Finns cykeljouren?

| 27 kommentarer

Vi har tidigare skrivit om hur de styrande allianspartierna i Stockholm bestämt sig för att inrätta en cykeljour. Från början var ambitionsnivån hög, då handlade det om ett ”cykeldirektorat” enligt förebild tagen från Köpenhamn, en idé som lanserades samtidigt med begreppet ”Cykelmiljarden”. Det krymte sedan till att handla om en ”insatsstyrka för Stockholms cyklister”:

–Idén är att man ska kunna ringa ett specialnummer för att få enklare saker snabbt åtgärdade. Cykeljourstyrkan är alltså bilar som åker runt och fixar saker för cyklister, säger Per Ankersjö (C), stadsmiljöborgarråd.

Sedan hände inte så mycket. Men i maj i år meddelade både moderaterna och centern att cykeljouren nu är igång. Men sedan hände ingenting.

Nu hittar vi genom Johan Johnsson på Facebook ett protokoll från i september i år. Där står det att:

Kontoret har bildat en samlad expertisgrupp utifrån uppdraget i budget om en cykeljour som ska prioritera drift och underhåll på utvalda pendlingsstråk och utveckla det framtida underhållsarbetet på stadens cykelbanor.

Så, inget direktorat direkt under kommunstyrelsen. Ingen insatsstyrka med ett telefonnummer dit man kan ringa heller. Utan snarare några tjänstemän på kontoret, en ”expertisgrupp”, som ska sitta och prioritera var underhåll ska ske.

Den här tolkningen stöds också av att när Cykelpendla i Hässelby försökte få kontakt med ”Cykeljouren” i slutet på oktober så kände ingen till den:

Trafik Stockholm lämnar klart besked, de har definitivt inte hört talas om Cykeljouren. De arbetar med cykelärenden på samma sätt som vanligt,

Så Stockholmscyklister, det blir till att fortsätta felanmäla på samma sätt som förr. Vi kan inte undgå att känna en viss besvikelse.

EDIT: Nu har kommunen plockat ner sin sida om cykeljouren också.

 

Författare: Christian

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Leave a Reply

27 Comments on "Finns cykeljouren?"

avatar
  Subscribe  
Notify of
jon
Member
Member

”Cykeljouren” är uppenbart en vilseledande benämning, en osanning helt enkelt. Största oron med nuvarande upplägg av är att anmälningar tas emot av personal som ibland helt saknar kompetens, samt att utförande enheter som gatujouren delvis saknar kompetens om det mesta kring framkomlighet för cykel. Ibland slutar det med en cirkus där upp till 3 aktörer gör upprepade felbedömningar på samma ärende.
Politikerna står handfallna och vågar inte agera, ”man kan inte bara gå in på trafikkontoret och bestämma” menar Per Ankersjö.

AndreasD
Guest
Member

Det är just det man kan som politiker om det är ett systemfel – och det förefaller det vara på TK. Politikerna kan/skall inte detaljstyra men utför inte en myndighet el likn sina ålagda uppgifter ankommer det just på politikerna att gå in och styra upp det hela.
…men TK kanske agerar precis som politikerna vill… Att de säger en annan sak är ngt helt annat.

AndreasDammert
Guest
Member

@FredrikJN @Cyklistbloggen Tragikomiskt i vanlig ordning. Bättre att lägga ner allt struntsnack om cykel i Sthlm. Det händer ändå ingenting.

Anders Andersson
Guest
Member

Retorisk fråga – det framgår tydligt av budgeten att den förvisso har inrättats men inte börjat operera. Men det vet du ju lika väl som alla andra 🙂

Johan Johansson
Guest
Member
Skönt att kommunens utsände i kommentarsfälten Anders Andersson är redo att berätta hur det ligger till. Nu vet ni – det framgår ”tydligt”. Så gnäll inte. Det framgår också tydligt att två av de styrande partierna, centern och moderaterna, redan tagit ut segern: ”Nu sätter cykeljouren igång!” ”Vid trafik- och renhållningsnämndens sammanträde den 20 maj beslutar nämnden om tertialrapport 1 och där redovisas att den nya cykeljoursatsningen påbörjats”. För oss som inte förstår kommunspråk så kanske det inte är lika tydligt som för kommunens egna. Då kanske man tolkar budskapen att cykeljouren ”sätter igång” och ”cykeljoursatsningen påbörjats” som att den faktiskt satt igång och påbörjats. Men såklart beror det på hur frikostig man är med begrepp som ”satt igång” och att ett arbete ”påbörjats”. Det påbörjades ju redan 2010 när kommunpolitikerna kom tillbaks fulla av inspiration efter ett besök i Köpenhamn. Cykeljouren har varit igång i mer än två år redan! Det ”satte igång” redan på flyget hem när Ulla Hamilton sa ”det där kan man skriva fina pressmeddelanden om” till sin pressekreterare. Kanske ska du gå till dina kollegor i kommunen och be dem skriva det i fetstil på den fina ”cykeljour”-sidan som i övrigt inte säger så mycket… Read more »
Anders Andersson
Guest
Member

Tydligen dags för dig att friska upp kunskaperna i samhällskunskap – eller du kanske tillhör den nya sköna generation som fått googla dig fram genom livet och adrig fått någon gedigen utbildning. Hav tröst. Det finns fortfarande böcker i samhällskunskap att låna på biblioteken. Signum O.

Kim Halderot
Guest
Member

Vilken unken attityd. Pajasvarning på dig nu.

Anders Andersson
Guest
Member

Ja, jag blev väl lite väl provocerad av denne Johan Johansson som avsiktligt försöker missförstå och inte är intresserad av att föra en saklig diskussion, och raljerade tillbaks i samma anda som han.

