Hjälp vetenskapen – svara på undersökning

HOPE
Vi brukar ibland bli tillfrågade ifall vi kan sprida länkar till diverse cykelrelaterade undersökningar. Här är en från HOPE, Helmet OPtimization in Europe. Den tar några minuter och ger viktig data om cykelolyckor. Klicka och bidra!

Av docent Kalev Kuklane på Lunds Universitet får vi frågan ifall våra
läsare kan hjälpa till med en internationell frågeundersökning om
cykling och hjälmanvändning.

Undersökningen har fyra arbetsgrupper som alla behandlar cykelhjälmen
från olika vinklar. Det handlar om olyckor och skador,
trafikpsykologi, ergonomi och värmeavledning samt slag- och
stöttålighet.

HOPE

Enligt docent Kalev Kuklane ska projektet leda till följande cyklistfördelar:

Förhoppningsvis bidrar resultatet till bättre planering av cykelvägar och cykelmöjligheter samt ökad säkerhet och minskad olycksfallsrisk bland cyklister.

Läs mer om projektet här: http://www.bicycle-helmets.eu/

Klicka in här och ta undersökningen, det tar fem minuter:
http://survey.qut.edu.au/f/183418/b9b8/

Hela projektet är klart i oktober. Flera delar kommer troligtvis att presenteras på 4th International Cycling Safety Conference i Hannover, i Tyskland den 15 – 16 september 2015 (www.icsc2015.eu). Hur projektet fortskrider kommer att finnas på nätet, www.icsc2014.eu/program/program-proceedings.