/ Anders Ekegren

Hinder i cykelbanan

Folkpartisten Anders Ekegren i Solna föreslog i gårdagens SvD att kommunen skulle börja göra om cykelfälten till hinderbanor för att minska cyklistolyckorna

Han säger att det är av stor vikt att man begränsar cyklisternas hastighet, till exempel med grindar och gatustenshinder.

Solna har såklart en bit kvar innan de uppnår samma standard som i Stockholms kommun. Där har de kommit så långt att de placerar refuger mitt i cykelfältet.

[![](/content/images/2012/08/2012-08-12-18.13.33-1024x768.jpg "2012-08-12 18.13.33")](/content/images/2012/08/2012-08-12-18.13.33.jpg)Nyinvigt refughinder augusti 2012
Christian Gillinger

Christian Gillinger

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Läs mer