Den ultimata guiden till vem som har väjningsplikt.

Uppdatering 12 juni 2020: Ny version finns att läsa här.

En av de vanligaste frågorna vi stöter på är vem har väjningsplikt i trafiken? Skälet till att alla undrar är att reglerna är otroligt rörigt skrivna. Så, låt oss ta det från början, så enkelt som möjligt. Den ultimata guiden till snårhelvetet som kallas Trafikförordningen:

Utsl-ppetVem väjer?

Som cyklist och bloggare kanske jag tänker att det vore enkelt om man delade upp det i:

  1. Kör du ut från cykelbana gäller regeln om att köra ut från cykelbana
  2. Kör du ut på cykelpassage så gäller regeln om att köra ut på cykelpassage
  3. Kör du ut på cykelöverfart så gäller regeln om att köra ut på cykelöverfart.

Men si, så enkelt är det inte. Inte på långa vägar.

Detta gäller för cyklister

Cykelutfart

1. Cyklister som kör ut på en väg från cykelbana har väjningsplikt.

Det regleras i Trafikförordningens 3 kap 21§:

En förare har också väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär den egna kursen när föraren kommer in på en väg (…) 3. från en cykelbana, en gågata, ett gångfartsområde eller från terräng

Det är alltså glasklart. Sen blir det luddigare. För ibland kör man ju alltså ut på cykelpassager.

Alltså:

Cykelpassage

2. Cyklister som kör ut på en cykelpassage från en cykelbana har väjningsplikt men korsande biltrafik har skyldigheter också.

Det här är tokrörigt. Problemet är att lagstiftaren gjort två regler som till synes har olika innebörd. Häng med här nu, för nu blir det snårigt:

För det första gäller regeln om utfart från cykelbana från punkt ett ovan (Trf 3kap 21§). Eftersom cykelpassagen definieras i Förordning om vägdefinitioner som ”del av väg”, så gäller fortfarande det här med att man som cyklist kör ut från cykelbana ut på väg, alltså 3 kap 21§. Man har alltså som cyklist väjningsplikt.

Screen-Shot-08-27-15-at-09.53-AM

MEN. När man väl kommer ut på cykelpassagen finns ännu fler regler. För nu kände lagstiftaren av någon anledning för att förutom väjningsplikt också lägga till (6 kap 6§):

Cyklande eller förare av moped klass II som ska färdas ut på en cykelpassage ska sänka hastigheten och ta hänsyn till fordon som närmar sig passagen och får korsa vägen endast om det kan ske utan fara.

Så, som cyklist ska man inte bara stanna och väja, man ska också ”sänka hastigheten” och ”ta hänsyn till fordon som närmar sig passagen”. Det är ju glasklart att någon inte tänkt klart här, alternativt inte var helt nykter. Det är ju omöjligt att iaktta väjningsplikt utan att ”ta hänsyn till fordon som närmar sig passagen”. Det hela är ett hjärnsläpp utan like.

Det här orsakar också röran med att många tror att väjningsplikten inte gäller. Även jag har trott att reglerna för cykelpassage gäller och att väjningsplikten bara gällde om man körde ut från en cykelbana rätt ut på en väg, utan passager målade i gatan. Icke så.

Vi återkommer till bilisternas skyldigheter längre ner .

3.  Vid en cykelöverfart har cyklister vissa skyldigheter.

Till skillnad från cykelpassagen så är cykelöverfarten förhållandevis tydlig. Som cyklist ska man (Kap 6 6§):

Cyklande eller förare av moped klass II som ska färdas ut på en cykelöverfart ska ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordon som närmar sig överfarten. Förordning (2014:1035).

(ÖVERKURS: Men är inte cykelöverfart ”del av väg” precis som cykelpassage? Jo, i Förordning om vägdefintioner är den det också. Vilket skulle kunna betyda att cyklister som kör från cykelbana ut på cykelöverfart också skulle ha väjningsplikt. Men här har faktiskt lagstiftaren som satt och ändrade lagen förra året tänkt till. I Trafikförordningen står det uttryckligen (3 kap 21 §):

Väjningsplikten enligt första och andra styckena gäller inte cyklande och förare av moped klass II som ska korsa en körbana eller cykelbana på en cykelöverfart. Förordning (2014:1035). )

Så. Det var för cyklister. Nu tittar vi på bilisternas skyldigheter.

Detta gäller för bilister

Cykelpassage

4. Bilister som korsar cykelpassager får inte köra ihjäl cyklister

Lite tvärtom mot vad polisen i Göteborg sa alltså så har bilister skyldighet att inte köra på folk. Så här säger Trafikförordningen (3 kap 61§):

En förare som närmar sig en obevakad cykelpassage ska anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande och mopedförare som är ute på cykelpassagen.

