Den ultimata guiden till vem som har väjningsplikt.

| 91 kommentarer

En av de vanligaste frågorna vi stöter på är vem har väjningsplikt i trafiken? Skälet till att alla undrar är att reglerna är otroligt rörigt skrivna. Så, låt oss ta det från början, så enkelt som möjligt. Den ultimata guiden till snårhelvetet som kallas Trafikförordningen:

Utsläppet

Vem väjer?

Detta gäller för cyklister

Som cyklist och bloggare kanske jag tänker att det vore enkelt om man delade upp det i:

  1. Kör du ut från cykelbana gäller regeln om att köra ut från cykelbana
  2. Kör du ut på cykelpassage så gäller regeln om att köra ut på cykelpassage
  3. Kör du ut på cykelöverfart så gäller regeln om att köra ut på cykelöverfart.

Men si, så enkelt är det inte. Inte på långa vägar.

Cykelutfart

1. Cyklister som kör ut på en väg från cykelbana har väjningsplikt.

Det regleras i Trafikförordningens 3 kap 21§:

En förare har också väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär den egna kursen när föraren kommer in på en väg (…) 3. från en cykelbana, en gågata, ett gångfartsområde eller från terräng

Det är alltså glasklart. Sen blir det luddigare. För ibland kör man ju alltså ut på cykelpassager.

Alltså:

Cykelpassage

2. Cyklister som kör ut på en cykelpassage från en cykelbana har väjningsplikt men korsande biltrafik har skyldigheter också.

Det här är tokrörigt. Problemet är att lagstiftaren gjort två regler som till synes har olika innebörd. Häng med här nu, för nu blir det snårigt:

För det första gäller regeln om utfart från cykelbana från punkt ett ovan (Trf 3kap 21§). Eftersom cykelpassagen definieras i Förordning om vägdefinitioner som ”del av väg”, så gäller fortfarande det här med att man som cyklist kör ut från cykelbana ut på väg, alltså 3 kap 21§. Man har alltså som cyklist väjningsplikt.

Screen Shot 08-27-15 at 09.53 AM

MEN. När man väl kommer ut på cykelpassagen finns ännu fler regler. För nu kände lagstiftaren av någon anledning för att förutom väjningsplikt också lägga till (6 kap 6§):

Cyklande eller förare av moped klass II som ska färdas ut på en cykelpassage ska sänka hastigheten och ta hänsyn till fordon som närmar sig passagen och får korsa vägen endast om det kan ske utan fara.

Så, som cyklist ska man inte bara stanna och väja, man ska också ”sänka hastigheten” och ”ta hänsyn till fordon som närmar sig passagen”. Det är ju glasklart att någon inte tänkt klart här, alternativt inte var helt nykter. Det är ju omöjligt att iaktta väjningsplikt utan att ”ta hänsyn till fordon som närmar sig passagen”. Det hela är ett hjärnsläpp utan like.

Det här orsakar också röran med att många tror att väjningsplikten inte gäller. Även jag har trott att reglerna för cykelpassage gäller och att väjningsplikten bara gällde om man körde ut från en cykelbana rätt ut på en väg, utan passager målade i gatan. Icke så.

Vi återkommer till bilisternas skyldigheter längre ner .

3.  Vid en cykelöverfart har cyklister vissa skyldigheter.

Till skillnad från cykelpassagen så är cykelöverfarten förhållandevis tydlig. Som cyklist ska man (Kap 6 6§):

Cyklande eller förare av moped klass II som ska färdas ut på en cykelöverfart ska ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordon som närmar sig överfarten. Förordning (2014:1035).

(ÖVERKURS: Men är inte cykelöverfart ”del av väg” precis som cykelpassage? Jo, i Förordning om vägdefintioner är den det också. Vilket skulle kunna betyda att cyklister som kör från cykelbana ut på cykelöverfart också skulle ha väjningsplikt. Men här har faktiskt lagstiftaren som satt och ändrade lagen förra året tänkt till. I Trafikförordningen står det uttryckligen (3 kap 21 §):

Väjningsplikten enligt första och andra styckena gäller inte cyklande och förare av moped klass II som ska korsa en körbana eller cykelbana på en cykelöverfart. Förordning (2014:1035). )

Så. Det var för cyklister. Nu tittar vi på bilisternas skyldigheter.

Detta gäller för bilister

Cykelpassage

4. Bilister som korsar cykelpassager får inte köra ihjäl cyklister

Lite tvärtom mot vad polisen i Göteborg sa alltså så har bilister skyldighet att inte köra på folk. Så här säger Trafikförordningen (3 kap 61§):

En förare som närmar sig en obevakad cykelpassage ska anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande och mopedförare som är ute på cykelpassagen.

Alltså. Om du kommer i bil och någon redan är ute på cykelpassagen så får du inte köra på den.

Läs mer om vad ”ge tillfälle att passera” innebär här:  Vad är skillnaden på ”väja” och ”ge tillfälle att passera”?

