Därför ska vi inte satsa på cykelinfrastruktur

| 102 kommentarer

Hej!

Du har förmodligen blivit hitlänkad för att du någonstans sagt något med innebörden att alla cyklister måste följa lagen innan en förändring ska ske. Varsågod:

För någon vecka sedan publicerade flera medier en rapport som KTH-forskare tagit fram. De lyfte bland annat fram de stora samhällsekonomiska vinster som satsningar på cykling gav.  Förutom en omvänd trängselskatt föreslog de satsningar på infrastruktur:

Bland skisserna finns förslag på en satsning på tvåfiliga cykelmotorvägar, så kallade ”cykelartärer”, med en fil avsedd för snabbcyklister och en annan fil för de som cyklar i en mer maklig takt. Vägarna ska vara tydligt utmärkta i vägbanan och ha enhetliga skyltar som påminner om skyltningen för bilar.

Inget lyxande alltså, utan i huvudsak satsningar på grundinfrastruktur.

Samtidigt hade Stockholms läns landsting i en rapport kommit fram till exakt samma sak, men också att antalet olyckor är fortsatt högt och att det beror på att vägarna inte underhålls ordentligt.

Nu har det gått ett par dagar och artiklarna har diskuterats friskt på internet. Och man kan sammanfatta sociala mediers åsikt till att vi inte ska satsa på cykelvägar eller cyklister överhuvudtaget. Varför inte?

Jag kokar ner det till en mening. Det främsta skälet mot att satsa på cykling är:

Jag såg en gång en cyklist köra mot rött

Ungefär.

Screen Shot 12-25-15 at 03.50 PM 001

Screen Shot 12-25-15 at 03.44 PM

Screen Shot 12-27-15 at 11.06 PM

Screen Shot 12-25-15 at 03.49 PM
Vi har ju tidigare skrivit om cyklismens egen variant av Godwins lag (Godwins lag=att folk av någon anledning förr eller senare i en nätdiskussion kommer att jämföra med Hitler):

När cyklisterna ökar i tusental och därmed börjat ta plats så blir folk som måste lämna ifrån sig yta arga. Och det i sin tur gör att ämnet hamnar i mediafokus, där de som skriver ofta är upprörda men inte nödvändigtvis så jätteengagerade cyklister själva.

Det handlar helt enkelt om att varje trött journalistisk text om cykling måste innehålla något om ”lycra”, något om ”dyra cyklar” och något om ”Tour de France”.

Läs också: Cyklisternas egen Godwins lag

På samma sätt känner jag att man nu kan säga om sociala medier. Det finns en regelbundenhet i att varje förslag om förbättring för cyklister, hur liten den än må vara, alltid måste följas av ryggradsmässiga krav på att cyklister som grupp ska uppnå något ingen annan trafikantgrupp avkrävs på, nämligen en i det närmaste hundraprocentig regelefterlevnad – innan en enda krona läggs på att införa förbättringen i fråga.

Om inte alla cyklister sköter sig ska ni inte ha något (särskilt inte fördelar som vi inte har för det är orättvist). Punkt.

Vi undrar varför det är så? Varför byggs det till exempel 2+1 vägar, nya cirkulationsplatser, bättre motorvägar,  när bara hälften av bilisterna stannar vid övergångsställen, när nästan varannan bilist kör för fort på 40-väg, när sex av tio körde för fort då Sveriges Radio mätte vid ett vägarbete på E4an, när 77 procent av förarna körde för fort vid en förskola, bland barn alltså, när NTF mätte.

Screen Shot 12-27-15 at 11.49 PM

Södermalmspolisen gör hastighetskontroll vid skola

Plötsligt är det ingen som säger att alla måste sluta med det och börja följa trafikreglerna, innan det kan bli tal om att bygga en enda centimeter ny förbättrad trafiklänk, förbifart eller säkrare landsväg. Självklart. För det kommer ju alltid finnas bilister som kör som tokar.

Cyklister däremot, bör förväntas sköta sig allihop. Vilket ju i praktiken kokar ner det hela till att vi inte ska satsa på någon jävla cykelväg. Överhuvudtaget.

(och för att undvika en annan kommentarsfältskliché – nej vi säger inte att det är okej för cyklister att bryta mot reglerna bara för att bilisterna gör det)

Författare: Christian

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Leave a Reply

102 Comments on "Därför ska vi inte satsa på cykelinfrastruktur"

avatar
  Subscribe  
Notify of
Ehuru
Guest
Member
Det intressanta i sammanhanget är att väldigt många människor verkar ha totalt missuppfattat problemställningen. Det handlar egentligen inte om människors hälsa eller vilka trafikslag som bidrar med mest pengar eller vilka som är bäst på att följa trafikregler. Det handlar om yta. Stora städer kan de facto inte satsa på en trafiklösning som primärt bygger på biltrafik. Det är en matematisk sanning, det går inte att argumentera för eller emot, det är bara sant. Los Angeles totala yta består till över 50% av bilvägar och parkeringar och ändå spenderar folk timmar i bilköer varje dag. En parkerad bil tar upp ca 2,5×5 meter yta och kräver ytterligare yta för att kunna ta sig in och ut från platsen, en bil i rörelse över krypfart tar upp ännu större yta för att hålla säkert avstånd till fordonet framför. När en stad växer så ökar befolkningstätheten och ännu mer ökar densiteten av antalet personer i specifika områden vid vissa tidpunkter (arbetsplatstäta områden i kontorstid, butiksområden direkt efter arbetet, sträckor mellan arbete och hem i rusningstrafik osv). När en stad blir tillräckligt stor (säg någon till några miljoner) så börjar bilen bli ett värdelöst fordon just på grund av det stora kravet på… Read more »
Olof E
Guest
Member

Du har naturligtvis helt rätt, men uppfinningsrikedomen när det gäller att hitta argument för att det inte ska satsas på cykel (kollektivtrafik, gång) är stor. En hel del av dessa argument förtjänar kanske inte att bemötas seriöst men tyvärr tror jag inte att gemene man inser hur stolliga eller felaktiga de är. Och det är just det som den här posten handlar om tror jag.

