Moderaterna i Stockholm kom med ett pressmeddelande i veckan, med rubriken ”Extra hög standard på huvudcykelstråk”:

– Satsningen på huvudcykelstråk med extra hög standard är ett led i arbetet med att förbättra respålitligheten för de stockholmare som avlastar vägar och kollektivtrafik genom att välja cykeln, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Det låter ju toppen. På Twitter frågade någon vad konkret det innebär. Jag kollade på kartan som finns i pressmeddelandet och ser att Hornsgatan är ett av de stråk som Moderaterna pekar ut. Där vet vi ju rätt exakt vad det innebär, eftersom det är planerat (men ännu ej beslutat):

En cykelbana i västlig riktning, upp för backen, anläggs med bredden **1,30 **meter som ersättning för dagens smala cykelfält (1,0 m)

I andra riktningen kommer det finnas ett cykelfält som är 1,50 meter brett.

Det märkliga är att Cykelplanen pekar ut Hornsgatan som ”Pendlingsstråk”. Det är det finaste av de tre olika ”stråk” som planen uttalat definierar:

Stockholms cykelvägnät har inventerats och klassificerats i tre olika slags stråk: pendlingsstråk, huvudstråk och lokalstråk.

Nedan till vänster är kartan ur Cykelplanen. Rött är ”Pendlingsstråk”, blått är ”Huvudstråk”. Till höger är kartan från Moderaternas pressmeddelande. Rött är ”Huvudcykelstråk”:

pendling

Så frågan är om trafikborgarrådet inte vet att Hornsgatan är ett pendlingsstråk,  eller om hon tycker det låter bättre med det egna ordet ”huvudcykelstråk”? Eller har Moderaterna bestämt sig för att omklassificera gatan?

Oavsett, så är 1,30 för litet. En enkelriktad cykelbana ska enligt Cykelplanen vara minst 2,25 meter om det är ett pendlingsstråk, eller 1,50 meter om det är ett huvudstråk.

Så om inte planeringen för Hornsgatan ändras och banan breddas rejält, så är ”Hög standard” nästan en meter smalare än den standard Moderaterna själva var med och klubbade när de antog Cykelplanen.

Och vi undrar igen, Hur står det till med Cykelplanen?