5. Bilister som svänger över en cykelpassage ska låta folk cykla över

Det här regleras i paragrafen jag nämnde ovan, 3 kap 61§:

En förare som ska köra ut ur en cirkulationsplats eller annars efter att ha svängt i en vägkorsning ska passera en obevakad cykelpassage ska köra med låg hastighet och lämna cyklande och mopedförare som är ute på eller just ska färdas ut på cykelpassagen tillfälle att passera. Förordning (2014:1035).

Så, trots att cyklisten alltså har väjningsplikt, ska bilföraren ändå ”lämna cyklande och mopedförare som är ute på eller just ska färdas ut på cykelpassagen tillfälle att passera”. Alla lekmän skulle tolka det här med att ”ge tillfälle att passera” som en väjningsplikt – något som Transportstyrelsens broschyr också nästan gör när de lyfter fram det så här:

Transportstyrelsen cykelpassage

Frågar man Transportstyrelsen så är det också i princip samma sak. Läs mer här: Vad är skillnaden på ”väja” och ”ge tillfälle att passera”?

Och vad är ”just ska färdas ut på”? Det antyder ju att man fortfarande är kvar på cykelbanan och att biltrafiken ska väja. Det blir ju alltså så att bägge parter i praktiken har väjningsplikt, fast med helt olika och rejält luddiga formuleringar.

Det är med flit, I kid you not. Tanken är att genom att bägge parter har ansvar (och ingen har en aning om vad som gäller för det är så rörigt) så kör man försiktigare och så blir det säkrare. Jag har aldrig sett någon forskning på att det verkligen stämmer. Min anekdotiska upplevelse från eget cyklande är snarare att det blir ”störst går först”. Men om någon har annan kunskap är jag öppen för att ändra mig.

6. Vid bevakad cykelpassage har bilister väjningsplikt

Om en bilist ska korsa en cykelpassage där trafiken regleras av trafikljus, har den väjningsplikt mot cyklister som har grönt.

Här gäller Trafikförordningens 3 kapitel 60§, sista meningen:

Vid ett bevakat övergångsställe ska en förare lämna gående som på rätt sätt gått ut på övergångsstället möjlighet att passera. Detta gäller även om föraren får korsa övergångsstället enligt trafiksignaler eller tecken av polisman.
En förare som efter att ha svängt i en korsning ska passera ett bevakat övergångsställe ska köra med låg hastighet och har väjningsplikt mot gående som på rätt sätt har gått ut på eller just ska gå ut på övergångsstället.
Skyldigheten enligt första och andra styckena vid bevakade övergångsställen gäller även mot cyklande och förare av moped klass II vid bevakade cykelpassager. Förordning (2014:1035).

7. Bilister har väjningsplikt vid cykelöverfarter

Yes, här är det något så ovanligt som att biltrafiken ska stanna, korsitaket. Så här skriver Trafikförordningen (3 kap 61a§):

Vid en cykelöverfart har en förare väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten. Förordning (2014:1035).

8. Bilister har väjningsplikt när de korsar cykelbanor

Om en bilist kör upp och korsar en cykelbana så har den väjningsplikt. Det regleras i Trafikförordningen (3 kap 59§):

 På cykelbanor skall cyklande och förare av moped klass II lämnas företräde av andra fordonsförare.

Det här kan vara knepigt i de många fall som kommuner och väghållare inte gjort det tydligt vilken väg det är som korsar vilken. Man brukar prata om att cykelbanan ska vara ”obruten”, men exakt vad det är är det ingen som riktigt vet (Läs mer i den här pdf’en från Trafikverket eller i den här från Sveriges Kommuner och landsting)

Oxhagenleden Örebro

Kanske obruten cykelbana i Örebro Foto: Fredrik Roos

Notera att jag i hela texten skriver ”bilister” och ”biltrafiken”, eftersom det oftast är mellan bilister och cyklister frågan står. Men det kan såklart handla om andra fordon på vägen också.

9. Bilister har väjningsplikt om det är skyltat för väjningsplikt

Det här har varit en knepig situation där många har haft olika åsikter. Så här kan det se ut:

skansbron

Som synes är skylt och väjningspliktslinje (”Hajtänder”) innan cykelpassagen. Det här gäller enligt Transportstyrelsen:

Screen Shot 10-28-15 at 08.24 AM

Korrekt den bifogade bilden visare en cykelpassage och vägmärke för väjningsplikt samt ”hajtänderna” är innan cykelpassagen och då har fordon/fordonsförare ( bilister, mopedister, cyklister m.m. )  väjningsplikt mot cyklister och moped klass II som korsar denna cykelpassage.

Övergångsställen

Det här är också något som ofta dyker upp. Får cyklister cykla på övergångsställen? Ja det får de – men har då väjningsplikt mot i princip alla andra trafikanter. Det är i Stockholm inte helt ovanligt att cykelbanor leds ut i övergångsställen. Väjningsplikt alltså.

TIll övergångsställeNotera också att cyklister som cyklar i blandtrafik, det vill säga kommer på vägen, inte cykelbanan, och ska passera ett övergångsställe har väjningsplikt mot fotgängare precis som övrig trafik.