Ehuru
Guest
Member
Jag vet att åsikterna så klart går isär starkt när det handlar om var, när och hur man ska eller inte ska lägga tid och resurser på infrastruktur för cyklister, men jag känner ändå att jag vill delge min egen erfarenhet med lite bakgrund. Jag har cyklat till och från arbetet i ungefär 10 år, jag gör kortare uppehåll ibland när vädret är riktigt vidrigt men i det stora hela så betalar jag inte många kronor per år för lokaltrafik, hyrbil, taxi i Stockholm. Jag har bott i innerstaden under samtliga år och jobbat antingen inom tull eller inte så fasligt långt utanför. Sammantaget så måste jag säga att det som stör mig allra mest är merparten av innerstaden 50-gator. För många resor är 50-gatorna det enda vettiga alternativet att beta av en längre sträcka utan att hamna i trafiksituationer som drar ner hastigheten till gångfart (återvändsgränder, gågator, enkelriktad trafik med mera) men väldigt få av dessa gator har en trafiklösning som tar någon som helst vettig hänsyn till en pendlare på cykel (dvs tillåter en inte alltför avbruten kontinuerlig hastighet av +20 km/h). Jag har full förståelse för att trafikutrymmet är begränsat och att det kan vara rent av… Read more »
Erik Johansson
Guest
Member

För att en majoritet då väljer att köra mer än 30 om de kan. Dina erfarenheter som speglar mina, så detta är ett sorgligt argument.

Ehuru
Guest
Member

Det finns ett hyfsat enkelt sätt att göra något åt det du beskriver som har fullt lagstöd redan nu. Kör du för fort på 30-väg så ryker körkortet, och du behöver inte hålla 70 för att det ska hända. Lagom många oannonserade hastighetskontroller och tillräckligt många körkort ryker för att de flesta slutar chansa.

Björn Abelsson
Guest
Member

Det finns många studier i dag som visar att det är en stor samhällsekonomisk vinst att bygga ut cykelvägnätet. Sjuktalen minskar med minskade kostnader för sjukpenning, sjukvård och produktionsbortfall. Behovet av investeringar i vägnätet minskar. Buller, klimatpåverkan och luftföroreningar minskar. Skolresultaten förbättras och produktiviteten i arbetslivet ökar.
Att bygga ut cykelinfrastrukturen är således bra även för Göran E-son och andra rattkramare.

Göran E-son
Guest
Member

Det är klart vi ska bygga ut cykelinfrastrukturen! Vi ska börja med det så snart det införts

– obligatorisk förarutbildning för cyklister, liknande den för bilar,
– krav på trafikförsäkring för cykel,
– årlig obligatorisk kontrollbesiktning av cyklar,
– cykelskatt liknande fordonsskatten för bilar,
– någon sorts skatt per kilometer (vilket skatten på drivmedel i praktiken är) så att cyklingen bidrar till att täcka sina kostnader,
– krav på låsningsfria bromsar, hjälm och andra skydd precis som i moderna bilar,
– trängselskatt även för cyklister när det är lämpligt.

DÅ ska vi satsa på infrastruktur för cyklar – i proportion till dess andel av den totala trafiken. Men tills dess cyklisterna är beredda att ta ansvar och betala för sig bör de vara nöjda med sådan infrastruktur som främst byggs för att hålla undan cyklarna från annan, samhällsnyttig trafik.

Patrik
Guest
Member

Ett högst normalt och i lika hög utsträckning okunnigt inlägg i debatten. Cyklister är även de skattebetalare och bidrar efter sin inkomstnivå till vägnätet i samma utsträckning som bilister, mopedister, bussåkare, gångtrafikanter eller vilken kategori man väljer att tillhöra. Skatten på drivmedel är kopplad till miljökonsekvenserna av de utsläpp som förbränning av fossila drivmedel förorsakar. Trängselskatten finansierar utbyggnaden av ringleden och förbifarten. Som icke motordriven trafikant är man försäkrad via hemförsäkring / olycksfallsförsäkring etc. Kontrollbesiktning medför krav på registerhållning av cyklar när man inte ens har lyckats med det när det gäller fritidsbåtar, knappast realistiskt att genomföra eller vad tror du själv? Sedan är det tyvärr så att cykeln, till skillnad från bilen, tillför mer samhällsnytta än vad den kostar, så även där faller ditt resonemang. Ledsen Göran men det blir inget gott betyg för ditt inlägg. Hem och läs på blir min rekommendation.

Richard
Guest
Member

Cyklism sliter aldrig ut asfalt som bilism gör. Bilister som är med om seriekrockar på motorväg borde bli av med körkortet eftersom de har legat för nära varandra. Seriekrockar kostar samhället miljontals pengar varje år.

Hur var det nu med den globala uppvärmningen igen? Är det bilismens fel eller cyklismin? Hmm…

Det är personer som du Göran E-son som har gjort att det inte längre är snö på julafton.