Alltså. Om du kommer i bil och någon redan är ute på cykelpassagen så får du inte köra på den.

5. Bilister som svänger över en cykelpassage ska låta folk cykla över

Det här regleras i paragrafen jag nämnde ovan, 3 kap 61§:

En förare som ska köra ut ur en cirkulationsplats eller annars efter att ha svängt i en vägkorsning ska passera en obevakad cykelpassage ska köra med låg hastighet och lämna cyklande och mopedförare som är ute på eller just ska färdas ut på cykelpassagen tillfälle att passera. Förordning (2014:1035).

Så, trots att cyklisten alltså har väjningsplikt, ska bilföraren ändå ”lämna cyklande och mopedförare som är ute på eller just ska färdas ut på cykelpassagen tillfälle att passera”. Alla lekmän skulle tolka det här med att ”ge tillfälle att passera” som en väjningsplikt – något som Transportstyrelsens broschyr också nästan gör när de lyfter fram det så här:

index

Frågar man Transportstyrelsen så är det också i princip samma sak. Läs mer här: Vad är skillnaden på ”väja” och ”ge tillfälle att passera”?

Och vad är ”just ska färdas ut på”? Det antyder ju att man fortfarande är kvar på cykelbanan och att biltrafiken ska väja. Det blir ju alltså så att bägge parter i praktiken har väjningsplikt, fast med helt olika och rejält luddiga formuleringar.

Det är med flit, I kid you not. Tanken är att genom att bägge parter har ansvar (och ingen har en aning om vad som gäller för det är så rörigt) så kör man försiktigare och så blir det säkrare. Jag har aldrig sett någon forskning på att det verkligen stämmer. Min anekdotiska upplevelse från eget cyklande är snarare att det blir ”störst går först”. Men om någon har annan kunskap är jag öppen för att ändra mig.

6. Vid bevakad cykelpassage har bilister väjningsplikt

Om en bilist ska korsa en cykelpassage där trafiken regleras av trafikljus, har den väjningsplikt mot cyklister som har grönt.

Här gäller Trafikförordningens 3 kapitel 60§, sista meningen:

Vid ett bevakat övergångsställe ska en förare lämna gående som på rätt sätt gått ut på övergångsstället möjlighet att passera. Detta gäller även om föraren får korsa övergångsstället enligt trafiksignaler eller tecken av polisman.
En förare som efter att ha svängt i en korsning ska passera ett bevakat övergångsställe ska köra med låg hastighet och har väjningsplikt mot gående som på rätt sätt har gått ut på eller just ska gå ut på övergångsstället.
Skyldigheten enligt första och andra styckena vid bevakade övergångsställen gäller även mot cyklande och förare av moped klass II vid bevakade cykelpassager. Förordning (2014:1035).

7. Bilister har väjningsplikt vid cykelöverfarter

Yes, här är det något så ovanligt som att biltrafiken ska stanna, korsitaket. Så här skriver Trafikförordningen (3 kap 61a§):

Vid en cykelöverfart har en förare väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten. Förordning (2014:1035).

8. Bilister har väjningsplikt när de korsar cykelbanor

Om en bilist kör upp och korsar en cykelbana så har den väjningsplikt. Det regleras i Trafikförordningen (3 kap 59§):

På cykelbanor skall cyklande och förare av moped klass II lämnas företräde av andra fordonsförare.

Det här kan vara knepigt i de många fall som kommuner och väghållare inte gjort det tydligt vilken väg det är som korsar vilken. Man brukar prata om att cykelbanan ska vara ”obruten”, men exakt vad det är är det ingen som riktigt vet (Läs mer i den här pdf’en från Trafikverket eller i den här från Sveriges Kommuner och landsting)

Oxhagenledenorebro
Kanske obruten cykelbana i Örebro Foto: Fredrik Roos

Notera att jag i hela texten skriver ”bilister” och ”biltrafiken”, eftersom det oftast är mellan bilister och cyklister frågan står. Men det kan såklart handla om andra fordon på vägen också.

9. Bilister har väjningsplikt om det är skyltat för väjningsplikt

Det här har varit en knepig situation där många har haft olika åsikter. Så här kan det se ut:

[skansbron

Som synes är skylt och väjningspliktslinje (”Hajtänder”) innan cykelpassagen. Det här gäller enligt Transportstyrelsen:

[Screen Shot 10-28-15 at 08.Screen Shot 10-28-15 at 08.24 AM

Korrekt den bifogade bilden visare en cykelpassage och vägmärke för väjningsplikt samt ”hajtänderna” är innan cykelpassagen och då har fordon/fordonsförare ( bilister, mopedister, cyklister m.m. )  väjningsplikt mot cyklister och moped klass II som korsar denna cykelpassage.