Några viktiga undantag

Cykelfält

Ett cykelfält är inte en cykelbana, så här gäller vanliga trafikregler. Rent juridiskt är ett cykelfält som vilken fil som helst, men reserverad för cyklister. Lite som bussfiler för bussar.

I Stockholm finns det på många platser cykelfält som går diagonalt över andra filer:

Vasagatan

Det innebär att korsande biltrafik faktiskt gör ett körfältsbyte när de kör rakt fram. Vi går till Trafikförordningen för vad som gäller vid körfältsbyte (3kap 43§):

En förare får starta från vägkanten, byta körfält eller på annat sätt ändra fordonets placering i sidled endast om det kan ske utan fara eller onödigt hinder för andra vägtrafikanter. Detsamma gäller när en förare stannar eller hastigt minskar farten.

Det betyder alltså att bilfordon på bilden ovan bara får korsa cykelfältet om det kan ske utan fara eller onödigt hinder för cyklister i det. I praktiken har alltså bilister väjningsplikt här, en tolkning som också delas av Stockholms Stad:

Screen Shot 06-10-14 at 09.28 AM

Det sagt är det här ju i praktiken löjligt.

Cykling i vägren

Som stadscyklist kanske du inte tycker att reglerna för vägrenscykling är så viktiga – men de är de. Men först, vad gäller för cykling i vägren? Trafikförordningen 3 kap, 12§:

På väg ska vägrenen användas 1. vid färd med cykel eller moped klass II när cykelbana saknas,

skyldigheten att använda vägrenen enligt första stycket1–4 gäller endast om vägrenen är av tillräcklig bredd och i övrigt är lämplig att använda.

Och i vägren gäller:

En förare har dessutom väjningsplikt mot fordon på en körbana när föraren kommer in på den från en vägren eller från en sådan cykelbana som är en del av vägen.

Kör man ut från en vägren gäller alltså väjningsplikt.

Nu kommer poängen för oss som cyklar i Stockholm: Många av våra cykelfält är inga cykelfält. De är vägrenar. För att det ska vara ett cykelfält måste det ha en viss vägmarkering (vita kvadrater av ett visst mått, kallas ”M5”)

Men så här kan det se ut:

Ny cykelbana

Inget cykelfält utan vägren Foto: Jocke von Scheele

Det här däremot är ett riktigt cykelfält, med ”sockerbitlinje”:

Inget cykelfält

Äkta cykelfält

Om vägen är avgränsad med heldraget är det alltså en vägren och då har cyklister väjningsplikt när de lämnar det. Så som cyklist gäller det att hålla reda på hur det ser ut för att veta vilka regler man måste följa. Det är såklart vansinnigt.

Cykling i blandtrafik

Här gäller också vanliga trafikregler. Det betyder till exempel att högerregeln gäller alla.

Det kan verka märkligt att ta upp – cykeln är ju ett fordon vilket som så hur svårt kan det bli? Men till exempel Göteborgsposten tror fortfarande att cyklister ska väja för alla.

En kul grej är att regeringen tillsatte en utredare som gjorde en stor statlig cykelutredning för något år sedan. Han kom fram till att lagarna i princip är bra som de är.

Så. Det här var det tråkigaste blogginlägget jag skrivit någonsin tror jag. Och långt blir det. Har du läst hela vägen hit ska du ha en eloge. Har du hittat något fel, det är sent på kvällen nu och mitt huvud är trött, tveka inte att kommentera nedan.

EDIT: Som någon påpekade – det enda riktigt säkra sättet att veta vad som gäller är om det prövas i domstol. Så, vill man vara extra, extra säker får man gräva i diarierna. Jag orkar inte riktigt det just nu…

(Det här inlägget innehöll tidigare kritik mot innehåll i ett SVT-program. Det ligger nu i ett eget inlägg)

Författare: Christian

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Leave a Reply

91 Comments on "Den ultimata guiden till vem som har väjningsplikt."

avatar
  Subscribe  
Notify of
Ingegerd
Guest
Member

En intressant dom i sammanhanget. Om den klargör eller förvirrar ytterligare får ni själva avgöra. http://www.skd.se/2017/11/12/bilist-som-korde-pa-tva-cyklister-frias/

Johan
Guest
Member
Axel Ericsson
Guest
Member

Jag vill verkligen lära mig så jag kan göra rätt för mig, men texten är så lång 🙁

