Det var ju nästan precis det vi sa. Från Nerikes Allehanda:

De nya huvudcykelstråken används av tusentals örebroare varje dag. Problemet? Den orangea linjeringen finns inte i vägmärkesförordningen – något som kan tvinga kommunen att måla om cykelbanorna.

– Den saknar juridisk betydelse och det är risk att man invaggar cyklisterna i falsk säkerhet. Cyklisterna har väjningsplikt när de ska korsa en väg eller gata. De kan måla hur mycket de vill, men den huvudregeln gäller fortfarande, säger Bernt Larsson, chef vid Örebropolisens trafikenhet.

Men som vanligt är det ju bara en låtsasväg så då behövs bara låtsasmärkning.

Oxhagenleden-O-rebro
Foto: Fredrik Roos /Twitter

Läs mer: ”Det råder skyltanarki

EDIT: Ett förtydligande – poängen var inte att belysa eventuell väjningspliktsproblematik utan att peka på att kommuner är, eller kanske inte är, fria att hitta på vilka lösningar som helst när de gör infrastruktur för cyklister. Samma sak sker inte i biltrafiken.