Övergångsställen

Det här är också något som ofta dyker upp. Får cyklister cykla på övergångsställen? Ja det får de – men har då väjningsplikt mot i princip alla andra trafikanter. Det är i Stockholm inte helt ovanligt att cykelbanor leds ut i övergångsställen. Väjningsplikt alltså.

TIll---verg--ngsst--lle

Notera också att cyklister som cyklar i blandtrafik, det vill säga kommer på vägen, inte cykelbanan, och ska passera ett övergångsställe har väjningsplikt mot fotgängare precis som övrig trafik.

Några viktiga undantag

Cykelfält

Ett cykelfält är inte en cykelbana, så här gäller vanliga trafikregler. Rent juridiskt är ett cykelfält som vilken fil som helst, men reserverad för cyklister. Lite som bussfiler för bussar.

I Stockholm finns det på många platser cykelfält som går diagonalt över andra filer:

![Vasagatan](https://www.cykl![Vasagatan](https://www.cyklVasagatan

Det innebär att korsande biltrafik faktiskt gör ett körfältsbyte när de kör rakt fram. Vi går till Trafikförordningen för vad som gäller vid körfältsbyte (3kap 43§):

En förare får starta från vägkanten, byta körfält eller på annat sätt ändra fordonets placering i sidled endast om det kan ske utan fara eller onödigt hinder för andra vägtrafikanter. Detsamma gäller när en förare stannar eller hastigt minskar farten.

Det betyder alltså att bilfordon på bilden ovan bara får korsa cykelfältet om det kan ske utan fara eller onödigt hinder för cyklister i det. I praktiken* har alltså bilister väjningsplikt* här, en tolkning som också delas av Stockholms Stad:

[Screen Shot 06-10-14 at 09.Screen Shot 06-10-14 at 09.28 AM

Det sagt är det här ju i praktiken löjligt.

Cykling i vägren

Som stadscyklist kanske du inte tycker att reglerna för vägrenscykling är så viktiga – men de är de. Men först, vad gäller för cykling i vägren? Trafikförordningen 3 kap, 12§:

På väg ska vägrenen användas 1. vid färd med cykel eller moped klass II när cykelbana saknas,

skyldigheten att använda vägrenen enligt första stycket 1–4 gäller endast om vägrenen är av tillräcklig bredd och i övrigt är lämplig att använda.

Och i vägren gäller:

En förare har dessutom väjningsplikt mot fordon på en körbana när föraren kommer in på den från en vägren eller från en sådan cykelbana som är en del av vägen.

Kör man ut från en vägren gäller alltså väjningsplikt.

Nu kommer poängen för oss som cyklar i Stockholm: Många av våra cykelfält är inga cykelfält. De är vägrenar. För att det ska vara ett cykelfält måste det ha en viss vägmarkering (vita kvadrater av ett visst mått, kallas ”M5”)

Men så här kan det se ut:

![Ny cykelbana](https://www.c![Ny cykelbana](https://www.cNy cykelbana
Inget cykelfält utan vägren Foto: Jocke von Scheele

Det här däremot är ett riktigt cykelfält, med ”sockerbitlinje”:

[![Inget cykelfält](/content/iInget cykelfältse/content/images/2012/07/2012-07-20-11.29.31.jpg)Äkta cykelfält

Om vägen är avgränsad med heldraget är det alltså en vägren och då har cyklister väjningsplikt när de lämnar det. Så som cyklist gäller det att hålla reda på hur det ser ut för att veta vilka regler man måste följa. Och i Stockholm kan ett cykelfält övergå i vägren utan uppenbar anledning, så det kan vara svårt.

Cykling i blandtrafik

Här gäller också vanliga trafikregler. Det betyder till exempel att högerregeln gäller alla.

Det kan verka märkligt att ta upp – cykeln är ju ett fordon vilket som så hur svårt kan det bli? Men till exempel Göteborgsposten tror fortfarande att cyklister ska väja för alla.

En kul grej är att regeringen tillsatte en utredare som gjorde en stor statlig cykelutredning för något år sedan. Han kom fram till att lagarna i princip är bra som de är.

Så. Det här var det tråkigaste blogginlägget jag skrivit någonsin tror jag. Och långt blir det. Har du läst hela vägen hit ska du ha en eloge. Har du hittat något fel, det är sent på kvällen nu och mitt huvud är trött, tveka inte att kommentera nedan.

EDIT: Som någon påpekade – det enda riktigt säkra sättet att veta vad som gäller är om det prövas i domstol. Så, vill man vara extra, extra säker får man gräva i diarierna. Jag orkar inte riktigt det just nu…

(Det här inlägget innehöll tidigare kritik mot innehåll i ett SVT-program. Det ligger nu i ett eget inlägg)