Gustaf
Guest
Member

Jag har tipsat så många vänner om denna guide, den är mycket uppskattad av många! Ni känner säkert till detta men det finns ordningsbot för förare som efter sväng i korsning eller på väg ut från rondell inte väjer för cyklister som är på väg ut på cykelpassagen, 2000 spänn för motorfordonsförare och 1000 spänn för en cyklist kostar det. Jag känner en del poliser och ingen känner till att detta ens är olagligt. Men det finns även bot på 1000 kr för cyklister för brott mot 3:21 tredje stycket trafikförordningen, inte väjt på väg ut på cykelpassage. En mycket spännande och komplex situation vore om en polis ser hur en cyklist på väg ut ur rondell inte väjer för cyklist på väg ut på cykelpassage 1000 kr för cyklisten i rondellen. Cyklisten på väg ut på cykelpassagen kan polisen samtidigt ge bot på 1000 kr för att han eller hon inte väjt 🙂

https://www.aklagare.se/globalassets/dokument/ordningsbotskatalog/ordningsbot-bilaga-01-trafikforordningen.pdf

Luttrad cyniker
Guest
Member

Och sedan har vi resonemanget jag nyss fick höra från en ”bilist”: eftersom ingen har några rättigheter i trafiken och eftersom det är du (cyklisten) som råkar illa ut vid en olycka är det du som får väja (för allt och alla). Med anledning av dödsolyckan vid korsningen Bromstensvägen–Gamla Bromstensvägen: om man svängen höger in på Gamla Bromstensvägen går det inte att stanna för cyklister (som har grönt) eftersom man inte hinner se dem. Med andra ord, eftersom siktförhållandena är som de är får cyklisterna anpassa sig till det – men inte bilisterna. Underligt att man fortfarande är vid liv (jag passerar den korsningen i stort sett varje dag jag cyklar).

Samma person tyckte också att svängfesterna för cykelbana (tvär höger, idiottvär vänster, över korsande väg, idiottvär vänster, tvär höger) vid korsningar är bra eftersom det får ner farten på cyklisterna (”fartdårar”): säkrare så. (Hur mycket av ens uppmärksamhet går åt att klara manöverprovet och hur mycket i säkerhet förlorar man på att högersvängande bilister kommer bakifrån under en del av manövern?)

AndreasLarsson
Guest
Member

När betraktas man som att vara på väg ut på en cykelpassage? När cykeln är delvis på passagen? När den är en meter ifrån? Fem meter ifrån?

Fredrik Edentoft
Guest
Member

Om man tittar på punkt 9 ovan, men det istället är så att väjningspliktsskylten är placerad före övergångsställe och cykelpassage, men hajtänderna efter, vad gäller då?

Fredrik Froppe Appelkvist
Guest
Member
Fredrik Froppe Appelkvist

Bara en liten rättelse! Paragrafsymbolen skrivs efter paragrafnummret och inte före

Fredrik Jönsson
Guest
Member

Jag hade inte läst det här så noga, men det dök upp i en diskussion på Facebook. Jag tror att du tolkar relationen mellan 3 kap §21 och cykelpassager fel. Det är olika situationer och reglerna ackumuleras inte. Det första fallet är när du kommer ut på väg från cykelbana i största allmänhet. Då gäller vissa regler. I det andra fallet kör du över en passage och då gäller en särskild uppsättning regler. Även om passagen är en del av vägen (det hade varit väldigt konstigt om vägen försvann just där) så torde reglerna för passagen ersätta den generella regeln som gäller där det inte är någon passage.

Det är också så det är beskrivet i Transportstyrelsens folder om passager och överfarter. Så jag tror att du krånglat till det lite för mycket för dig.

Jag är ju lekman så jag kan ju ha fel, men jag har väldigt svårt att tro att det skulle tolkas på något annat sätt.

Robert Andersson
Guest
Member

”Cyklande eller förare av moped klass II som ska färdas ut på en cykelpassage ska sänka hastigheten och ta hänsyn till fordon som närmar sig passagen och får korsa vägen endast om det kan ske utan fara.” 6:6 TrF

Just denna är lite speciell, då det inte är straffbart att bryta mot den regeln. (Förutom om det skulle anses som vårdslöshet i trafik).

Rolf Broberg
Guest
Member

SVT Väst nämnde i sin sändning kl 21:45 i kväll att det blivit storm efter inslaget om att bilister inte har något ansvar, och så hänvisade de till http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vast/vajningsplikt-for-cyklister-alla-borde-tanka-pa-varandra. På webbplatsens löp sammanfattade det det med:

”Alla borde tänka på varandra. Även bilister har krav på sig, men kraven om väjningsplikt är hårdare på cyklisten – det är beskedet från Transportstyrelsen”.

I artikeln säger Lars Hammar på Transportstyrelsen en hel del vettigt, men också ”Inslaget jag såg innehåller inga fel”. Artikeln berättar om reaktioner från facebookgruppen (säkert avses Cykla i Göteborg) och från bilister och gående som inte cyklar. Cyklistbloggen nämns tyvärr inte alls.

Joa
Guest
Member

Bra att detta debatteras. En faktor som utelämnats är försäkringsbolagens bedömningar. Min fru krockade som cyklist med en bilist som klockrent bröt mot högerregeln i en korsning, vi hade vittnen och bevis. Försäkringsbolaget bedömde skulden 50-50 med motiveringen att högerregeln inte spelar någon roll utan krock cyklist-bilist alltid är lika delat ansvar. I många fall är det ju trots allt ersättningsfrågan som är den viktiga, och då spelar alltså inte trafikreglerna någon roll alls.

