Hej!

Du har förmodligen blivit hitlänkad för att du någonstans sagt något med innebörden att alla cyklister måste följa lagen innan en förändring ska ske. Varsågod:

För någon vecka sedan publicerade flera medier en rapport som KTH-forskare tagit fram. De lyfte bland annat fram de stora samhällsekonomiska vinster som satsningar på cykling gav.  Förutom en omvänd trängselskatt föreslog de satsningar på infrastruktur:

Bland skisserna finns förslag på en satsning på tvåfiliga cykelmotorvägar, så kallade ”cykelartärer”, med en fil avsedd för snabbcyklister och en annan fil för de som cyklar i en mer maklig takt. Vägarna ska vara tydligt utmärkta i vägbanan och ha enhetliga skyltar som påminner om skyltningen för bilar.

Inget lyxande alltså, utan i huvudsak satsningar på grundinfrastruktur.

Samtidigt hade Stockholms läns landsting i en rapport kommit fram till exakt samma sak, men också att antalet olyckor är fortsatt högt och att det beror på att vägarna inte underhålls ordentligt.

Nu har det gått ett par dagar och artiklarna har diskuterats friskt på internet. Och man kan sammanfatta sociala mediers åsikt till att vi inte ska satsa på cykelvägar eller cyklister överhuvudtaget. Varför inte?

Jag kokar ner det till en mening. Det främsta skälet mot att satsa på cykling är:

Jag såg en gång en cyklist köra mot rött

Ungefär.

Screen-Shot-12-25-15-at-03.50-PM-001

Screen-Shot-12-25-15-at-03.44-PM

Screen-Shot-12-27-15-at-11.06-PM

Screen-Shot-12-25-15-at-03.49-PM

Vi har ju tidigare skrivit om cyklismens egen variant av Godwins lag (Godwins lag=att folk av någon anledning förr eller senare i en nätdiskussion kommer att jämföra med Hitler):

När cyklisterna ökar i tusental och därmed börjat ta plats så blir folk som måste lämna ifrån sig yta arga. Och det i sin tur gör att ämnet hamnar i mediafokus, där de som skriver ofta är upprörda men inte nödvändigtvis så jätteengagerade cyklister själva.

Det handlar helt enkelt om att varje trött journalistisk text om cykling måste innehålla något om ”lycra”, något om ”dyra cyklar” och något om ”Tour de France”.

Läs också: Cyklisternas egen Godwins lag

På samma sätt känner jag att man nu kan säga om sociala medier. Det finns en regelbundenhet i att varje förslag om förbättring för cyklister, hur liten den än må vara, alltid måste följas av ryggradsmässiga krav på att cyklister som grupp ska uppnå något ingen annan trafikantgrupp avkrävs på, nämligen en i det närmaste hundraprocentig regelefterlevnad – innan en enda krona läggs på att införa förbättringen i fråga.

Om inte alla cyklister sköter sig ska ni inte ha något (särskilt inte fördelar som vi inte har för det är orättvist). Punkt.

Vi undrar varför det är så? Varför byggs det till exempel 2+1 vägar, nya cirkulationsplatser, bättre motorvägar,  när bara hälften av bilisterna stannar vid övergångsställen, när nästan varannan bilist kör för fort på 40-väg, när sex av tio körde för fort då Sveriges Radio mätte vid ett vägarbete på E4an, när 77 procent av förarna körde för fort vid en förskola, bland barn alltså, när NTF mätte.

Screen-Shot-12-27-15-at-11.49-PM Södermalmspolisen gör hastighetskontroll vid skola

Plötsligt är det ingen som säger att alla måste sluta med det och börja följa trafikreglerna, innan det kan bli tal om att bygga en enda centimeter ny förbättrad trafiklänk, förbifart eller säkrare landsväg. Självklart. För det kommer ju alltid finnas bilister som kör som tokar.

Cyklister däremot, bör förväntas sköta sig allihop. Vilket ju i praktiken kokar ner det hela till att vi inte ska satsa på någon jävla cykelväg. Överhuvudtaget.

(och för att undvika en annan kommentarsfältskliché – nej vi säger inte att det är okej för cyklister att bryta mot reglerna bara för att bilisterna gör det)