“Extra hög standard på huvudcykelstråk”

| 56 kommentarer

Moderaterna i Stockholm kom med ett pressmeddelande i veckan, med rubriken “Extra hög standard på huvudcykelstråk“:

– Satsningen på huvudcykelstråk med extra hög standard är ett led i arbetet med att förbättra respålitligheten för de stockholmare som avlastar vägar och kollektivtrafik genom att välja cykeln, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Det låter ju toppen. På Twitter frågade någon vad konkret det innebär. Jag kollade på kartan som finns i pressmeddelandet och ser att Hornsgatan är ett av de stråk som Moderaterna pekar ut. Där vet vi ju rätt exakt vad det innebär, eftersom det är planerat (men ännu ej beslutat):

En cykelbana i västlig riktning, upp för backen, anläggs med bredden 1,30 meter som ersättning för dagens smala cykelfält (1,0 m)

I andra riktningen kommer det finnas ett cykelfält som är 1,50 meter brett.

Det märkliga är att Cykelplanen pekar ut Hornsgatan som “Pendlingsstråk”. Det är det finaste av de tre olika “stråk” som planen uttalat definierar:

Stockholms cykelvägnät har inventerats och klassificerats i tre olika slags stråk: pendlingsstråk, huvudstråk och lokalstråk.

Nedan till vänster är kartan ur Cykelplanen. Rött är “Pendlingsstråk”, blått är “Huvudstråk”. Till höger är kartan från Moderaternas pressmeddelande. Rött är “Huvudcykelstråk”:

pendling

 

Så frågan är om trafikborgarrådet inte vet att Hornsgatan är ett pendlingsstråk,  eller om hon tycker det låter bättre med det egna ordet “huvudcykelstråk”? Eller har Moderaterna bestämt sig för att omklassificera gatan?

Oavsett, så är 1,30 för litet. En enkelriktad cykelbana ska enligt Cykelplanen vara minst 2,25 meter om det är ett pendlingsstråk, eller 1,50 meter om det är ett huvudstråk.

Så om inte planeringen för Hornsgatan ändras och banan breddas rejält, så är “Hög standard” nästan en meter smalare än den standard Moderaterna själva var med och klubbade när de antog Cykelplanen.

Och vi undrar igen, Hur står det till med Cykelplanen?

 

Författare: Christian

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Leave a Reply

56 Comments on "“Extra hög standard på huvudcykelstråk”"

Notify of
avatar
trackback

[…] gångtrafikanter. Att Götgatans gågata dessutom är inritad både som Pendlingsstråk och ”Huvudcykelstråk” är ju förstås hyperintressant. Det har varit tal om att låta cyklisterna cykla på […]

cykelfakta
Guest

RT @Cyklistbloggen: “Extra hög standard på huvudcykelstråk”: http://t.co/m4SaMEk9hE #cykla

RideQualityVec
Guest

RT @Cyklistbloggen: “Extra hög standard på huvudcykelstråk”: http://t.co/m4SaMEk9hE #cykla

trackback

[…] annan sak med den där kartan från det där pressmeddelandet, är att den pekar ut Götgatsbacken som ett av de ”huvudcykelstråk” som alltså ska […]

ErikSandblom
Guest

RT @Cyklistbloggen: “Extra hög standard på huvudcykelstråk”: http://t.co/m4SaMEk9hE #cykla

cykelbloggar
Guest

Cyklistbloggen: ”Extra hög standard på huvudcykelstråk” http://t.co/CL9KEP5LHz @Cyklistbloggen

MagnusGustavsso
Guest

RT @Cyklistbloggen: “Extra hög standard på huvudcykelstråk”: http://t.co/m4SaMEk9hE #cykla

Dmitri F.
Guest

Cykeljour my butt.

Jag undrar egentligen när är det tänkt att detta ska börja ske?
Cykeljouren har ju snackats om en del i media och löften om prioriterad underhåll har ju redan kommit tidigare.