Robert Andersson
Guest
Member

Låter konstigt. Cyklar är ju inte trafikförsäkrade och då ska bilens trafikförsäkring alt trafikförsäkringsföreringen ersätta skador på cykel plus cyklist.

Sedan får försäkringsbolaget alt bilägaren stämma cyklist om skadestånd krävs.

Jag skulle nog bestrida fakturorna och hänvisa till Trafikskadelagen.

Björn
Guest
Member

Då går man till tingsrätten och stämmer försäkringbolaget. Det är trafikreglerna som gäller. Inte försäkringsbolagets egna tolkningar av dem.

Joa
Guest
Member

Jo, det skulle vi nog gjort om det rört sig om mer pengar. Men båda försäkringsbolagen oberoende av varandra hade samma regelverk, dvs generellt ansvar oavsett förseelsen 50-50 vid krock bil-cykel. Är inte det intressant?

Robert Andersson
Guest
Member
Misstänker ekonomiskt tänk. Försäkringsbolag A (helförsäkring) får självrisk på 6 000 kr ca. Person A kräver motpart betalar. Så B(cyklist hemförsäkring/ansvarsförsäkring) får betalningskrav. Vanligen så är självrisken 20 %. Men kanske alltid minst 1 500. A tjänar pengar skadan kanske inte kostar de 6 000 kr de tar i självrisk. Bolag B får välja mellan att bestrida krav eller betala. Det enklaste för bolaget kan vara att ersätta, de får ju ändå in självrisken. Annars med ansvar i trafikolyckor så gäller detta: SFS 1975:1410 10§ Skadas förare eller passagerare i motordrivet fordon som är i trafik, utgår trafikskadeersättning från trafikförsäkringen för fordonet. Skadas motordrivet fordon som är i trafik eller egendom som befordras med sådant fordon, utgår trafikskadeersättning endast om skadan har uppkommit i följd av trafik med annat motordrivet fordon och därvid orsakats genom vållande i samband med förandet av det andra fordonet eller genom bristfällighet på det fordonet. I sådant fall utgår ersättningen från trafikförsäkringen för det andra fordonet. 11 § Uppkommer annan person- eller sakskada i följd av trafik med motordrivet fordon än som anges i 10 §, utgår trafikskadeersättning från trafik- försäkringen för fordonet. För sakskada som tillfogas försäkringstagaren genom det egna fordonet utgår trafikskadeersättning enligt… Read more »
Magnus Holmgren
Guest
Member

Alltså, en cykelbana är en väg eller en del av en väg som är avsedd för cykeltrafik. En cykelpassage är också en del av en väg avsedd att användas av cyklande, specifikt för att korsa en körbana eller cykelbana(!). Inget i detta motsäger tolkningen att cykelpassagen fortfarande *även* är en cykelbana. Och då kommer man väl knappast ”in” på någon väg från cykelbanan när man använder cykelpassagen. Men då skulle inte heller undantaget för cykelöverfarter ha behövts.

Men detta att en cykelpassage även används för att korsa en cykelbana är det riktigt förbryllande. Det verkar som om en korsning mellan två cykelbanor är en ömsesidig cykelpassage där utfartsregeln gäller för alla. Det är förmodligen inte så man tänkt. Förekommer det cykelpassager som går (markerade) över andra cykelbanor?

Utan internet
Guest
Member

Du har missuppfattat två saker:

1. Polisen uttalar sig om fallet när bilisten inte har svängt i en korsning och cyklisten kör ut från en cykelbana ut på en cykelpassage. Här är det glasklart, cyklisten har väjningsplikt.

2. När bilisten just har svängt har bilisten väjningsplikt för cyklisten vid cykelpassagen.

Så ditt uttalande om att ”bägge parter i praktiken har väjningsplikt, fast med helt olika och rejält luddiga formuleringar” stämmer inte. Har bilisten precis svängt i en korsning, eller kört ut ur en cirkulationsplats har bilisten väjningsplikt vid en cykelpassage. Annars tvärtom.

Magnus Holmgren
Guest
Member

Men utfartsregeln säger ju ”En förare har också väjningsplikt mot *varje* fordon”. Inga undantag för svängande bilister. Samtidigt finns regeln i 3 kap 61 § som säger att svängande förare ska ge cyklister tillfälle att passera. Den regeln skulle möjligen kunna sägas gälla ett mer specifikt tillfälle men det är inte uppenbart att den åsidosätter utfartsregeln.

Magnus
Guest
Member

Det här är så rörigt så jag vet varken ut eller in. Känns som om det är olika trafikregler för varje situation, och situationerna är lika många som antalet kommuner multiplicerat med antalet trafikplanerare som någonsin funnits.