Göran E-son
Guest
Member
Cyklister, speciellt de lite mer engagerade, tror ofta att de är miljövänliga jämfört med bilisterna och att deras resande är billigt och effektivt för samhället. Jag har själv cirka 4 km till jobbet vid Roslagstull. Jag åker oftast bil. Jag har en kollega som cyklar från lite söder om stan, hon har ungefär en mil. Vid något tillfälle gjorde hon en anmärkning om miljöbelastningen av hennes respektive mitt val av färdsätt. Vi diskuterade lite, och jag påpekade att hon ju tar en varm dusch varje dag när hon kommer fram (och kanske när hon kommer hem) eftersom hon blivit svettig av cyklandet. Vi överslagsräknade lite och hon blev inte så lite förvånad när hon insåg att går åt MER energi för hennes varma duschar än för mitt bilåkande. När hon sedan ska åka och storhandla eller liknande får hon ändå ta bilen. Jag kan däremot uträtta sådant på vägen, och tar jag bilen förbi gymmet på hemvägen kan jag både träna och duscha där. Så nu är hon inte lika övertygad om vem av oss som är störst miljövän. Samma sak vad gäller infrastruktur för bilar jämfört med cykelbanor. Tag t ex Essingeleden eller Norra länken. Effektiva transportleder för både… Read more »
Björn Abelsson
Guest
Member

Och den som åker bil duschar aldrig? Det drar inte mer varmvatten/energi att först cykla till jobbet och sedan duscha där än att först duscha hemma och sedan åka bil till jobbet. Möjligen om man duschar både på jobbet på morgonen och sedan hemma på eftermiddagen. Men duschar man två gånger per dag blir oftast den andra duschen väldigt kort.

Jocke
Guest
Member

På vilket sätt blir duschen på gymmet mer miljövänlig än duschen hemma? Jag har 7 km till jobbet och har aldrig känt mig så pass svettig att jag behöver duscha?
Läser sen dina argument om att det är synd om dig som måste betala parkering, vet du vad marknadsvärdet på den yta som bilar har i Stockholm? Det finns en anledning varför p- hus görs om till bostäder och kontor i stan.

Göran E-son
Guest
Member

Jag har inga problem med att betala för att parkera bilen! Och jag är helt införstådd med att ytan är värdefull. Då tycker jag också att cyklister kan vara med och bidra. Varför ska det vara gratis att parkera cykeln, och varför ska de få parkeras nästan varsomhelst?

thumbsUP
Guest
Member

Ingen tvingar dig att cykla, men är det inte jätteskönt att andra gör det så att det blir mindre biltrafik för dig? Varje cyklist du ser innebär en bil mindre framför dig i kön. Varje parkerad cykel innebär en ledig bilparkering. Därmed inte att sagt att varje cyklist skulle kört bil annars men du förstår nog vad jag menar.

Jocke
Guest
Member

Jag förstår inte varför du är bitter, om du nu tycker att du får fler fördelar med cykel är det väl bara att skippa vilen och börja cykla. Jag klarar mig jättebra med lådcykel och hyrbil. Storhandlandet går alldeles utmärkt med lådcykel. Det är ju fler orättvisor, jag slipper gå på gym, se där ännu en kostnad som bilägaren som vill hålla sig i form behöver. Kan man inte ens cykla 4 km utan dusch så är det illa, låter som dina kommande välfärdssjukdomar kommer att kosta samhället en hel del.

Jocke
Guest
Member

Edit.

E
Guest
Member

Du har förlorat miljöracet redan innan du satta nyckeln i låset och vred om. Ty allt material i bilen (1500+ kg vs 15 kg), samt mängden
energi, material och utsläpp som går åt vid tillverkningen kommer nog cyklisten aldrig komma i närheten av hur än mycket den försöker. Tillochmed de som lever enligt devisen ”n+1” får svårt att hinna gå igenom minst 100 cyklar innan de dör.
Börja gå (30 min) eller cykla (12 min) de där 4km istället. Det är fan så mycket skönare. Inga speciella kläder behövs. Har du bra cykelväg och cykelparkering nära ingångarna går det antagligen snabbare också. Bilköer glider/filtrerar du bara förbi. Det nästan gratis efter initialt inköp och du blir bara bättre och bättre för varje gång. Till slut trampar du dig fram runt hela staden i varje ärende. Mycket nöje! (förutom när det är dåligt vinterunderhåll)

Richard
Guest
Member

Ja, nog ”överslagsräknade” du alltid. En cykel har färre delar än en bil och kostar mindre i energi att producera. Du jämför alltså två extraduschar om dagen med den oljeutvinning, som blir bensin, som ska fraktas till din lokala bensinhandlare + besiktning + reparationer + slitage på vägar etc. Ja, du har verkligen tagit med allt i din överslagsräkning.

Själv handlar jag min familjs mat med cykelkorg. Fungerar utmärkt. Jag fraktade årets gran på cykel, jag har balanserat ett soffbord och allt möjligt.

Vid högtrafik går nog inte bilarna fortare än 20 km i timmen 🙂 Fler cyklister får plats då de flesta som kör bil är ensamma gubbar som du.

Det är ju patetiskt att du tar bilen på ynka 4 km, din katalysator hinner knappt sättas på. Miljöbov, latmask och dålig på matematik = du.

Göran E-son
Guest
Member

Jag bortser från otrevligheterna.

Jag kan berätta att i moderna bilar fungerar den katalytiska avgasreningen i princip omedelbart från start.

Många ”miljömänniskor” (kanske cyklister?) nöjer sig med en äldre bil eftersom de tycker att de inte kör så mycket. Där stämmer det som du beskriver att reningen inte fungerar de första kilometrarna.

En ny bil är bland de mest miljövänliga sätten att ta sig fram. Till skillnad från bussar går de precis dit man ska, behöver inte tomgångsköras.

