om det kommer en cyklist där, vilket på vissa ställen, där cykelbana saknas, är ungefär lika sannolikt som att det kommer en cyklist körbanan.

Jag önskade att cyklister var mer framfusiga mot fotgängare i cykelbanan. Ringa i klockan, skälla ut dem, ber dem dra år … sidan, etc. Många gånger bättre än att köra förbi på gångbanan om du frågar mig. Gångbanan skall vara fotgängarnas fristad!

Erik Johansson
Guest
Member

Till att börja med så undviker du att bemöta problemet med att dina argument är anekdotiska och går emot det som objektiva observationer visar. Du kanske har bemött det någonstans, men ”jag tycker” är ett konstigt motargument.

Intressant nog tycker jag precis tvärtom om gående på cykelbanan, de som gjort fel och flyttar på sig får ett hjärtligt tack från mig istället. Känns väldigt kontraproduktivt att gorma och ställa till besvär.

Anders Andersson
Guest
Member

Det är en riktigt uselt dålig strategi att bara stenhårt hålla på sin rätt och skälla ut alla som inte gör exakt rätt – oavsett om de är i vägen för andra eller inte. Såna paragrafryttare vill vi inte ha vare sig i trafiken eller i livet i övrigt.

Le mot dina medtrafikanter, ta ögonkontakt, samspela. Så enkelt är det. Det gör trafiken säkrare, du och dina medmänniskor blir gladare, lyckligare och du slipper skaffa dig hjärtinfarkt av fullständigt onödig upprördhet. Använd din energi till att förbättra världen istället!

Lasse
Guest
Member

… och låta cyklisterna försämra den? 😉

Titta på den här videon: https://www.youtube.com/watch?v=xo3JyR0Yogo
Den visar en hel del av det jag ser så gott som dagligen. Inte hela tiden, men ofta. Här är allt samlat på en gång, och medvetet gjort, men inget av det som visas är direkt ovanligt!

Lasse
Guest
Member

Jag känner inte till honom alls! Jag råkade hitta videon, och där ser man sådant som förekommer då och då i Stockholmstrafiken. Att just detta är någon form av spektakulär videoinspelning förstår nog alla. Men det är i princip inget i videon, med ett undantag, som skulle kunna sägas vara unikt för just detta tillfälle. Det enda undantaget är att jag aldrig sett någon cykla i Söderledstunneln.

Erik Johansson
Guest
Member

Kan du kanske länka till specifik tider i den där 7 minuters video? Såg inget på de första 40 sekunderna, men det såg ut att vara något slags lopp.

Lasse
Guest
Member

Mittåt. Tittar noga och ser att cyklisten faktiskt för ut på Birger Jarlsgatan från Biblioteksgatan. Det är inte trottoarkörning!
Det tokiga börjar strax efteråt!

Lasse
Guest
Member

Allt från ca 30 sek. in i videon! Där börjar man med trottoarcykling. Sedan blir det bara värre.

Anders Andersson
Guest
Member

Jag vet inte var du är någonstans på dagarna och ser en massa olyckor, men jag som cyklar runt i staden hela dagarna ser förvisso massor av förmenta regelbrott – men eftersom jag inte är paragrafryttare som går i taket för att människor råkar ta ett steg ut på cykelbanan, utan pragmatiker som anser att människor och samspelet mellan människor är mycket viktigare än vad en byråkrat suttit och hitta på på sin kammare – så stör jag mig inte på detta. Den absoluta majoriteten samspelar med andra trafikanter och trafiken flyter därför smidigt och felfritt.

Så som sagt – tagga ned och börja samspela med din omgivning istället för att leta fel. Då blir både du och världen lyckligare. Sen kommer du att bli besviken på en och annan idiot som går i ett par skor/sitter bakom en ratt/bakom ett styre – men det är inget att hänga läpp för. Rikta in dig på övriga 99 % istället.

Lasse
Guest
Member

Jag ser inte en massa olyckor. Har jag skrivit det? Ett och annan olyckstillbud emellanåt.
Samspel innebär att man följer uppsatta regler, inte att man kör efter devisen ”jag skall fram”!
Det är faktiskt ganska ofta som man talar med människor som börjar ondgöra sig på cyklister utan att jag tagit upp ämnet.
(Sen är det ju ett visst nöje att reta cyklistmaffian här också.)

