Finns cykeljouren?

Vi har tidigare skrivit om hur de styrande allianspartierna i Stockholm bestämt sig för att inrätta en cykeljour. Från början var ambitionsnivån hög, då handlade det om ett ”cykeldirektorat” enligt förebild tagen från Köpenhamn, en idé som lanserades samtidigt med begreppet ”Cykelmiljarden”. Det krymte sedan till att handla om en ”insatsstyrka för Stockholms cyklister”:

–Idén är att man ska kunna ringa ett specialnummer för att få enklare saker snabbt åtgärdade. Cykeljourstyrkan är alltså bilar som åker runt och fixar saker för cyklister, säger Per Ankersjö (C), stadsmiljöborgarråd.

Sedan hände inte så mycket. Men i maj i år meddelade både moderaterna och centern att cykeljouren nu är igång. Men sedan hände ingenting.

Nu hittar vi genom Johan Johnsson på Facebook ett protokoll från i september i år. Där står det att:

Kontoret har bildat en samlad expertisgrupp utifrån uppdraget i budget om en cykeljour som ska prioritera drift och underhåll på utvalda pendlingsstråk och utveckla det framtida underhållsarbetet på stadens cykelbanor.

Så, inget direktorat direkt under kommunstyrelsen. Ingen insatsstyrka med ett telefonnummer dit man kan ringa heller. Utan snarare några tjänstemän på kontoret, en ”expertisgrupp”, som ska sitta och prioritera var underhåll ska ske.

Den här tolkningen stöds också av att när Cykelpendla i Hässelby försökte få kontakt med ”Cykeljouren” i slutet på oktober så kände ingen till den:

Trafik Stockholm lämnar klart besked, de har definitivt inte hört talas om Cykeljouren. De arbetar med cykelärenden på samma sätt som vanligt,

Så Stockholmscyklister, det blir till att fortsätta felanmäla på samma sätt som förr. Vi kan inte undgå att känna en viss besvikelse.

EDIT: Nu har kommunen plockat ner sin sida om cykeljouren också.