E
Guest
Member

En bil är inte miljövänlig. Punkt! Inte ens en ny Tesla. Så att de skulle vara bland de mest miljövänliga transportsätten är en stor fet lögn eller missförstånd från din sida. En bil är enbart mindre miljöfarlig än den andra. Problemet är att bilar kräver mängder med material och energi vid tillverkning, som sedan kräver massor av energi i drift, för att sedan hamna på tippen. Varje steg är miljöfarlig. Och när bilen väl används är konceptet att driva 1600 kg bil för att flytta på 80-160kg människa. Mer energi går åt att flytta fordonets massa än det gör att människan! Hjulet må vara en effektiv uppfinning, men detta är disproportionerligt, otroligt korkat och oansvarigt (speciellt då bilar inte tvingas minska i vikt; och att bättre miljöklassning kan uppnås med ökad vikt)!
Ställ detta mot att människan redan har ett väl utvecklat och energieffektivt system för lokomotiv – som fungerar bäst och blir bättre om den används regelbundet – och som i kombination med en cykel är det vedertaget energimässigt mest effektiva sättet för en människa att transportera sig – och det bästa valet ur tids- och miljöhänsyn för antagligen majoriteten av alla resor en genomsnittlig stadsbo gör.

Richard
Guest
Member

Jag ser bilar som tomgångskörs varje dag. Oftast är det gubbar som ställer sig i cykelfält medan gumman ”ska bara…”

Behöver jag en bil hyr jag en. De är alltid moderna och jag tror inte jag är ensam om detta. Så jag har inte hängt med i katalysatorns utveckling? Fine. Du har dock en ännu äldre syn på hur ”miljömänniskor” ser ut eller lever. Förutsätter du att alla har näbbstövlar som din fröken hade när du gick i lågstadiet?

Bilar kan aldrig bli ett av de miljövänligaste sätten att ta sig fram, hur du än försöker intala dig det.

Det värsta med din retorik är dock din förvrängda syn på ”rättvisa”. Om bilister har utgifter ska minsann cyklister också ha det.

knight22
Member
Member

Du har fullständigt fel.

Bilisterna betalar alldeles för lite om man ser till totalkostnaden för bilismen med avseende på miljön, att bilisten inte får motion (vilket leder till ökade sjukvårdskostnader), utsläpp som gör människor sjuka, olycksrisken m m. Dessutom får bilister tillbaka en stor del av kostnaden via skattesystemet, vilket cyklister inte har rätt till.

Investering i cykelbanor är en ren vinst eftersom det sänker utsläppen, ger cyklisten motion vilket leder till minskade sjukvårdskostnader för samhället, dessutom är cykelbanor extremt billiga i jämförelse med bilvägar.

Så om vi ska följa ditt resonemang så borde vi omedelbart avbryta alla investeringar i bilvägar och bara satsa på cykelbanor.

Anders Andersson
Guest
Member

Cyklisterna betalar för sig – mer än bilisterna faktiskt.

Cykelinfrastrukturen betalas med kommunalskatten – och cyklister har högre medellön än snittet – och betalar alltså mer än väl sin andel. Så var det med det. Något mer du undra över, o du okunnige…

Göran E-son
Guest
Member

Visst betalas en hel del infrastruktur av kommunerna. Och en hel del bekostas av Trafikverket.

Men som det ser ut nu är biltrafiken kolossalt underprioriterad ekonomiskt jämfört med cykel-, gång- och kollektivtrafik.

När cyklister, gångare och kollektivtrafikanter börjar bidra till vad det kostar – då ska vi naturligtvis bygga ut även för dessa trafikslag. Men tills dess bör biltrafiken prioriteras, av rena rättviseskäl.

Anders Andersson
Guest
Member

Fordonsskatten går till det statliga vägnätet – där cyklister och gångtrafikanter inte får vistas.

Cykelinfrastruktur och gånginfrastruktur bekostas av kommunalskatten. Och där betalar cyklister lika mycket (tom. mer än genomsnittsbilisten) – men får endast 1 % av infrastrukturpengarna tillbaks

Bränsleskatten går ungefär jämnt upp med samhällets kostnader för olyckor och beredskap orsakade av bilisterna. Däremot finns ett visst underskott för hälsa och miljö – där bilisterna orsakar mer skador än bränsleskatterna drar in.

Så summa summarum bör bilisterna betala ytterligare en del för att kompensera för de skador de åsamkar. Cyklister och gångtrafikanter gör däremot rätt för sig och betalar dessutom en stor del av den kommunala bilinfrastrukturen. Cyklister och gångtrafikanter som inte själva har bil (75 % av Stockholms invånare) subventionerar alltså övriga bilister.

Det gör jag gärna – jag vill varor transporterade in i stan och avfall ut och ska naturligtvis betala för det – men jag vill inte höra okunnigt gnäll om att bilisterna betalar för cyklisterna när det i själva verket är tvärtom.

Göran E-son
Guest
Member

Jadu, jag vet inte om du tillhör dem som har bil eller inte och om du isåfall medvetet väljer att bortse från verkligheten.

Själv betalar jag över en femma per mil i enbart skatt på drivmedlet, jag betalar obligatorisk trafikförsäkring och fordonsskatt. Jag betalar parkering, över 1500:- i månaden hemma och ibland över 100:- om dagen nere i stan.

Cyklister betalar INGET av dessa skatter/avgifter – de är direkt kopplade till bilar. Att cykla är i princip gratis. Att parkera cykeln är gratis. Cykeln är oftast försäkrad på hemförsäkringen – sådan har bilister också. Det krävs ingen trafikförsäkring. Det krävs ingen utbildning för att få cykla.

