De senaste åren har cykling rönt större och större intresse, inte bara bland de närmast sörjande, utan också bland politiker och beslutsfattare. Lyssnar man på vad de säger, så är cykling något som ska satsas på, något viktigt. Vi tror att det finns en uppriktig vilja att faktiskt ge bättre villkor för cyklister och cykling. Att man förstått att cykeln är ett viktigt verktyg i verktygslådan för persontransporter, inte bara ur miljöskäl utan också för att det löser en massa andra problem: trängsel och köer. Det frigör ytor som kan användas bättre. Och så vidare.

Men, tittar man på vad som faktiskt görs så tycker vi oss ana en trend, sedan vi började skriva för snart tio år sedan: I Sverige ändrar vi inte gammalt, vi lägger till nytt istället. Några exempel: I stället för att ändra gamla otidsenliga regler för hur "cykelbanor" fungerar i korsningar, så la man till något nytt: cykelöverfarten. Man la till "bygdevägar" och nu "cykelgator". Man införde "cykelboxar". Man kapitulerade inför det faktum att "cykelbanor" ofta är direkt olämpliga att cykla på, och tillät cykling på vanliga vägen även där det faktiskt redan finns cykelbanor.

Var för sig är de inga problem utan är förmodligen bra tillbehör i ett väl fungerande trafiksystem. Den senaste nymodigheten, "cykelgator" finns redan i alla cyklisters föregångsland, Nederländerna, med ungefär samma regler. Men som vi ska återkomma till i nästa inlägg, det finns viktiga skillnader.

Man inför alltså gärna nytt, men är oerhört ovillig att ändra befintliga trafikregler för att göra det bättre för cyklister. Förslag har till exempel funnits länge på att tillåta cyklister att svänga mot höger vid rött, eftersom trafikljusen är byggda och anpassade för biltrafikens behov, inte cykeltrafiken. Men gång på gång avslås motioner om det. Så sent som i våras visade regeringen monumentalt ointresse för att tillåta cykling mot enkelriktat, en lösning som visat sig göra det säkrare och mer framkomligt för cyklister, och som också ökar framkomligheten för bilar, genom att cyklisterna också kan använda mindre parallellgator.

I de fall man faktiskt ändrar äldre trafikregler, så är det för att göra det sämre för cyklister. Så innebar till exempel införandet av den i Sverige rätt sparsamt förekommande "cykelöverfarten" att alla gamla betydligt vanligare "överfarter" nu blev det nya "cykelpassage", där samma gamla regler gällde. 2018 försämrades det ytterligare, då man plötsligt införde kravet på att "cykelpassage" måste vara utmärkt i vägbanan, vilket innebar att mängder av tidigare "cykelöverfarter", som sedan blev "cykelpassager" nu bara blev "utfarter".

Ytterligare lite sämre

Och vi ser att när cykelprogressiva kommuner försöker bygga nytt och modernt, så antingen stoppas det av myndigheterna, eller så ser vi hur domstolar skapar prejudikat som i princip tar bort framstegen.

När vi ska göra det bättre för cyklister i Sverige ändrar vi inte gammalt, utan istället lägger vi till nytt.

Det är som att politikerna är rädda för det. Det är kanske lättare att slippa protester från, ja billobby?, om man inför något helt nytt. Kanske blir rubrikerna mindre problematiska när man inför "cykelöverfart", som då inte finns i verkligheten, än om man hade ändrat så att cykelbanor blev "vanlig väg" och biltrafiken i ett slag hade börjat behöva faktiskt visa hänsyn till cyklister i den redan byggda infrastrukturen. Vi vet inte, vi är inte politiker.

Kanske borde vi sluta tjata om att att "cykelbanor" borde räknas som "vanlig väg" och istället propagera för införandet av något helt nytt. Kanske "Cykelgata Plus". Som är en vanlig gata, men där motorfordons- och gångtrafik är förbjuden. Där regeln säger att "Parkering på Cykelgata Plus är förbjuden för alla fordon utom cyklar". Och låta blir att skriva några regler om speciella väjningsplikter  där "Cykelgata Plus" tar slut.

Kanske det vore lättare. Och sedan skriva att kommunerna själva genom lokal trafikförordning kan reglera "Cykelgata Plus" för både allmän väg och cykelbanor. Presto, alla gamla regler finns kvar, men vi lägger till en ny.

Vad säger ni?

I nästa inlägg: Därför tror vi "cykelgata" fungerar i Nederländerna.

Toppbild: Cykelbox i Stockholm.