När kan vi förvänta oss att en felanmälan åtgärdas inom en dag?

På den, enligt senaste mätningen mest trafikerade cykelsträckan (Strömbron) i stan, fick en glashög ligga kvar i en anslutande korsning i över 14 dagar. Eller den började som en glashög och slutade som glas över hela vägen. Trots felanmälan, twitter och blogginlägg här.

Och om det nu handlar om extra hög standard i underhåll enligt den ritningen, vad kommer hända med resten av vägarna i stan?

De spottar cyklister i ansiktet samtidigt som gemene man tror att Moderaterna gör något för cyklister…bah.

Dmitri F.
Guest

En närmare titt på kartan visar även lite tveksamma avbrott i den höga standarden. Mellan Fleminggatan och St. Eriksbron är det runt 250m avbrott i den höga standarden, trots att det finns en cykelbana där… Hur har man tänkt där? Borde inte cirkeln vara sluten?

Se bild 😉

http://i.imgur.com/cgTcoTc.jpg

Fredrik Jönsson
Guest

För att vara ett “nätverk” är det inte många hela maskor i det skulle man kunna säga.

Olof E
Guest

Jag antar att det finns skäl till varför man har valt just de aktuella stråken. Gissningsvis handlar det om sopsaltning eller liknande och de saknade bitarna är för smala för att de maskiner man tänkt använda ska komma fram. Men det vill naturligtvis inte Moderaterna i Stockholm skriva på sin blogg.

Dmitri F.
Guest

Många av de utpekade “stråk” består av cykelfält där sopsaltaren ändå inte kan användas för att då riskerar man skrapa bilarna som står parkerade med flygande skräp (obs: stadens ursäkt, inte min). Hur de planerar snöröja cykelfält är oklart, det finns ju inte mycket utrymme mellan cykelfält och parkeringar för att snöhögarna ska få plats… Cykelfälten lär även i år bli snöupplag och slaskansamlare.

Den sträckan som jag pekar ut har en exakt lika bred cykelbana som går över bron (och som många andra cykelbanor i stan), och delen som ansluter till korsningen är cykelfält. Så jag förstår inte varför just den lilla snutten är inte med på kartan.

Egentligen så spelar det inte så stor roll i det stora hela, det saknas en hel del viktiga cykelbanor på den kartan och som någon säkert redan har påpekat – det hela känns som att man har ritat lite linjer med en penna på en karta och så var det med det.

Karlavägen, Folkungagatan/Tjärhovsgatan, Norr Mälarstrand, Barnhusbron, Valhallavägen etc saknas.
Åtminstone Norr Mälarstrand är en viktig sträcka för många.

Erik Johansson
Guest

Det är ingen parkering på bron.

Dmitri F.
Guest

Jo fast det är ju parkering på andra sträckor som är med, den saknade biten skiljer sig inte på något sätt som jag kan komma på…

Vad gäller Norr Mälarstrand så är det konstigt eftersom sträckan ska dessutom breddas och anses vara en viktig länk av staden…

GustavSvaerd
Guest

RT @Cyklistbloggen: “Extra hög standard på huvudcykelstråk”: http://t.co/m4SaMEk9hE #cykla

ekstromenator
Guest

RT @Cyklistbloggen: “Extra hög standard på huvudcykelstråk”: http://t.co/m4SaMEk9hE #cykla

Krister Isaksson
Guest

Jag kanske helt o hållet missförstår pressmeddelandet men jag uppfattar det som att det handlar om drift och underhåll på ett antal utvalda stråk, inte standarden på hur de ska utformas/designas. Man kopplar ju insatsen till Cykeljouren som just handlar om att snabbare kunna åtgärda hinder/problem på cykelvägnätet och där man avsatt 25 mnkr. Att det sedan inte är samtliga utpekade pendlingsstråk i Cykelplanen som ingår tolkar jag som att man nu testar ett upplägg av drift och underhåll för att se hur det fungerar innan hela pendlingsnätet omfattas, Sen är det ju högst olyckligt att de inte använder samma klassificering på stråken som Cykelplanen.