(Jo, jag vet att det finns några få cykelparkeringar där man betalar, och några kanske har en extra cykelförsäkring.)

Som sagt, när cyklister betalar sin del av kakan, och det ställs krav på nödvändig utbildning och utrustning – DÅ ska vi bygga rejält med cykelinfrastruktur! Tills dess får cyklister och andra nöja sig med begränsad infrastruktur, som främst gynnar de som gör rätt för sig.

Anders Andersson
Guest
Member

Cyklisterna betalar inte bara sin del av kakan – de betalar också en stor del av den kakan som du och andra bilister äter. Är det någon som inte gör rätt för sig så är det bilisterna. Det kan kännas hårt att inse det, men det är fakta.

Ja du betalar mycket pengar i bränsleskatt och till andra saker – men du betalar endast för saker som du och andra bilister har nytta av. Att du betalar mycket pengar beror på att dessa saker kostar.

Cyklisterna betalar däremot inte bara sin egen infrastruktur – utan dessutom en stor del av den kommunala bilinfrastrukturen, som du alltså slipper betala. Det är bilisterna som inte gör rätt för sig.

Göran E-son
Guest
Member

En cyklist med en viss inkomst betalar inte ett öre mer i skatter eller avgifter än en person med samma inkomst som inte cyklar.

Så att ”cyklisterna betalar” får nog stå för dig…

Anders Andersson
Guest
Member

En cyklist som inte har bil får vackert tugga i sig att bara 1 % av hans skattepengar dedikerade till trafik går till infrastruktur för cykel och gång. 99 % av pengarna går till bilisterna.

Men jag kan ta en skev fördelning – däremot inte okunnigt gnäll om att bilisterna betalar för cyklisterna, när det i själva verket är tvärtom.

Göran E-son
Guest
Member

Jag har inte ”gnällt” över att bilisterna betalar för cyklisterna. Det byggs inte särskilt mycket cykelinfrastruktur idag. Och åtminstone en del cykelinfrastruktur byggs för att underlätta även för bilister.

Däremot påpekar jag det orimliga i att ett trafikslag (bilen) skulle stå för en utbyggnad av cykeltrafiken.

Tills dess det ställs motsvarande krav på cyklisterna får de finna sig i att den totala infrastrukturen (för bilar och cyklar) först och främst är anpassad till den samhällsnyttiga trafik som vi har en väl underbyggd finansiering för – nämligen biltrafiken.

Anders Andersson
Guest
Member

Det finns ingen väl underbyggd finansiering för kommunal bilinfrastruktur. Den tas från kommunalskatten. 75 % av stockholmarna har inte bil – men betalar ändå lika mycket i kommunalskatt – för en infrastruktur som utnyttjas av ett fåtal (endast 17 % av stockholmarna tar bilen till jobbet).

Försök få in detta i din skalle – det är cyklister och gångtrafikanter som betalar bilisternas kommunala infrastruktur (i Stockholm är detta mer än 99 % av alla vägar). De pengar du betalar i bil- och bränsleskatter går till dig själv och andra bilister som utnyttjar det statliga vägnätet.

Göran E-son
Guest
Member

Visst kan man resonera så.

Men i min ”skalle” tycker jag det verkar rimligt att man kan ta sig runt även utanför kommunen (eller på de större vägarna inom kommunen) utan att behöva byta trafikslag. Det vore märkligt om det enbart ledde bilvägar in till kommungränsen, där de övergick i enbart cykelvägar.

Någon förklaring till varför cyklister ska undantas även från utbildning, krav på trafikförsäkring (som man ju främst har för andras skull!), parkeringsavgifter etc etc har jag ännu inte fått.

knight22
Member
Member

Alla i samhället är skyldiga att känna till de regler som gäller en, så varken cyklister eller gångare är egentligen undantagna från utbildningskrav.

Anders Andersson
Guest
Member
Just så har alltfler städer det – du kan köra bil mellan städerna, och ibland en bit in i ytterområdena, men sen får du ställa bilen och ta dig fram på annat sätt. Infartsparkering kallas det. Rimligt vore att bilisterna betalade för hela sin infrastruktur – även på kommunala vägar. Men jag kan låta det passera, men vill få lite mer tillbaks än 1 % i infrastruktur för min kommunalskatt. Trafikförsäkringen är ett direkt svar på att en massa bilister körde på andra trafikanter och orsakade skador som de inte kunde betala om de var oförsäkrade. Den dagen oförsäkrade cyklister börjar orsaka lika stora skador så lär det bli krav på obligatorisk försäkring även för oss. Cykelutbildning fick jag i skolan. Men svaret är detsamma som för försäkring – den dag cyklister börjar orsaka lika stora och allvarliga skador som bilisterna så lär kravet komma på utbildning. Eftersom mer än 90 % av cyklande vuxna har körkort så vore det smartast att bara stoppa in ett cykelkapitel i körkortsutbildningen – inklusive en heldags praktik – så får alla trafikanter en insikt i andra trafikantgruppers villkor. Det är markägaren som bestämmer vilka P-avgifter han vill ta ut. Marknaden är fri –… Read more »
Göran E-son
Guest
Member

Eftersom bilförare och -ägare betalar skatter och avgifter baserat på hur mycket bil de kör, så ja.

Bilen är en enorm kassako för staten och samhället. Cykeln är det inte.

Det vore fullt möjligt att förbättra infrastrukturen för cyklister MEN då skulle det också börja ställas krav på cyklisterna. Jag misstänker att många inte skulle vara så villiga till det.

