Hinder i cykelbanan

Folkpartisten Anders Ekegren i Solna föreslog i gårdagens SvD att kommunen skulle börja göra om cykelfälten till hinderbanor för att minska cyklistolyckorna

Han säger att det är av stor vikt att man begränsar cyklisternas hastighet, till exempel med grindar och gatustenshinder.

Solna har såklart en bit kvar innan de uppnår samma standard som i Stockholms kommun. Där har de kommit så långt att de placerar refuger mitt i cykelfältet.

[![](/content/images/2012/08/2012-08-12-18.13.33-1024x768.jpg "2012-08-12 18.13.33")](/content/images/2012/08/2012-08-12-18.13.33.jpg)Nyinvigt refughinder augusti 2012