Jag har alltid undrat, hur fort får jag cykla? Här är svaret, direkt från Trafikkontoret:

Det finns alltså ingen hastighetsbegränsning för friliggande cykelbanor. Det betyder till exempel att vid Skeppsbron norrgående, där det är 50 km/h för bilarna, så gäller 50 km/h. Fast det är klart, där har ju bilarna egna körfält, medan vi cyklister delar det oerhört smala utrymmet mellan väg och restaurangerna med fotgängarna på trottoaren. Så förmodligen gäller gånghastighet.

Södergående i cykelfältet däremot gäller alltså 50 km/h.