Hittepålinjer var hittepå

| 31 kommentarer

Det var ju nästan precis det vi sa. Från Nerikes Allehanda:

De nya huvudcykelstråken används av tusentals örebroare varje dag. Problemet? Den orangea linjeringen finns inte i vägmärkesförordningen – något som kan tvinga kommunen att måla om cykelbanorna.

– Den saknar juridisk betydelse och det är risk att man invaggar cyklisterna i falsk säkerhet. Cyklisterna har väjningsplikt när de ska korsa en väg eller gata. De kan måla hur mycket de vill, men den huvudregeln gäller fortfarande, säger Bernt Larsson, chef vid Örebropolisens trafikenhet.

Men som vanligt är det ju bara en låtsasväg så då behövs bara låtsasmärkning.

Oxhagenleden Örebro

Foto: Fredrik Roos /Twitter

Läs mer: “Det råder skyltanarki

EDIT: Ett förtydligande – poängen var inte att belysa eventuell väjningspliktsproblematik utan att peka på att kommuner är, eller kanske inte är, fria att hitta på vilka lösningar som helst när de gör infrastruktur för cyklister. Samma sak sker inte i biltrafiken.

Författare: Christian

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Leave a Reply

31 Comments on "Hittepålinjer var hittepå"

Notify of
avatar
trackback

[…] cykelbanelinjer Samma blogg skriver även om de orange cykelbanelinjerna i Örebro som ska ge företräde för cyklister i korsningar, men som polisen säger inte betyder något […]

EvaLiza
Guest

@AnnaWindal @violanders @Cyklistbloggen
här kan man oxå läsa: http://t.co/ENaZEiZ5LM sid 29

AnnaWindal
Guest

@violanders @EvaLiza @Cyklistbloggen Det handlar varken om linjerna eller dess färg. Läs här om gällande regler http://t.co/RykCtQD2v6

Dmitri F.
Guest

Varför inte måla hajtänder inför cykelöverfarten så löser man fråga om väjningsplikt utan att behöva måla om något… Sätt upp en skylt och måla i marken – bums, klart!

jwolfers
Guest

RT @Cyklistbloggen: Hittepålinjer var hittepå: . http://t.co/BpLvwYJG0O #cykla

violanders
Guest

@Cyklistbloggen Separationslinje mellan gång- och cykelbanor ÄR hittepå. De saknar lagstöd oavsett färg. #cykla

Anders Norén
Guest

Polisen blandar ihop frågan om väjningsplikt i korsningarna (TrF 3 kap 58-59 §) med frågan om separation mellan trafikslagen. Separeringslinje mellan gångbana och cykelbana är inte reglerad i lag, inte heller andra former av separation (materialskillnad, höjdskillnad). Det juridiska stödet för separation mellan fordonstrafik och gångtrafik är också osäkert.

Christian Gillinger
Guest

Problemet är att med hittepå så blir allt ännu osäkrare och otydligare. Separation genom fysisk åtskillnad, eller åtskillnad av material är något helt annat än att börja göra egna markeringar med färg i vägen.

Ur vägmärkesförordningen:

“2 § Vägmarkeringar används för att reglera trafiken eller för att varna eller vägleda trafikanter, antingen separat eller tillsammans med vägmärken eller andra anordningar.

3 § Vägmarkeringar är vita om inte annat anges. Vägmarkeringar kan vara förstärkta eller utförda med vägbanereflektorer eller motsvarande.
Vägmarkeringar kan vara utförda i gul färg om det vid ett tillfälligt behov, på grund av vägarbete eller motsvarande, finns anledning att utföra markeringar som gäller i stället för ordinarie markeringar.”

Men brandgult är alltså hittepå. Det är vägmarkeringar, men med helt egen färg. Det, hävdar jag, hade inte skett om det handlade om nya bilvägar.

Robert Andersson
Guest

Bilarnas väjningsplikt gäller enbart när en cykel ska över en cykelöverfart, (och då enbart efter sväng eller utfart ifrån en cirkulationsplats).

Om två cykelbanor är på två sidor om en väg, oavsett om det är målat övergångställe, eller sådana här linjer. Så gäller cykel först när det är fritt, (vid övergångställe så kan cykel ledas, då ska andra lämna företräde).

Ut TF

“61 § Vid ett obevakat övergångsställe har en förare väjningsplikt mot gående som gått ut på eller just skall gå ut på övergångsstället.
En förare som närmar sig en obevakad cykelöverfart, skall anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande och mopedförare som är ute på cykelöverfarten.
En förare, som skall köra ut ur en cirkulationsplats eller annars efter att ha svängt i en vägkorsning skall passera en obevakad cykelöverfart, skall köra med låg hastighet och lämna cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just skall färdas ut på cykelöverfarten tillfälle att passera.


Det är tydligt att måste vara markerat cykelöverfart, och markering måste ske på korrekt sätt.

Johannes Westlund
Guest

59 § På cykelbanor skall cyklande och förare av moped klass II lämnas företräde av andra fordonsförare.

Dvs upphör cykelbanan inte i korsningen, vilket den inte per nödvändighet gör, korsar bilister en cykelbana och ska alltså lämna företräde.

Christian Gillinger
Guest

Inte om cykelbanan är “obruten”. Då räknas det som att bilisten korsar cykelbanan och då ska hen lämna företräde. Men det är inte glasklart exakt vad som krävs för att den ska vara “obruten”, se nedan.