Fredrik Jönsson
Guest

Jag tolkar det också som att det bakomliggande är att man gör en extra satsning på renhållning. Det jag tycker är lite tveksamt är att man utnyttjar det för att retoriskt antyda att man har en infrastruktur som inte riktigt finns. Det är påtagligt när man för diskussioner med inbitna bilister att de tror att det finns ett välutbyggt nätverk av cykelbanor för cyklister att använda. De små glimtar de ser av banor här och där ser väl ut så om man inte försöker följa dem. Pressreleasen är en rökridå som spär på det om man vill vara elak, eller skriven av just en sådan bilist som lider av den villfarelsen om man vill vara snäll.

Christian Gillinger
Guest

Eftersom de använder ordet “Huvudcykelstråk” utgår jag från den terminologi de själva bestämt.

Grejen är att även om de bara pratar om cykeljouren, så är det direkt vilseledande, medvetet eller inte, att tala om “Satsningen på huvudcykelstråk med extra hög standard” på en plats där de planerar att anlägga en cykelbana som är en meter smalare än deras egen definierade *standard”.

Anders Andersson
Guest

Nu skruvar du till det rejält va – 1,30 handlade väl om sträckan Hornstulls strand – Långholmsgatan, dvs en sträcka som förvisso formellt hör till Hornsgatan, men som knappast bör ges tyngden av huvudcykelstråk.

Jag tycker vi ska inrikta oss på kritik av farliga vägar och riktiga pendlingsstråk. Det drar bara löje över cyklisterna att vara formalistisk och klaga på sånt som egentligen inte spelar någon roll. Klaga på de stora och viktiga frågorna istället – de är många nog utan att vi ska behöva gnälla om petitesser.

JohanJohnsson
Guest

Anders du blandar ihop etapp 4 och 5

Christian Gillinger
Guest

Jag tror att för den som nyttjar Hornsgatan som pendlingsväg så är en 1,30 smal vägdel väsentlig. Särskilt som även andra sidan är smalare än standarden.

Sådant här är viktigt eftersom det varit utmärkande för infrastruktursgenomförandet för cyklister hittills: att standarden varierar oerhört längs vägarna. Ibland brett, oftast smalt, ibland med träd och lyktstolpar i vägbanan, eller att vägen plötsligt försvinner helt.

Hela idén med en cykeplan och en fastslagen standard var att sluta med sånt. Och de har redan misslyckats. Om det är signifikant för hur det kommer vara framöver så är det allvarligt. Oavsett hur lång sträckan är.

Anders Andersson
Guest

Det ändrar saken – men bara något. Som sagt så är beslutet taget innan cykelplanen – så det får ses som den inriktningsförändring som Trafikkontoret inledde redan dessförinnan. Larvigt att klaga på beslut som både planerades och antogs innan cykelplanen antogs, då har man inte förstått hur byråkratin måste arbeta. Klaga istället när Hornsgatan byggs om nästa gång och det finns en gällande cykelplan.

Sakfrågan då? Jag pendlar Hornsgatan varje dag och har inget som helst problem med den delen ens idag.

Vad man nu gör är ju att ta bort bilparkeringen på norrsidan och ökar bredden på sydsidan – starkt ökande plats för cyklister och gångtrafikanter och borttagning av en bilfil – precis den prioritering vi vill alltså – och det INNAN cykelplanen ens antogs..

Jag håller heller INTE med om att det är ett problem att bredden varierar – cykeln är ett flexibelt fordon som på 2 sekunder kan förvandlas till gångtrafikant och utnyttja fotgängarnas anarkistiska inställning, eller i andra fall utnyttja bilarnas infrastruktur. Jag vill under alla förhållanden behålla denna flexibilitet – inte tvinga in cykel i fyrkantiga regler.

