I flera stater i USA finns minimikrav på hur långt avstånd motorfordonsförare ska hålla till cyklister när de kör om. I Kalifornien bestämdes precis att man måste hålla 3 fots avstånd, eller en knapp meter.

its-the-law

I Florida finns sajten 3feetplease.com, och där informerar systrarna Selena Glass och Genvieve Almodovar, vars mamma kördes ihjäl, så här:

och sajten Zmotion.org säger så här i kampanjen ”Ride right, drive right”:

I Australien lobbyar the Amy Gillett foundation för att bilister ska hålla minst en meters avstånd till cyklister under rubriken ”A meter matters”:

Men vad gäller i Sverige?

Trafikförordningens 3 kap, 33§:

Den förare som kör om skall lämna ett betryggande avstånd i sidled mellan sitt fordon och det fordon som körs om.

Bötesbeloppet i Sverige är 1000:- för en bilist som bryter mot regeln.

Samtidigt, också i USA, föreslår Chicagos borgmästare att nuvarande bötesbelopp på 500$ för bilister som öppnar dörren framför cyklister så att de skadas, ska dubblas till 1000$. I svensk lag står det (3 kap 50§):

Ett fordons dörrar eller andra anordningar får inte öppnas på sådant sätt att fara eller onödig olägenhet uppstår. Inte heller får på- eller avstigning eller på- eller avlastning ske så att fara eller onödig olägenhet uppstår.

Vad jag vet finns det inget tydligt satt bötesbelopp för att dörra en cyklist i Sverige I Sverige kostar det 1200:- i böter att dörra någon men när jag pratat med andra bilister om det så är få medvetna om att det är förarens ansvar att se till att dörren öppnas säkert. Och jag har aldrig sett några kampanjer riktade till bilförare för att upplysa om vikten av att hålla avstånd till just cyklister, både när man kör om och när man öppnar dörrarna.

I korthet nämns egentligen inte cyklister i svensk lag, utan de ryms in under begreppet ”fordon”. Samtidigt är det såklart stor skillnad på effekterna av att hålla för litet avstånd mellan en bil och en cykel och en bil och en bil. För att inte tala om skillnaden i förlopp om en bilförare öppnar dörren framför en cyklist och framför en annan bilist…

Vad tycker du, skulle vi behöva en tydligare lagar kring avstånd till cyklister i Sverige?

Titta mer på CBS Chicago.