Göran E-son
Guest
Member

Utmärkt med en välordnad cykelparkering! Var är biljettautomaten?

Vad gäller kostnaderna för olyckor etc är påståendet tveksamt. Det omkommer t ex fler cyklister än bilister, trots att det totala antalet cyklister, eller antalet resor med cykel, eller sammanlagd resesträcka med cykel bara är en liten bråkdel.

Dagens bilar är säkra och miljövänliga. Cykeln är förvisso också miljövänlig, men har knappast blivit säkrare på de senaste 75 åren eller så.

Björn Abelsson
Guest
Member

Olyckstalen har redan retts ut. Men till detta kommer, att betydligt större skador åsamkas människor av bilarnas avgasutsläpp och den brist på motion som orsakas av motoriserat resande. Det är farligare att sitta stilla i en bil (eller framför teven eller datorn) än att vara fysiskt aktiv på sin cykel.

knight22
Member
Member

har inte cykeln blivit säkrare de 75 senaste åren? för 75 år sedan fanns inga cykelhjälmar, inga dubbdäck till cyklar, inga lampstandarder etc etc

Richard
Guest
Member

De flesta dör i sängen! Förbjud sängar! Vart vill du komma med ditt statistiska snömos? Om fler cyklister dör än bilister så måste man verkligen satsa på infrastrukturen.

Du är bara avundsjuk på att cyklister kan parkera gratis och alla dina ”argument” har AA redan petat hål på.

Anders Andersson
Guest
Member

Privatbilismen är i bästa fall ett nollsummespel ur statlig synpunkt. Kostnaderna för statliga vägar, olyckor, ohälsa och miljöförstöring är större än vad som kommer in i skatter.

Cyklisterna betalar sin infrastruktur – och dessutom en stor del av bilinfrastrukturen. Bilisterna betalar bara delar av sin egen infrastruktur.

Björn Abelsson
Guest
Member

Från statlig synpunkt är bilismen en kassako. Det är staten som inkasserar alla de skatter som bilisterna betalar, medan en betydande del av vägtrafikens kostnader belastar andra kassor än statens. Det är exempelvis landstingens och försäkringsbolagens kostnader för trafikolyckor, medtrafikanters kostnader för trängsel, boendes kostnader för bullerstörningar och luftföroreningar och globala kostnader gör global uppvärmning.
Sammantaget betalar vägtrafiken mindre avgiftsrelevanta skatter än de kostnader de orsakar andra. Det är dock skillnad mellan olika slag av vägtrafik.
Minst, i förhållande till de kostnader de orsakar, betalar lastbilar i tätort. De skulle behöva betala mycket mer än dubbelt så mycket som de betalar i dag. Även lastbilar på landsbygden betalar alldeles för litet.
Personbilar på landsbygden betalar sina kostnader med viss råge. Däremot betalar personbilar i tätorter för litet, särskilt i de största tätorterna.
Eftersom en betydande del av vägtrafikens kostnader orsakas i tätorter vore det bättre att införa trängselskatt i alla större städer än att ytterligare höja bränsleskatterna.

Anders Andersson
Guest
Member

För att precisera – statlig avsåg den totala samhällskostnaden, inte enbart den statsfinansiella.

Dock är knappast trängselskatter accepterade i de fall det inte finns någon upplevd trängsel, så det är nog en svår metod. Kanske bättre att kompensera landsbygdsbilisterna på annat vis. Med hög fossilskatt så har de ju fortfarande incitament att byta teknik.

Björn Abelsson
Guest
Member

Det är många som använder begreppen stat och samhälle synonymt. Men det blir inte rätt för det. Och trängsel finns åtminstone i de 20 största städerna i Sverige, så en bra början vore väl att införa trängselskatt i dessa. Eller åtminstone inte göra som man har gjort i Motala och Sundsvall, där man har lagt en skatt på respektive stads nybyggda förbifart. Med resultat att en betydande del av den trafik som annars skulle ha valt förbifarten i stället fortsätter att köra genom centrum.
För övrigt är Stockholms län det län i Sverige som har de längsta årliga körsträckorna per fordon. Så att bränsleskatter i första hand skulle drabba landsbygden är inte helt korrekt.

Anders Andersson
Guest
Member
Man kan tjafsa länge om detaljer om man är på det humöret. Stat och samhälle är synonymer i väldigt många sammanhang och det är absolut en rätt användning. (Ska man däremot vara petig så klassas avgifterna i Motala och Sundsvallsbron inte som skatt, utan just som avgifter – men för genomsnittsbilisten spelar det nog mindre roll vad det kallas… :-)) Göteborg har ingen direkt upplevd trängsel – därför fanns det heller ingen acceptans för trängselskatter där. Knappast heller i nästa 20 svenska städer. – – – Statistik är lurigt och knepigt. Även Stockholms län är till stora delar landsbygd – detta syns tydligt i statistiken per kommun. Dessutom är flertalet av landets leasingföretag registrerade i Stockholm och Solna – dessa bilar rullar inte i Stockholm utan var som helst i Sverige – men körsträckorna registreras i Stockholm och Solna. (Detta gäller även cykelstaden Lund – enligt statistiken kör Lundaborna 10 % längre än rikssnittet, vilket naturligtvis är nonsens). Framför allt så är Stockholmsbilisterna till större del än andra städer företagsbilister som är en del av företagslivet. Endast 17 % av Stockholmarna tar bilen till jobbet (14 % på sommaren) – och en mycket stor del av dessa bilister använder bilen… Read more »
Ingrid
Guest
Member

Är hela det statliga vägnätet motorväg/motortrafikled? Bara nyfiken.