På bilskolan fick jag lära mig att alltid stanna för tåg, spårvagn, fotgängare och cyklist. För alla andra situationer gällde polis, trafikljus, stopplikt, väjningsplikt och högerregeln, i den ordningen, med några kompletterande regler som utfartsregeln. Jag har kanske glömt något. Klockan har trots allt passerat midnatt. Tyckte att det var ganska lätt att hålla ordning på. Systemet behöver förenklas och det gör man genom att ha en regel som täcker tio situationer. Inte tio olika regler för vardera situation.

Jag har för mig att det finns ett motto för Nollvisionen som formuleras på ett ungefär så här: I varje situation en människa kan misslyckas, bör vägsystemet inte svika. Så är inte fallet när Polis, Trafikverket och kommuner kan tolka en situation på olika sätt.

Jonas
Guest
Member

Bra sammanfattning 🙂 Det enda man kan vara säker på är att det är omöjligt att alla trafikanter har koll på vad som egentligen gäller. Bara att fortsätta att ta det försiktigt 🙂

En till typ av överfart som är populär är att höja upp gång/cykelbanan och vips så borde ”utfartsregeln” gälla, dvs den som skall korsa den upphöjda gång/cykelbanan har väjningsplikt. Dock är jag lite osäker på om föraren har väjningsplikt mot de som är på gång/cykelbanan, eller bara mot fordon som är på vägen strax efter den upphöjda gång/cykelbanan. Jag antar att föraren som skall köra över upphöjd gång/cykelbana har väjningsplikt mot ”typ alla och allt”. (https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19981276.htm#K3P21)

Ex: https://www.google.se/maps/@59.2900825,17.9943904,3a,75y,158.27h,67.61t/data=!3m6!1e1!3m4!1skhaW3abXKVGB14g3RycONg!2e0!7i13312!8i6656

Eller: https://www.google.se/maps/@59.2408561,17.9705182,3a,75y,285.52h,67.49t/data=!3m6!1e1!3m4!1siR_228ZYG9HKoVGG0LCW9w!2e0!7i13312!8i6656

I klippet ovan är ju faktiskt övergångsstället och cykelbanan upphöjd så vad gäller egentligen??? 😉

Ms_Xx
Guest
Member

Önskar att världen kunde fungera lite mer som i kappsegling. Gentlemannaskap: även om det (i princip) alltid är klart och tydligt vem som har rätt till väg är BÅDA inblandade parter skyldiga att undvika kollision. Vid en kollision, som den som egentligen hade rätt till väg hade kunnat se till att den inte hände (genom att bita ihop och väja), blir även den som ”egentligen” hade rätten på sin sida medskyldig till kollisionen. Om den andra gör fel ska man i stället väja, notera det och lämna in en protest i efterhand.
Nu finns det ju ingen tävlingskommité i trafikverkligheten, bara ett ganska frånvarande polisväsen, men det man lär sig när man kappseglar är att det inte är hela världen om man inte alltid håller på sin rätt. Ganska skönt.
Tyvärr verkar det inte funka så i trafiken (där de som kommer från höger har all rätt på sin sida även om de orsakar krockar för att de kör åt helskotta för fort).

micke
Guest
Member

Jag tycker att det fungerar väldigt bra på cykelbanorna och olika cyklister emellan.
Det är när bilarna kommer in i bilden som hänsynstagandet försvinner, så upplever iallafall jag det. Det kanske beror på att de andra cyklisterna vet hurpass luddigt det egentligen är och att man måste ha ett ganska flytande förhållningssätt till trafiksituationer.

Ms_Xx
Guest
Member

Ja, vi som cyklar är ju dessutom plågsamt medvetna om att det inte alltid är ens är praktiskt möjligt att hålla sig till alla regler när man inte är inne i motortrafiksystemet. Svårt att vara paragrafryttare då…

Robert_Run
Guest
Member

Bra genomgång. Tack.

Kan vi inte börja tillämpa det där med luddighet för ökad säkerhet på lite fler trafiksituationer? Rondellkörning tex – om alla får välja på att köra både medsols och motsols genom en cirkulationsplats borde folk bli lite osäkra och därmed försiktiga? Kommer minska antalet krockar i cirkulationsplatser dramatiskt!

AndreasD
Guest
Member

Toppeninlägg!!! Det jag alltid undrat är följande spår. Jag har skrivit till Transportstyrelsen men inte fått svar tyvärr. Nedanstående exempel är från Ekerövägen strax efter Drottningholm i riktning Ekerö.

Här finns inga markeringar i asfalten alls (cykelbana till höger på fotot) och det finns en lämna företrädeskylt om man kommer från utfarten men den reglerar förmodligen gentemot biltrafiken endast. Dock vad händer om bilist kör på Ekerövägen och vill svänga höger in på den lilla vägen?

Det här är en av Stockholms allra mest trafikerade cykelsträckor och på andra håll finns det ”sockerbitar” innan överfarten och jag gissar att de är cykelpassager. Men här är jag osäker på vad som legalt gäller. Any insight?

Magnus Holmgren
Guest
Member

Cykelpassager behöver inte några markeringar. Definitionen av cykelpassage är en del av väg som är tänkt att användas av cyklister för att korsa densamma från en cykelbana till nästa, så såvitt jag kan förstå ska bilister som ska svänga höger in till huset ge cyklister ”tillfälle att passera” som vanligt.