Anders Andersson
Guest
Member

Samspel innebär att de trafikanter som är på platsen tillsammans kommer överens om vad som är smidigaste lösningen för alla parter – inte att någon byråkrat som inte deltar i den aktuella situationen bestämmer.

Regler behövs och används i de fall det föreligger en konkurrens om utrymmet eller om kommunikation mellan parterna är omöjlig.

Men att fyrkantigt hålla på regler trots att ingen påverkas eller att alla inblandade och ev. påverkade är överens om att dessa i den specifika situationen bara är till hinders, är rent och skärt paragrafrytteri och ska naturligtvis bekämpas med alla till buds stående medel.

Typexempel är att gå mot rött när gatan är tom, att korsa vägen på annat ställe än övergångsställe, att ta ett steg in på cykelbanan när ingen kommer, att stå till vänster i rulltrappan när ingen kommer nedifrån etc etc.

Lasse
Guest
Member

Känner att jag måste förtydliga mig! Med cykelmaffian avser jag vissa av de som kommenterar här, inte de två bloggarna. De tycks ha en sund inställning till cykeltrafik, och gör ett gott arbete!

Erik Johansson
Guest
Member

Berätta då vad mellan 30 och 40 sekunder som är hemskt? Jag såg som sagt inget förkastligt.

Lasse
Guest
Member

Vi tycks föra samma dialog på två fronter på den här kommentarssidan! Jag måste ta tillbaka det där om trottoarcykling. Det är gata på platsen. Enkelriktat i den riktning cyklisten kör.

Lasse
Guest
Member

Där är det trottoarcykling, så vitt jag kunde se!

Erik Johansson
Guest
Member

För det första så stör de väl ingen, för det andra så korsar de trottoaren. Jag tror att Anders har rätt i att du stör dig på väldigt konstiga saker.

Förstår om det är jobbigt att diskutera mot två parter, men Anders och jag har väldigt olika åsikter om trafik, så subtila skillnader finns. Det är väl hemligheten här, vi håller inte med varandra även fast många kallar sig cyklister.

Lasse
Guest
Member

Som jag skrev någon stans här så fick jag backa på att det var trottoarcykling just där. Det är gata eller överfart över trottoaren just där.

Hasse
Guest
Member

Nej, en stan blir definitivt inte bättre om stora fordon som har svårt att manövrera får lov att köra på trånga gator där de tar upp så pass mycket plats att oskyddade trafikanter inte kan ta sig fram på ett säkert sätt.

Anders Andersson
Guest
Member

Tar du på dig att forsla bort sopor och snö med cykel så gärna för mig.

Hasse
Guest
Member

Du, det finns redan överallt i västvärlden bilfria gränder, gator, kvarter, historiska stadskärnor och till och med hela öar. Tror du verkligen att man då på inte har tänkt på en lösning för sånt som sopor och snö?

Anders Andersson
Guest
Member

Konsekvensen av att ge cyklister monopol på bakgatorna är att bilisterna får monopol på de fina snabba gatorna. Jag kommer definitivt att rösta emot detta. Vi måste samsas helt enkelt. Inte aggressivt driva monopolism

Hasse
Guest
Member

Varför i all världen skulle det bli konsekvensen? Cyklisterna förvisas inte alls till bakgatorna, utan lite överallt kan man se att får de mera plats även på de fina breda gatorna. Ett bra exempel är Norr Mälarstrand i Stockholm.

Anders Andersson
Guest
Member

Precis – vi kan samsas. Det går alldeles utmärkt. Stan är till för alla. Varken cyklister eller bilister ska kräva monopol på vissa gator. Vi är överens.

Hasse
Guest
Member

Nej, vi är inte alls överens. Det är ju min bestämde åsikt att gator böra stängas av för motortrafik i vissa fall, t.ex. när det blir så pass trångt att oskyddade trafikanter inte kan möta breda motorfordon på ett säkert sätt. Tillbaka till ruta ett.

