/ Trafikskola

Fri fart för cyklister på friliggande cykelbanor

Jag har alltid undrat, hur fort får jag cykla? Här är svaret, direkt från Trafikkontoret:

Det finns alltså ingen hastighetsbegränsning för friliggande cykelbanor. Det betyder till exempel att vid Skeppsbron norrgående, där det är 50 km/h för bilarna, så gäller 50 km/h. Fast det är klart, där har ju bilarna egna körfält, medan vi cyklister delar det oerhört smala utrymmet mellan väg och restaurangerna med fotgängarna på trottoaren. Så förmodligen gäller gånghastighet.

Södergående i cykelfältet däremot gäller alltså 50 km/h.

Christian Gillinger

Christian Gillinger

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Läs mer