DN skriver om cykling idag - tänk på cykelrustningen!

I dagens DN (länk kommer) står det glädjade att cyklingen ökar. Nu tar en av fem cykeln till jobbet och ”fyra av fem cyklar mer idag än för fem år sedan”. Jättekul! Men sedan ägnas lika stort utrymme åt Maria Krafft på Folksam och hennes teori att cykelrustning skulle vara en bra lösning på att cyklister slår sig.

[![](/content/images/2012/06/knight_in_armor.jpg "knight_in_armor")](/content/images/2012/06/knight_in_armor.jpg)Redo för cykling i Stockholmstrafiken. Foto: San Diego Shooter från Flickr
 

Jag blir så trött. Inte nödvändigtvis på smarta försäkringsbolag, utan på journalister som okritiskt vidaresprider deras FUD.

Försäkringsbolags affärsidé är att tjäna pengar genom att försäkra folk från olyckor, bland annat cyklister. Ur deras synvinkel så är det helt logiskt att propagera för cykelrustning eftersom det leder till minskade kostnader för dem. Antingen tar deras kunder på sig cykelrustning eller så tycker de att det blir så jobbigt att cykla att de slutar. I bägge fallen betyder det mindre kostnader för Folksam.

Precis samma sak gällde när If spred sin undersökning i höstas, där de försökte få det till att det är cyklisternas fel att de blir påkörda av (If försäkrade) bilister. If försäkrar bilister. Varje cykelolycka kostar dem pengar, klart att det är bra för dem om några cyklister skräms att sluta.

Så varför får deras undersökningar alltid stå oemotsagda? De hade till exempel kunnat gjort som jag gjorde, hört av med till VTI, Statens väg- och trafikforskningsinstitut som gör oberoende trafikforskning. Så här svarade deras forskare Anna Niska mig:

Att cykelolyckorna nu är det största trafiksäkerhetsproblemet stämmer bra och vi behöver bli bättre på att anpassa trafikmiljön efter cyklisternas förutsättningar.

Skyddskläder är väl bra om de tas fram för den som är intresserad, även om jag är rädd att det kan leda till att man börjar prata om lagstiftning för det liksom man nu pratar om en hjälmlag. Jag tycker att det är olyckligt om man har ett för stort fokus på cykling som ett trafiksäkerhetsproblem. Visst sker många olyckor och vi måste göra allt för att förhindra dem, men det finns forskningsstudier som visar att hälsonyttan med cykling vida överstiger ”kostnaden” i cykelolyckorna. Dessutom finns så många andra fördelar med ett ökat cyklande att det är olyckligt om en fokusering på cyklisters säkerhet motverkar främjandet av en ökad cykling.

Alltså, Folksam och IF’s FUD riskerar att leda till ökade samhällskostnader, men även för dig som individ är det bättre att cykla utan skydd och riskera en olycka, än det är att låta bli, och riskera sämre hälsa. Du kan också minska risken genom att hålla ordentliga avstånd och anpassa din cykling till hur cykelbanan och fältet ser ut. Cykla lugnt!

Läs mer om våra texter om If och Folksam.