Sommarcyklisten
Guest

Det där med bredden, det beror lite på vad slags cykel man har. Jag pendlade i tolv år med en trike 85 cm över hjulbultarna (och inget man ville leda mer en några meter). Med en sån blir 1,30 m enkelspår: inte mycket cykelbana kvar för att passera eller bli passerad på eller för möte. Och att bli fotgängare på två sekunder: glöm det (även om man med en trike kan cykla hur långsamt som helst – och rejält fort).

Anders Andersson
Guest

Det kanske så att man inte regelmässigt ska köra i stan vare sig med en trike eller 7 meter breda lastbilsekipage…

Annars är detta ett typexempel på den frihet vi cyklister har idag – ingen domstol kommer att döma dig för att du inte cyklar på cykelbanan om den är för smal för din cykel – du har din frihet.

Värna den friheten!!!!

Ingen lyxinfrastruktur i världen – det må vara uppvärmda cykelbanor eller 3 sopningar om dagen eller Ulla Hamilton skrubbandes varje kvadratmeter med tandborste – är värd att offra denna frihet för.

Arne B
Guest

För att vara cyklist är du ovanligt ovillig till alla förslag till föbättringar som kommer fram. Om inte cyklisterna slåss för bättre möjligheter och infrastruktur – vem ska då göra det?

Bredare cykelfält på Hornsgatan kommer inte inskränka din frihet, snarare öka den.

Anders Andersson
Guest

Jag är fruktansvärt ovillig till att vi slösar bort vår “klagokvot” på petitesser. Spara krutet till de viktiga frågorna istället – annars blir cyklisterna bara betraktade som bortskämda kravmaskiner som bara ska ha och ska ha – det slutar med att ingen alls lyssnar på oss.

Arne B
Guest

Bortskämda? Jag tror ingen betraktar cyklister som bortskämda med infrastruktur.

Det jag vänder mig mot är att du sågar alla förslag som tas upp här på Cyklistbloggen, och du bidrar inte med egna förslag. Du verkar mest nöjd med hur det ser ut idag.

Ökningen av cyklister de senaste åren måste mötas för att klara av trafikproblem och konfliktdesign som den ser ut idag och, framför allt, i morgon.

Vilka frågor tycker du är viktiga?

Anders Andersson
Guest

T.o.m. Ulla Hamilton anser oss vara bortskämda enligt flera trådar här på sajten – för att inte tala om vad kommentarsfälten på andra sajter anser, så jo – vi betraktas redan som kravmaskiner…

De viktiga frågorna är Slussen, Götgatan (framför allt Götgatssbacken), Strömbron, Tegelbacken, kanske Sveavägen mellan Konserthuset och Sergels torg, kanske Stadsgården, möjligen Hornstull och kanske några ställen till – men 100 m Hornsgata mellan Ringvägen och Ansgarievägen kommer VÄLDIGT långt ned på prioritetslistan…

Christian Gillinger
Guest

“Till och med Ulla Hamilton”? Det är väl i den närmast självklart att hon tycker att cyklister är bortskämda, det är ju hon som ska betala förbättringar för cyklister, inte bara ekonomiskt utan förmodligen politiskt också.

Att en grupp i samhället som plötsligt börjar kräva sin rätt möts av motstånd är också i det närmaste en självklarhet. Skillnaden från förr när det gäller just kommentarsfält, är väl att gnället på cyklister inte längre får stå oemotsagt.

Jag cyklar varje dag året runt och drar på så sätt mitt strå till stacken för att förbättra både folkhälsan och miljön, för att inte tala om att jag bidrar med skattepengar. Jag har ingen som helst lust, eller anledning, att stå med mössan i hand och bocka varje gång Ulla Hamilton släpper ett pressmeddelande.

Christian Gillinger
Guest

Jag har lite svårt att se hur ordentliga cykelvägar skulle hindra dig från att cykla i bilvägbanan.