Robert Andersson
Guest
Member

Visst är det rörigt, inga entydiga markeringar.
1. Man kan se det som en cykelpassage. Svängande bil ska sakta ned och låta cyklar mopeder passera, om de är på överfarten, eller precis ska färdas ut. Cyklar/mopeder ska anpassa hastigheten innan cykelpassagen.
2. Man kan se det som ann man passerar en cykelbana och in på en tomt. Då gäller väjningsplikt mot cyklar/mopeder.
3. Man kan se det som en korsning med cykelbana. Då gäller väjningsplikt för cykel/moped. Och svängningsregeln för bilen. (ej hindra mötande eller trafikanter på den nya vägen.) Blir lite först, först där.
Här skulle jag gissa att 1 gäller. Möjligen 2 med, men då hade det varit tydligare om det hade funnits staket.

Robert Andersson
Guest
Member

Så kan det med vara. Jag tror 3:10 TrF och 3:59 stödjer det.

Rolf Broberg
Guest
Member

Förordningen om vägtrafikdefinitioner hade tidigare en förklaring av begreppet ”väg” som inkluderade cykelbanor invid en bilväg till vägen. Då borde det vara klart att bilar som svänger av måste ta samma hänsyn som när de byter fil. Men nu ser jag att definitionen har skrivits om så att en gång- eller ridbana invid en väg fortfarande inkluderas, men inte längre cykelbanan. Detta har på ett omärkligt sätt degraderat cyklisternas ställning i trafiken.

Samma lagar i trafikförordningen betyder alltså inte längre samma sak därför att definitionen ändrats. Jag har blivit fintad. Man borde inte få göra sådana ändringar utan att tydligt kommunicera vad de innebär.

Magnus Holmgren
Guest
Member

En cykelbana invid en väg för motorfordon är väl fortfarande en ”led som är anordnad för cykeltrafik”? Det jag trode var syftet med den definitionen är att en gemensam eller uppdelad gång- och cykelbana ska anses som en väg i sin helhet medan en ren gångbana inte är någon väg.

Robert Andersson
Guest
Member

Jo, gångbana är en väg, om den finns bredvid väg för motorfordon eller cykelbana. Cykelbanan är också en väg förstås, av den anledningen du nämner, led som är anordnad för cykeltrafik.

Däremot så är gångbanorna speciella. TrF säger att fordon ska använda körbana/vägren/cykelbana.

AndreasD
Guest
Member

Utan att kunna detta (vilket inte borde vara kvantfysik) så skulle jag gissa att legalt så har jag som skall rakt fram här på cykelbanan som går parallellt med Ekerövägen faktiskt väjningsplikt för de som kör på den parallella bilvägen men som svänger höger in på den mindre vägen. Men jag är ju inte säker 🙂

Joakim Fors
Guest
Member

Det låter ju helt absurt.

AndreasD
Guest
Member

Yes – absurd men så tror jag det är. Christian – har du ngn input i detta?

Fredrik
Guest
Member

Tack för försöket till att förstå reglerna, men för att på riktigt förstå hur de tillämpas bör man nog gå till domslut. Är det någon som lagt tid på att leta efter relevanta domar?

Tommy Leandersson
Guest
Member

För att röra till det så finns det även en del lokala regler. Vad som gäller får man undersöka i den kommunen man cyklar i.
Har varit i kontakt med en gatuingenjör i Stockholm om de rödmålade fälten och där fick jag en annan förklaring vad som gäller än det som lagen säger. Tyvärr så hittar jag inte mailet nu, får leta vidare i gömmorna.

felix reychman
Guest
Member

En stor eloge till den som försöker reda ut det. Tyvärr är det ju så att allt det, till och med om jag biter ihop och koncentrerar mig och typ förstår, inte hjälper mig ett skit.

sarastro72
Guest
Member

Vilken snårskog. Tack för att ni reder ut det så gott det nu går.

En petitess ,men rätt ska vara rätt. Tryckfelsnisse har varit framme, 2kap §21 finns inte, det ska vara 3kap §21.

Parkley
Guest
Member

Vad gäller för refuger? Bryter de cykelpassagen eller ej? Alltså är jag på väg över och ska lämnas företräde eller påbörjar jag ny passage vid refugen?

E
Guest
Member

JA! Utred regler kring refuger!

Didgeridoohan
Guest
Member

Ska vi inte passa på att nämna platser där vägmärke väjningsplikt och väjningslinjen finns innan cykelpassagen också. Då har både bilisten och cyklisten väjningsplikt. Jippi!

Borde fungera som följer:
Cyklisten ser en bil närma sig, iakttar väjningsplikt (saktar in). Bilisten ser en cyklist och iakttar väjningsplikt (saktar in) mot denne. Cyklisten ser att det går passera utan fara och cyklar vidare.

