Götgatan ska bli en slags testbänk för cykelinfrastruktur och vi står upp och gör vågen. Till sommaren ska två av de fyra körbanorna göras om till cykelfält, men redan nu får vi en försmak. Och det smakar gott.

Vi har tidigare berättat om Pilotplats Cykel som vill göra Södermalm i Stockholm till en testbänk för cykelinfrastruktur.

I vår har det fallit sig så att staden gör omfattande arbeten i gasnätet, varför cyklisterna redan nu fått en egen fil i vägbanan. I går torsdag öppnades även en cykelfil i södergående riktning, samtidigt som hela Götgatan norrgående, från Ringvägen till Götgatspuckeln, går i vägbanan. Jag tycker att förändringen redan nu är en oerhört positiv upplevelse jämfört med den smala, slingrande cykelbana som alla cyklister får köra slalom på i vanliga fall.

Vi brukar också prata om fenomenet ”Build it and they’ll come” och jag tycker redan att det märks. Det är ovanligt välfyllt i cykelbanor och cykelfält, trots några ynka plusgrader varje morgon. Nu när folk märker att det är enklare att ta sig fram på den annars småläskiga Götgatan kommer fler – tror vi – att ta cykeln.

Försöket med den nya cykelbanelösningen börjar enligt uppgift i juni. Det kommer vi att skriva mer om, var så säker.

Nu ska vi bara fortplanta dessa idéer genom resten av stan …