Anders Andersson
Guest
Member

Sådana gator har jag ännu inte sett i Stockholm, inte ens i Gamla stan, så du pratar om hypotetiska fall. Ointressant att fortsätta en teoretisk luftdiskussion. Tack iaf.

Anders Norén
Guest
Member

Det finns normer för vilka mötessituationer som kräver vilka mått, tabeller som det bara är att läsa innantill ur.

Hundenshusse
Guest
Member

Har dom räknat med danska lådcyklar i sina tabeller?

Anders Norén
Guest
Member

Måtten i sig är det inga fel på, däremot brukar man aldrig använda dem.
(Använder man måtten så är en cykel nominellt 75 cm bred och sedan tillkommer skyddsavstånd till vägkanter, fasta hinder, andra trafikanter/fordon etc. Eftersom en vanlig lastcykel, cykelkärra eller handikappcykel bara är 1-2 dm bredare än en vanlig cykel så får de plats med viss hänsyn även om man inte dimensionerat direkt för dem. De allra största modellerna, de som är över metern breda, skulle kunna få problem. Men, som sagt, man använder aldrig måtten. Man gissar lite och gör ”som vi alltid har gjort”.)

Anders Andersson
Guest
Member

Gatorna blir inte bredare för att man har skrivit in några mått i en bok. Det står oftast hus på bägge sidor om gatan som man inte flyttar på i en hast.

Anders Norén
Guest
Member

Någon undrade hur trång en gata kan vara och fortfarande medge dubbelriktad trafik och jag beskrev hur detta kan beräknas, inget annat.

Anders Andersson
Guest
Member

🙂

Anders Andersson
Guest
Member

Kanske inte heller med lastbilar. Människor som kör extrabreda fordon får vara beredda på att hjälpas åt lite. Annars får vi börja riva hus.

Hasse
Guest
Member

”Annars får vi börja riva hus”, var det inte det Stockholms förra trafikborgarråd hade som ursäkt för att inte göra någonting åt bristfällig cykelinfrastruktur?

Jag har aldrig någonsin hört talas om att det rivs hus för cykeltrafikens skull. Däremot har det under framför allt andra hälften av 1900-talet rivits massor med hus, gator och ibland till och med hela gamla vackra kvarter i städer i Sverige och runtom i Europa för att göra plats åt motortrafik och parkeringar.

Anders Andersson
Guest
Member

Precis – vi river inte hus. Därför måste vi samsas om den plats som finns – inte aggressivt hävda att bara en sorts trafik ska ha monopol på platsen.

Hasse
Guest
Member

Precis? Jag vet inte vilka du menar med ”vi” som inte river hus, men jo, det har rivits hus och det rivs i viss mån fortfarande hus för motortrafikens skull. Och även om man kanske är överens om att det inte är önskvärd att riva hus, innebär det inte nödvändigtvis att alla trafikslag måste samsas om den plats som finns. Det går alldeles utmärkt att förbjuda tung biltrafik i vissa gator, och i många fall visar det sig vara en fantastisk lösning.

Anders Andersson
Guest
Member

Vilka hus vill du riva?

Vem vill du ska ta hand om sopor, snö, leverera mat, hämta hotellens smutstvätt, flytta jord, sand, grus, asfalt…

Det krävs drygt 11 småbilar för att ersätta en lastbil, dvs antalet bilar och därmed olycksrisken ökar tiofaldigt, de kräver 8 gånger så mycket gatuutrymme, de använder 5 gånger så mycket bränsle för att utföra samma transportarbete. En riktigt dålig lösning som bara ska tas till i extrema undantagsfall.

Hasse
Guest
Member

Jaha, och var har du fått det ifrån att jag vill riva hus? Eller att jag förespråkar att ersätta en lastbil med 11 småbilar?

Michael
Guest
Member

Jag kan tycka att det är lite intressant att bilister alltid blir så uppretade när cyklister får fördelar i trafiken. Bilister i sin tur kan ju sällan regler som omfattar säkra omkörningar och annat som rör cyklisters säkerhet.

felix reychman
Guest
Member

Jag vill ha en like-knapp på er blogg. Den kan sitta på startsidan och gälla hela bloggen, eller bara enskilda inlägg.