Anders Andersson
Guest
Member

Nej det finns faktiskt statliga vägar som man får cykla på – om man nu vill cykla på 2+1-vägar… Du ser vad som är vad i nationella vägdatabasen.
Men det byggs ingen cykel- eller gånginfrastruktur för statliga pengar. Den byggs av kommunala pengar.

Captain Kay
Guest
Member

Jag har börjat cykla mycket själv, men samtidigt har jag märkt att många cyklister tar för stora risker nära fotgängare och har själv varit nära att bli påkörd med barnvagn när jag passerat övergångsställe och då var cyklisten arg på mig som inte hade koll och skällde ut. Jag har också varit på andra sidan då jag har tvärnitat när nån bara gått på cykelbanan med mobil i handen utan att kolla

Erik Johansson
Guest
Member

Det är bra idé att alla ska ta mindre risker och minska hastigheten. Det är knappast så att det gäller speciellt för cyklister.

Uttrycket ”varit nära att bli påkörd”, det används ofta men är speciellt vanligt mot cyklister, ursprunget till det är att cyklister och gående ALLTID rör sig löjligt nära varandra. På Götgatsbacken cyklar man i fil ca ~20cm från de gående. Det faktiska antalet olyckor mellan cykel och gående är så litet att det knappast kan finnas grund för alla ”nära att bli påkörd” som alltid kommer upp som argument mot cyklister.

Captain Kay
Guest
Member

Det handlar intre om centimeter utan att cyklist som inte sänker farten när han eller hon ser att nån med barnvagn håller på att passera banan, eller när en poliskvinna visar honom stanna skiter han i det och fortsätter att cykla så att poliskvinnan drar omkull cyklisten. Jag har sett de alla.

Erik Johansson
Guest
Member

Jag rör mig med barnvagn över hela Stockholm och har sällan problem med cyklister. Kanske för att jag vet hur de rör sig.

Hets i trafiken är ett problem, det går inte att komma ifrån, jag kommer in i det även med barnvagnen. Vi måste jobba på att minska det i Stockholm, jag vet inte hur, men att fortsätta med demagogi mot cyklister kan knappast vara en bra lösning för att öka hänsynen.

Captain Kay
Guest
Member

Problemet är att de flesta är inte lika duktiga som du.

Erik Johansson
Guest
Member

Jag har alltid varit bror duktig.

Anders Andersson
Guest
Member

Precis som ett stort antal bilister (40 %) skiter i att sänka hastigheten – ens om det står poliser och viftar och det är skolbarn på vägen… Se vad Christian skriver här ovan. Skitstövlar och idioter finns, och vi lär inte bli kvitt dem. Däremot ska vi vara glada i de fall de cyklar – då kör de i alla fall inte ihjäl oss andra.

Men bunta inte ihop oss vanliga cyklister med de skitstövlarna!

Captain Kay
Guest
Member

Att det finns dåliga bilister betyder inte att det är ok att vara dålig cyklist. Jag har inte sagt att majoritet av cyklisterna är såna, det är en minoritet men det finns många tyvärr, jag bor nära en väl cykeltraffikerad väg som jag passerar dagligen så jag vet. För vissa känns det som om de försöker vinna en race varje gång de sätter sig på sadeln. Men för att förbättra situationen så borde man satsa på cyklandet inte tvärtom.

Anders Andersson
Guest
Member

Vad jag försöker säga är att du inte ska klumpa ihop vare sig cyklister eller bilister – de är inga homogena grupper. De du ska klumpa ihop är skitstövlarna – oavsett om de kör bil eller cykel. Och de är tyvärr lite för många.

Men man ska nog vara glad om skitstövlarna väljer att cykla – då gör de minst skada. Körde de bil istället, så är risken större att de körde ihjäl folk.

Gångtrafikant
Guest
Member

Det citerade argumentet ”Jag såg en gång en cyklist köra mot rött” förekommer nog aldrig. Snarar att man dagligen ser cyklister köra mot rött.
Men utbyggda cykelleder etc är väl jättebra, om det får bort cyklister från de platser de inte skall vara på. Men jag tror tyvärr inte det hjälper. Många cyklister är lata och själviska och tar hellre en otillåten genväg än kör korrekta vägen runt. Andra tycker det är lugnare eller säkrare för dem själva att köra på gångvägen genom parken än på cykelleden utanför.
Men god infrastruktur för cyklister är naturligtvis av godo även för oss fotgängare. Alltid drar det väl bort någon cyklist från ytorna reserverade för oss.
Konfliktsituationerna vid övergångsställena blir nog inte färre ens med bättre cykelinffastruktur, tyvärr.

knight22
Member
Member

Så vart vill du komma egentligen? Ska infrastrukturen för cyklister förbli densamma eftersom du tror att lika många kommer skita i trafikreglerna? Ca 20000 bilister kör alkoholpåverkade varje dag i Sverige, ska vi med hänvisning till det sluta bygga ut bilvägarna?

Gångtrafikant
Guest
Member

Nä, jag var inte ironksk. Bygg ut infrastrukturen så den blir bättre för cyklister. Det borde förhoppningsvis även vi fotgängare vinna på, även om jag är aning pessimistisk, och inte tror att allt kommer att bli jättebra, utan cyklister kommer ändå att trakassera fotgängarna.

Johan Oscarsson
Guest
Member

Jag tror du missar (medvetet eller omedvetet) poängen med artikeln. Men, jag känner ändå att jag vill svara…

Jag vet självklart inte vilken park du syftar på, så där kan det vara annorlunda. Men, jag cyklar ofta i parker där det är helt tillåtet. Fotgängare och cyklister samsas om utrymmet, utan större problem just eftersom det är (som du skriver) lugnare.