Sommarcyklisten
Guest

Cykelkärror – t.ex. de där som är populära att ha barn i – är ungefär lika breda, och min trike cyklas numera av en handikappad östermalmsbo. Fast du kanske anser att han inte ska cykla ö h t? Det minskar ju *din* frihet. Och även innerstadsbor (eller förortsbor) kan ju vilja transportera något mer skrymmande medelst cykel. Men det stör ju också *din* frihet.

Jag skulle inte satsa någon större summa pengar på att inte bli dömd i domstol (som inte sällan borde stavas dumstol; Sverige har inte sällan ett felväsende snarare än ett rättsväsende), men som det ofta är i mina trakter, när man byggde cykelbana på trottoaren blev vägen för smal för cykel, speciellt en trehjulig sådan – må det vara en lastcykel, handikappcykel, eller liggcykel – plus bil, och att ha en radda ilskna bilförare eller en ännu ilsknare busschaffis efter sig är *inte* kul.

Som cyklist och fotgängare skulle jag gärna se mindre av din älskade anarki: skulle vara behagligare att ta sig fram då, med mindre risk för att få matkassar och annat massakrerat (vilket hänt lite väl ofta).

Christian Gillinger
Guest

Jo, jag har förstått att du är rätt nöjd med infrastrukturen som den ser ut. Jag är det inte.

Anders Andersson
Guest

Nej – jag är absolut inte nöjd – men jag tycker att vi ska klaga där det är berättigat dvs där det är farligt för oss och där konflikterna verkligen finns – inte för principernas skull. Man måste tulla på en hel del principer om 2 – och snart 3 – miljoner människor ska kunna samsas i en storstadsregion.

Och jag är livrädd att ett alltför starkt betonande av cykel som just fordon ska leda till att friheten och möjligheten att cykla lite anarkistiskt försvinner. Det vore den största otjänst man kunde göra för cyklingen.

JohanJohnsson
Guest

jag tycker att man kan klaga ganska friskt innan genomförandebeslut tas och för etapp fyra som christian skriver om saknas genomförandebeslut eftersom man väntar på konsekvensanalyser från nya slussenbygget

Anders Andersson
Guest

Det gäller nog här som överallt annars att visa lite urskiljning – allt är inte lika viktigt och om man klagar friskt och högljutt på petitesser, så förbrukar man sitt förtroende och då kan det visa sig att man inte tas på allvar när det kommer till de viktiga besluten.

Christian Gillinger
Guest

Jag kan tänka mig att det skiljer sig lite vad folk anser vara “petitesser” eller inte. Jag tycker cykelplanen i huvudsak är vettig. Jag hoppas att den kommer implementeras, men jag tycker det faktum att det enskilt största partiet i styrande position just nu verkar förhålla sig rätt svajigt till den är oroväckande. Ulla Hamilton tycker säkert också det är petitesser och det är ju den springande punkten.

Krister Isaksson
Guest

Tro mig, så är det. Ser det som ett slarv-/hastverk att ha med sig till cykelpanelen i Almedalen. Det är så här de arbetar, målar hela tiden upp fasader om kraftfulla åtgärder inom cykelområdet som presenteras vid strategiska tillfällen. Fast även om utformningen inte uppnår uppställd standard är det ju inget som hindrar att drift och underhåll av denna understandard blir bättre! Vem minns inte vinterns fasor….

Dmitri F.
Guest

Det känns precis som du säger Krister.

Ulla Hamilton valde att deflektera den senaste kritiken med hänvisning till detta nya löfte. (trots att man ju lovade samma sak redan i höstas)

https://twitter.com/UllaHamilton/status/352867002605514754

Erik Johansson
Guest

Ulla Hamilton: “men det duger väl inte det heller….” tjoho!

JohanJohnsson
Guest

samtidigt ska det nog kommas ihåg att när man beslutade om hornsgatan etapp 1,2,3 och framförallt när man la planeringen för alla fem etapper så fanns inte cykelplanen i dess nuvarande form så den har nog aldrig legat till grund för planeringen just där.