Robert Andersson
Guest

Ja, men det gäller enbart om man måste korsa cykelvägen ifrån en fastighet eller parkeringsplats osv.
Vid en vanlig gatukorsning så kommer det vara en cykelbana på varje sida (alt en sida) om vägen.

Det är möjligt att det är så att det är en utfart vi ser på bilden här, och då korsar bilarna cykelbanan. Det är dock lite svårt att se om det är en gata eller ej.

Anders Norén
Guest

Det står ingenstans i lagen att man kan avgränsa en cykelbana mot övriga ytor genom att måla en vit linje. Körfält och vägrenar är definierade, inget annat. Och om lagen inte säger att man kan avgränsa en cykelyta från en gångyta så spelar det ingen roll hur man gör avgränsningen. Allt är hittepå.

Christian Gillinger
Guest

Nej, vad jag förstår är det egentligen bara skyltning som utgör ett direkt bevis för att en cykelbana är en cykelbana.

EDIT: Eller? “En gång- och cykelbana får avgränsas mot körbanan med en spärrlinje.”

http://www.trafikverket.se/PageFiles/20636/03_langsgaende_markeringar_vagmarkering.pdf

Vilket väl egentligen bara styrker min tes, att cykelinfrastruktur är en lekstuga där trafikplanerarna kan hitta på lite vad de vill och trafikanterna får sedan själva lista ut vad som avses.

Cykelfält däremot avgränsas genom vägmarkering M5.

Anders Norén
Guest

Ja, det är bara skylten som utgör ett direkt bevis för att en cykelbana är en cykelbana. Linjen är en illustration utan juridisk innebörd, oavsett färg.

Möjligen kan det vara så att det är olagligt att _måla_ på vägen med andra färger än vitt (permanent) eller gult (tillfälligt), oavsett vad det är man tänkt sig att måla (en vägmarkering eller ett porträtt av kungen i helfigur). Men det förändrar varken trafikanternas beteende eller g/c-separationslinjens (obefintliga) juridiska innebörd.

Robert Andersson
Guest

Stämmer,

Christian Gillinger
Guest

När jag läser SKL’s pdf så verkar det paradoxalt nog som att det faktum att den brandgula färgen bara är en fin färg och ingen faktiskt vägmarkering, gör det bättre för cyklisterna på bilden, eftersom en motsvarande vit streckad linje i skärningspunkten möjligtvis hade kunnat tolkas som att väghållaren markerat cykelöverfart.

Kalle
Guest

Linjerna är bara vägledande, det är utformningen den GENOMGEÅNDE gc-banan som visar att bilarna var VÄJNINGPLIKT

Johannes Westlund
Guest

Som vanligt kan polisen inte skillnaden på cykelöverfart och genomgående cykelbana. Tröttsamt att trafikpolisen inte kan trafiklagarna… Amatörer.

Christian Gillinger
Guest

Jag är inte säker på att korsningen på bilden ovan skulle accepteras som genomgående cykelbana faktiskt. SKL hade en sida om hur otydligt det är, men tyvärr verkar den vara bortplockad:

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/tillvaxt_och_samhallsbyggnad/infrastruktur/cykel/formsprak_i_gang_och_cykelpassager_1_1/formsprak_for_gang-_och_cykelpassager_1_1

Kalle
Guest

Varför skulle den INTE vara genomgående?

Christian Gillinger
Guest

Kantradierna är kvar och löper inte rakt längs den nya cykelbanan – de följer istället bilvägbanan.

Christian Gillinger
Guest

Och jag minns när jag ställde samma fråga till både Transportstyrelsen och Stockholms kommun om en liknande korsning och fick olika svar.

Robert Andersson
Guest

Jag är ganska säker på att man måste ha cykelöverfart fört att svängande fordon ska lämna företräde. (alltså M16, (tänder)). Inga andra hitta på markeringar.

Christian Gillinger
Guest
AlvinLindstam
Guest

Jag minns att jag sett en artikel med ett antal exempel på möjliga cykelbanor, där det diskuteras om det är en cykelbana eller ej. Eventuell också med distinktionen mellan genomgående cykelbana och cykelbana som korsar väg. Vet ni vilken det kan vara? Jag lyckas inte hitta den nu.

Erik Johansson
Guest

Är inte allt detta lite väl teoretiskt? Egentligen handlar det väl om hur man ska sköta sig i trafiken, om vi ändrar lagen så att bilar ALLTID har väjningsplikt, så blir saker enklare och mer trafiksäkra.

Om nu inte poliser, trafikkontoret och transportstyrelsen har koll hur ska vanligt folk i trafiken ha koll? Fast jag antar att cykelutredningen hade en väldigt genom gående analys om varför detta inte behövs.

Christian Gillinger
Guest

Ja. Men linjerna är fortfarande hittepå.

JosephTR
Guest

I princip hela trafik(för)ordningen vad avser cyklar är väl mer ller mindre hitte-på – både i praktik och teori. Cyklr är ett fordon med fordons skyldigheter utan dess rättigheter samtt en oskyddad trafikant med alla dess skyldigheter utan rättigheter.

Egentligen finns bara en sak att göra – gör om gör rätt. Skriv om hela skiten så att det blir ngn ordning.

Som det är nu vet man inte var man skall cykla och inte cykla eller vem som skall lämna företräde och hur. Vi cyklister är inte ens laglösa. Vi är utomlagliga.

Christian Gillinger
Guest

Precis min poäng!

Kalle
Guest

Linjerna är bara vägledannde, det är utformningen den GENOMGEÅNDE som visar att bilarna var VÄJNINGPLIKT.

wpDiscuz