Matz
Guest
Member

Jag som cyklist vill inte ha några special regler utan ha säkrare infrastruktur /underhåll istället ……

Anders Andersson
Guest
Member

Njae – trafiken blir bättre om varje fordonsslag får regler som är anpassade efter dess speciella egenskaper.

Vi vill inte ha bilbälte för både cyklar och fotgängare, vi vill inte att bilar ska kunna gena över parker och torg, vi vill att fotgängare ska kunna gå mot rött i situationer där rödljuset uppenbart är för fyrkantigt, det vore trafikfarligare att kräva att cyklister alltid ska krångla sig ut genom bilkön och köra om till vänster för att sedan krångla sig tillbaks till högersidan, systemet att rödljus ska ses som ”lämna företräde” för cyklister har framförts tidigare här på bloggen… exemplen är många.

Men det är klart att infrastrukturen ska vara bra.

Matz
Guest
Member

Anders : Ca 67 % av den distans ( 12 km ) som jag arbetspendlar mellan Hägersten – Gärdet ( Sthlm ) består av kompromisser jag som cyklist måste göra pga :

1: saknas cykelbana helt ( får cykla på trafikerad gata/väg )
2: smal och sluttande GC – bana går ”för nära”/utmed flerbostadhus.
3: överlag återkommande ”kombinerade” GC -bana där ofta ouppmärksamma ”gångare” inte inser/bryr sig att de är på ”fel” sida om den avskiljande målade linjen ( om det i huvud taget finns någon sådan )
4 : återkommande smal dedikerad cykelbana där det knappt går att cykla om pga tex lycktstolpar står i anslutning till banan mm
5 :cykelbana i strakt trafikerad gata ….

( Lägg till alla ”vägbyggen”, ”fel”parkerade fordon, byggmaterial, bristande underhåll/sopning mm som ofta är utmed delar av sträckan )

Incidenter uppstår regelbundet

Går att bygga bort ”majoriteten” av dessa 67 % med en bättre infrastruktur ….

Förutsätter dock att vi är på samma sida 😉 oavsett meningsskiljaktigheter

Matz
Guest
Member

så trafiken blir bättre om jag som cyklist : får köra mot rött/ enkelriktat ska ha hjälm samt inte ha hörlurar mm 😉 svårt att se det .. det är många som vill bestämma vad jag ska/får göra ( ”lilla sovjet” )…..

Är det inte ett infrastrukturellt problem när man väljer att blanda ”gångare”/cyklister samt bilister med varandra …. då slipper – ”cyklister alltid ska krångla sig ut genom bilkön och köra om till vänster för att sedan krångla sig tillbaks till högersidan”

Antar att jag är för ung för jag ”fattar” ej

Dmitri Fedortchenko
Guest
Member

VAD HÄNDER?! Jag och Anders Andersson har samma åsikt i en fråga! Är det apokalypsen som är på gång?!

Anders Andersson
Guest
Member

Du börjar kanske bli gammal och tackla av… eller också är det jag… 🙂

LA
Guest
Member

Det som beskrivs i den här bloggposten är ju genomtänkt och bra. Men politiker, tidningar mm. framställer det som om det var trafikreglerna som skall ändras. Ändrar man trafikmiljön så att en gata blir dubbelriktad för cyklister, men inte för bilar så är det väl utmärkt. Men då är det ju plötsligt inte en enkelriktad gata, och då är ju allt snack om att ”cyklisterna skall få köra mot enkelriktning” bara idiotiskt pladder! Hela det sättet att uttrycka sig gör ju bara att motståndet växer och att korkade cyklister kommer att börja köra mot enkelriktning på de gator som inte byggs om till dubbelriktning för cyklister.

Liknande resonemang kan man föra om att köra mot rött, när det egentligen handlar om speciella trafikljus för cyklister på de platser där så är lämpligt.

Robert Andersson
Guest
Member

Självklart så handlar rubriksättningen om att f läsare, rubriken behöver inte passa ihop med artikeln.