En stolpe placerad enligt konstens alla regler

En stolpe placerad enligt konstens alla regler

Den här stolpen är helt ny. Cykelvägen blev precis klar, den öppnade härom veckan.

Såg ni den?

Så här ser den ut i stillbild:


Formellt sett är det 50 km/h här, fram till 30-skylten. Den är knapp urskiljbar i dagsljus när jag passerade i lågtrafik. Fundera över hur lätt den är att uppfatta i nerförsbacke i ett annat trafikläge, med mötande cykeltrafik och fullt med fotgängare.

Eller en mörk regnig höstkväll med mötande biltrafiks lampor i ansiktet. Eller samtidigt som någon öppnar en bildörr i en parkerad bil och kliver ur.

Jag kollade med kommunen. De svarade:

”Har med gatuingenjören Mikael tittat på den bild som du inkommit med och han svarade att det är så det ska se ut enligt dom riktlinjer som Trafikkontoret följer.”

Dåså. Då är det ingen fara såklart.

Samtidigt läser vi VTI-rapporten ”Cyklisters singelolyckor”:

I de genomförda studierna framkommer med all tydlighet vilket stort ansvar väghållaren har för cyklisternas säkerhet. Nästan hälften av alla singelolyckor med svår skada som följd, kan relateras till vägutformning eller drift och underhåll. Det behöver skapas en mer förlåtande trafikmiljö där cyklister tillåts begå misstag (i nollvisionens anda).

(Och som en liten extragrej, noterar ni kanske den rätt stora mängden grus på vägen. I nerförsbacke. Det står en del om det i VTI:s rapport också, för den som vill fördjupa sig)

Det här är bara en stolpe på en väg i Stockholm. Det finns flera. Och alla följer samma tillåtande riktlinjer. Till exempel den andra stolpe som står en bit upp i samma backe:

Glöm inte hjälmen.