DET RÄCKER INTE MED SKYLTAR! VI BEHÖVER SENSORER OCKSÅ! OCH LAMPOR!

Det här börjar ju bli löjligt.

Screen Shot 10-28-15 at 05.07 PM

VLT fortsätter skriva om den där korsningen. Deras trafikexpert säger:

– För att en cyklist ska ha företräde på denna plats så ska det vara skyltat och målat som en cykelöverfart, och det är det inte.

Vi tänker två saker:

  1. Att det tydligen inte räcker med skyltar utan att det krävs uppfinnande av sensorsystem med blinkande lampor också.

Det är som att så fort cyklister blandas in så räcker inte det vanliga regelverket till. Spelar ingen roll att väjningspliktsskyltarna är i grunden helt okomplicerade: De visar att man har väjningsplikt för korsande trafik.

Istället måste man ta i från tårna för att hitta på kreativa lösningar på det till synes omöjliga i att få alla trafikanter att respektera varandra. Allt utom att låta samma regler omfatta cyklister som omfattar övrig fordonstrafik (läs också: Cyklist avled i ”svårtolkad passage”. Dags att skriva om Trafikförordningen.).

Ett sätt hade varit att bygga om hela korsningen så att den istället blev en genomgående cykelbana med cykelöverfart. Säkra ner hastigheten till 30. Ett annat att ersätta väjningspliktsskylten med en stoppskylt. Men det hade såklart inneburit sämre framkomlighet för biltrafiken och det vill vi ju inte.

Men i grunden handlar det om ett regelverk som är så uselt skrivet att ingen, inte ens experterna, är överens om hur de ska tolkas. Och det är såklart så att de borde skrivas om. Så att cyklister slutar behandlas som en trafikstörning som ska minimeras till vilket pris som helst (kom igen, sensorer och blinkande lampor?!).

  1. Vi konstaterar att en ”trafikexpert” som tror att det finns något som ”företräde” i trafiken, inte vet vad hen pratar om.

Läs också: Otydlig passage inte så otydlig – väjningspliktsskylten gäller