I sak står jag dock för åsikten att så länge väljarnas populism driver politikerna att använda ett döljande språk, så är det varje medborgares plikt att lära sig det språket. Man kan inte både ha och äta kakan.

Anders Andersson
Guest
Member

Ps. Glömde att du förmodligen behöver anvisningar även för detta på https://biblioteket.stockholm.se/ står allt om hur man hittar dit och hur man skaffar lånekort.

Johan Johansson
Guest
Member

Nu pratar du med dig själv ser jag. Tydligt.

Erik
Guest
Member

Hur framgår det tydligt?

Anders Andersson
Guest
Member

”En cykeljourstyrka har inrättats”

– – –
”Stadens cykeljourstyrka renodlas till insatsgrupp ”

”Den operativa cykeljourstyrkan ska vara…

”Cykeljourstyrkan ska vara…”

”Cykeljourstyrkan ska även ha en egen profil som synliggör styrkan i gaturummet”

Erik
Guest
Member

Nja. Det är ju taget ur finansborgarrådets förslag till budget 2014. Där *utgår* man från att en cykeljourstyrka faktiskt redan existerar:

”Stadens cykeljourstyrka renodlas till insatsgrupp vars uppdrag är att skyndsamt undanröja enklare hinder för cyklisterna. Stockholm rustas för att möta en kraftig ökning av antalet cyklister de kommande åren. ”

”En cykeljourstyrka har inrättats under trafik- och renhållningsnämnden”

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/article1534195.svt/binary/Finansborgarradets_forslag_budget_2014.pdf

Men den där cykeljourstyrkan lyser alltså så sent som i mitten på november 2013 med sin frånvaro. Frågan är alltså om Stockholms politiker ens är medvetna om det.

Anders Andersson
Guest
Member

Ska man behöva dela ut läsanvisningar till vuxna människor? Detta är illavarslande för demokratin.

Visst är det ”dolda sanningar” bakom orden i en budget – men så måste det vara. Klartext leder till att politiker inte blir omvalda utan och i en demokrati är en politikers främsta uppgift att bli omvald. Detta bör alla medborgare känna till och förstå.

Varje specialområde har sina sätt att ”försköna” en obehaglig sanning – men politikens skrivsätt måste alla medborgre lära sig att förstå och genomskåda – annars förfaller demokratin och blir till ett elitstyre, alltmer beroende av populistisk demagogi.

I klartext kan man uttrycka budgettexten som att trafikkontoret har börjat titta på frågan, kanske formulerat en tjänstebeskrivning och börjat tillsätta tjänsterna. Men de har ju inte gjort av med de 25 miljonerna de tilldelades i förra årets budget så de får ingen ny budget för i år. Men 2014 ska det minsann bli av!

pumpen
Guest
Member

Demokrati, bäste Anders, handlar inte bara om de folkvaldas förehavande. Folket kan reagera på vad folkvalda och myndighetsanställda gör också. Om folkvalda säger ”nu gör vi X” utan att göra X så kan folket avslöja detta skitsnack för vad det är. Vilket här har skett. Det är klart som korvspad att folkvalda använder förskönande retorik men enda rätta och produktiva reaktionen på det är att peka ut och kritisera glappet mellan ord och handling. Jag, och många med mig, tycker det är kanonbra att cyklistbloggen gör precis det. Målet är tydligt: sätt press på de folkvalda så blir det mer handling. Kan du förklara vad målet med dina inlägg är? Vad är det du försöker uppnå?

Anders Andersson
Guest
Member

Vad är det DU försöker uppnå?

Det står klart och tydligt i budgeten cykeljouren inte funkar – så varför trycka ned det i halsen på politikerna en gång till?

Vad hoppas du uppnå med det – mer än politikerförakt?

pumpen
Guest
Member

Vad som står i budgeten är en sak. Vilka uttalanden politikerna gjort är en annan. Så länge politiker, eller myndighetsanställda, gör uttalanden som är formulerade så att det, på vardagssvenska, låter som att cykeljouren är igång när den i själva verket inte är det så förtjänar de bannor, skäll, åtlöje och ja, kanske även en lagom dos av förakt. Så det vill jag uppnå. I min demokratisyn ingår att medborgare som ser skitsnack ska säga ”det där är skitsnack”. Annars flödar skiten över.

Fredrik Jönsson
Guest
Member

Jag tror att det är systemfel på TK, de får uppdrag från politikerna och prioriterar sedan det de uppfattar som viktigt. Det är även de signaler jag fått när jag har varit i kontakt med TK, absolut ingenting är mindre viktigt än cyklisters framkomlighet, allt annat går före. Åtgärder för cykel görs när de inte stjäl tid från andra åtgärder och det inte finns någon konflikt med något annat trafikslag.

FredrikJN
Guest
Member

.@Cyklistbloggen Tomma ord. Kommunens sida om cykeljouren nertagen. ”Du har inte behörighet” http://t.co/VDNJ4lbL8F #cykla #08pol

FredrikJN
Guest
Member

Det bidde inte ens en tumme. “@Cyklistbloggen: Finns cykeljouren? http://t.co/uSvNxlpKvN #cykla” #08pol #cykla

cykelbloggar
Guest
Member

Cyklistbloggen: Finns cykeljouren? http://t.co/YFkzv596Xv @Cyklistbloggen

ErikSandblom
Guest
Member

@Cyklistbloggen Saknas ett p i ”Det krymte sedan”

Swede_Box
Guest
Member

RT @Cyklistbloggen: Finns cykeljouren? http://t.co/xi2g0qjMUE #cykla

jwolfers
Guest
Member

RT @Cyklistbloggen: Finns cykeljouren? http://t.co/xi2g0qjMUE #cykla