Dmitri F.
Guest

Undrar om inte de fortfarande smygtittar på denna gamla goding från 2005 där cykelfält skulle vara 1.25m och cykelbanor på 1.3m var normen…

http://www.exempelbanken.se/system/documents/980191520/original/3204_cykeln_i_staden.pdf

Finns det en ny variant av denna som är lite mer modern, framför allt vad gäller utformning av korsningar…?

Christian Gillinger
Guest

Absolut. Men det går ju att vända på också: När de beslutade om Cykelplanen i vilken den märkte upp Hornsgatan som “Pendlingsstråk” så visste de om Hornsgatans olika etapper och att det planerades en bana som bara skulle bli 1,30 bred.

De var alltså redan medvetna om att deras beslut om sträckan i och med cykelplanen bara var luft.

Frågan är varför och det i sig reser också frågan “Hur mår cykelplanen”. Finns det mer hittepå-sträckor som de lovat guld och gröna skogar om i planen?

Christian Gillinger
Guest

Bra convo. Jag lägger länk i inlägget!

Dmitri F.
Guest

Kanske OT för artikeln men den här konversationen är ännu märkligare:

https://twitter.com/CLW_Everett/status/353007509742690304

Bra svar på en tydlig fråga 😉

Christian Gillinger
Guest

Den där såg jag. Lite som när Hamilton skällde ut Jeroen i vintras…

Christian Gillinger
Guest

No worries. Då fick jag bara ytterligare ett tillfälle att lyfta fram det faktum att det planeras en en meter för smal cykelbana på ett stråk som de pekat ut som pendlingsstråk.

Jag kommer ta varje sådan chans om det inte ändras.

Krister Isaksson
Guest

Bra, gör så för det kommer behövas, se bara hur Nynäsvägens nya cykelbanor blev, även dem för smala och med stolpar i cykelbanan. Ska bli spännande o se hur Flatenvägen, Perstorpsvägen o övriga satsningar de lyfter fram blir när det gäller utformningen. Följ de sk Genomförandebesluten i insyn.

Christian Gillinger
Guest

Jag noterar förövrigt på kartan att de fortfarande märker ut Götgatsbacken som “Stråk”, trots att det är en gågata.

Och jag är faktiskt så nördig att jag prenumererar på deras insynsprotokoll. Kommer regelbundet i mailen.

jwolfers
Guest

RT @Cyklistbloggen: “Extra hög standard på huvudcykelstråk”: http://t.co/m4SaMEk9hE #cykla

krenaud
Guest

@Cyklistbloggen bra att ni granskar politikerna

Fredrik Jönsson
Guest

Det jag tycker är ännu märkligare är att Stallgatan är med såvitt jag kan se, inga cykelfält alls, smal, hårt trafikerad och dessutom enkelriktad. De flesta cyklar över Blasieholmen. Jag har inte fått något svar och mailat dem för att se om jag kan få tag på någon bakgrund, gissar att den är rätt tunn.

Cykeljour är väl iofs bra, men sedan har man använt den för att måla upp cykelinfrastrukturen i stan till att vara något den inte är. För att bygga ett nät saknas ju flagranta delar som st Eriksgatan till Västerbron, Valhallavägen mm. Den som skrev pressmeddelandet cyklar förmodligen inte, och orkade inte tänka särskilt länge heller.

Dmitri F.
Guest

Ja det var konstigt att Stallgatan är med, det är ju inte en gata som är vänlig för någon förutom bilar… Medan Blasieholmen/Arsenalvägen som ju är en pendelväg inte alls är med…

Anders Andersson
Guest

Cyjkelplanen är väl snarare tänkt att vara ett PLANERINGSinstrument – dvs man AVSER att göra Stallgatan till ett cykelstråk – inte att den är det idag. Istället vill man ta bort konfliktytorna med fotgängarna på Arsenalvägen. Tycker det låter som en bra lösning – hatar omvägar.

Gissa vem?
Guest

Hur står det till med Ulla?

Dmitri F.
Guest

Hon är på semester nu…

wpDiscuz