För övrigt, tack för du fick mig att inse den faktiska väjningsplikten (utfartsregeln) även vid cykelpassager (ja, jag var en av ”dem” fram tills nu). Det är ju uppenbart när man väl insett det (OBS! Ingen ironi, på riktigt)…

Nils
Guest
Member

Jag har frågat Transportstyrelsen – en instans man bör ha större förtroende för än polisen vad gäller tolkningen av trafikregler – om cykelpassager där bilarna har en skylt för väjningsplikt och ”hajtänder”.

Svaret blev att väjningsplikten avser fordon på *den korsande vägen* – inte cykelöverfarten. Detta oavsett om skylten och hajtänderna är placerade före cykelöverfarten eller efter.

Så reglerna för vad som gäller på cykelöverfarten påverkas alltså inte av hur den är placerad i förhållande till skylten och vägmarkeringarna för väjningsplikt.

Egentligen ganska logiskt, tyckte jag när jag fick förklaringen. Tyvärr innebär det att vi cyklister ”förlorar” prioritet på en del ställen, men det kan jag köpa i utbyte mot något litet mera konsekvens.

Didgeridoohan
Guest
Member

Ha! Jag har också frågat transportstyrelsen och fått svar helt tvärt om. Att bilister har väjningsplikt alltså…

Enligt förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner är en cykelbana en väg och en cykelpassage en del av en väg… Alltså borde vägmärket väjningsplikt (B1) gälla. ”Märket anger att förare har väjningsplikt mot fordon på korsande väg eller led”.

Hmm… Hur var det med Transportstyrelsens pålitlighet i regeltolkningar?

(Och glöm inte att hålla isär begreppen cykelöverfart och cykelpassage.)

Nils
Guest
Member

Tack för påpekandet – det ska naturligtvis vara ”cykelpassage” båda gångerna.

Med ditt resonemang skulle även högerregeln gälla på cykelpassager, så jag tror inte riktigt på det.

Transportstyrelsens sakkunniga borde vara mer pålitliga än enskilda poliser, var väl ungefär vad jag menade…

Didgeridoohan
Guest
Member

Nu tar jag detta rakt från minnet så det kan så klart vara helt och hållet fel, men står det inte i trafikförordningen att högerregeln inte gäller mot cykelbanor?

Och jo, jag förstod ditt resonemang om polis kontra sakkunnig på TS, men uppenbarligen är de (TS) också lite förvirrade ibland.

Nils
Guest
Member

Intressant… Jag kan efter lite letande inte hitta att det står något om cykelbanor och högerregeln, men det utesluter ju inte att jag missat något.

Det är väl 3 kap, 19 § och 21 § som det borde stå i…

Nils
Guest
Member

Nu blev det fel igen.

3 kap 18 § och framåt, kanske.

Didgeridoohan
Guest
Member

Ja, i 18 § står det ”utom i de fall som avses i 21-23 §§”. 21 § handlar om att cyklist från cykelbana har väjningsplikt. Har man väjningsplikt ska man inte bli lämnad företräde enligt ”högerregeln”.

Nu tolkar jag ganska fritt. Rätta mig någon om jag har fel…

felix reychman
Guest
Member

Aj min hjärna!!!
Där bussarna från Gullmarsplan i Södra Stockholm kör ut mot Nynäsvägen, finns två (2) Väjningsplikt-skyltar. En som sitter, med hajtänder, precis innan cykel… passagen? -överfarten? och sedan en, precis efter, som uppenbart avser vägen bussarna kör ut på.

Det är enda stället i stan där i stort sett alla busschaffisar faktiskt släpper fram cyklister snyggt.

Daniel
Guest
Member

Samarbete och hänsyn i all ära men var det inte så att den vanligaste anledningen till olyckor mellan bilar och cyklar var missförstånd? Båda trodde att den andre saktade in och skulle stanna och sen körde båda?

Didgeridoohan
Guest
Member

Samarbete är nyckelordet. Och i alla fall här i Göteborg tycker jag att det fungerar bra för det mesta.

90% av alla gånger jag saktar in vid en cykelpassage (99% när bilisterna svänger eller är på väg ut ur en rondell) släpper ändå bilisterna över mig, ofta med en liten handrörelse för att visa att de släpper över mig.

Rolf Broberg
Guest
Member

Det är även min erfarenhet. Och bara det att du saktar in och söker kontakt får säkert bilisten vänligt inställd. Så fungerar vi människor. Bufflar lockar fram helt andra känslor och reaktionsmönster.

Johan Olby
Guest
Member

Är inte cykelöverfarten del av en cykelväg? Alltså även det en korsande väg.

Ingrid
Guest
Member

Väldigt ofta så upphör cykelvägar helt enkelt och så börjar en ”ny” på andra sidan. Alltså är det ingen korsning som jag förstår det. (fast det rimligen är det när det t ex är ett av stadens större cykelstråk som drar fram).

Robert Andersson
Guest
Member

Så är det vanligast, när man cyklar så har man ca 20 utfartsregler vid en resa. Medans man har en med bilen (när man lämnar tomten).