/ trafik

En hygglig trafikomläggning

De håller på och bygger längs Hammarby Allé i Stockholm och hela gatan var plötsligt avspärrad. Jag närmade mig gallergrindarna och förväntade mig något i stil med:

[![](/content/images/2012/08/sidewalk-closed-1024x768.jpg "sidewalk closed")](/content/images/2012/08/sidewalk-closed.jpg)Foto via Imgur.com
 

Men för en gångs skull var det faktiskt inte bara bra skyltat (oftast brukar det bara stå ”Gående hänvisas”):

utan också fixat med en alternativ väg, med helt nya vita linjer i gatan och allt. Det enda jag saknar var cykelmarkeringar också, så att fotgängarna förstår att de inte ska gå i högra fältet. Så här ser det ut i sin helhet:

Tack för det Stockholm!

Christian Gillinger

Christian Gillinger

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Läs mer