Sen är väl ”lat” fel ord för att beskriva en cyklist. 🙂 Orsaken till genvägarna handlar oftast om dålig eller direkt felaktig infrastruktur som leder till onödiga omvägar.

Jag avslutar med en liknande friskrivning som Christian: nej, jag tycker inte det är ok att bryta mot trafikreglerna som cyklist. Däremot kan man jobba och lobba för att de och infrastrukturen förbättras.

Gångtrafikant
Guest
Member

Jag syftar inte på någon särskild park. I Stockholm (kommunen) är det generellt förbud att cykla i parker, om inget annat skyltas. Hur det är i övriga Sverige vet jag inte. Just parker skall väl vara en plats där man skall kunna ta det lungt och även barn skall kunna springa runt utan att föräldrarna skall behöva vara rädda för att de skall pli påkörda.
Men även vissa gator har ju fordonstrafik förbjuden, och är alltså inte formellt gågator, eftersom cykling tillåts på de senare. (Drottninggatan och Peter Myndes backe cyklas det en del på, trots förbudet.) Men det struntar vissa cyklister högaktningsfullt i. Förhoppningsvis skulle bättre cykelinfrastruktur få bort åtminstlne några.

Erik Johansson
Guest
Member

Är mycket osäker om fordons förbudet i Peter Myndes Backe från Götgatan ner mot Ryssgården/Tunnelbanan fortfarande gäller. Tror det försvann för ett tag sedan.

Anders Andersson
Guest
Member

Det här hade vi ju rett ut… Vilket lagrum syftar du på? Det enda beslut som jag hittat är att lokala trafikstadgan förbjuder all fordonstrafik i terräng – dvs man får inte cykla/åka pulka/åka skidor, skridskor mm i skogen eller på isarna om det inte uttryckligen finns skyltat. Parkvägar får man dock cykla på.

Delar av Drottninggatan har cykelförbud och där får man alltså inte cykla, men det gäller bara vartannat kvarter – så färden längs Drottninggatan blir väldigt hattig. Ytterligare ett exempel på dålig planering för cykel.

(Sen tycker jag inte man ska vara alltför fyrkantig. Cyklar jag i gångfart på gågata tar jag bara upp en tredjedel så stor plats som om jag leder cykeln och det är alltså ett sätt att visa hänsyn. Retar man sig på detta och kräver regelefterlevnad även i fall när det missgynnar samtliga inblandade så bör man nog fundera på vad man håller på med)

Gångtrafikant
Guest
Member

Stadens representanter hävdar i olika sammanhang att det är förbjudet att cykla i parker. Ett fullt rimligt förbud!

Länk: http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/krav-pa-nya-bommar-och-skyltar-for-att-stoppa-cyklister-pa-kungsholmen/aRKokj!p@NuCFBuTfWiUgYZc8xng/
Citat från andra stycket från slutet i länkad artikel: ”I Stockholm finns det ett generellt cykelförbud i parkerna, men det är det inte så många som känner till. Någon större skyltning kring förbudet finns det inte heller”.

Drottninggatan har väl cykelförbud åtminstone hela vägen från Stömgatan till Kungsgatan, om inte längre.

Att cykla där man inte får kan aldrig vara att visa hänsyn! Är det att visa hänsyn att stjäla din plånbok obemärkt i stället för att råna dig på den?

Anders Andersson
Guest
Member

Denna parkingenjör har troligen fått ett beslut om bakfoten. Jag har haft många kommuner som kunder genom åren och det är inget ovanligt att även de som borde veta, endast refererar till hörsägen men inte har något på fötterna. Det finns alltså inget cykelförbud i vare sig de lokala trafikföreskrifterna eller den lokala ordningsstadgan. Det är de lagrum som kan generera generella förbud. Ev cykelförbud måste därför tas för varje enskild park och det måste skyltas för att vara giltigt.

– – –
Det är bara fyrkantigt att hålla på regler för reglernas skull – i synnerhet om alla får det sämre av att reglerna följs.
Regler är till för att lösa konflikter, men om det inte finns några
konflikter behövs inte reglerna. Precis som jag inte har något emot att fotgängare använder delar av cykelbanan när den är outnyttjad, anser jag att jag kan använda outnyttjad plats på t.ex. Drottninggatans gångavsnitt. Samma premisser gäller: cykelbanan är i första hand till för cyklister, gångtrafikanter får flytta på sig om en cyklist behöver utrymmet, gågatan är till för fotgängare – blir det trångt så hoppar jag av och leder cykeln. Det är att visa hänsyn.

Gångtrafikant
Guest
Member

Det är inte bara EN enda komunal tjänsteman som hävdar att det är förbjudet att cykla i parker i Stockholm.

Jag håller inte med dig på en enda punkt i ovanstående tyckande!

Konflinter mellan gångtrafikanter och cyklister uppstår så fort jag som gångtrafikant måste ta hänsyn till cyklister. Det vill säga väja eller ändra gånghastighet eller bara vara extra uppmärksam på vad cyklisten tänker göra. Långsamtcyklande cyklister har sällan full uppmärksamhet på de gångtrafikanter vars utrymme cyklisten inkräktar på!

Anders Andersson
Guest
Member
Det betyder inte att de har rätt. Kommunala tjänstemän är inte immuna mot vandringshistorier och faktoider. I synnerhet har det visat sig att kunskapen om vad som gäller för cyklister är skrämmande låg – tom. bland trafikpoliser. Den här bloggen har gång på gång visat på rena felaktigheter även från högt uppsatta polistjänstemän, som man antar borde kunna lagen, men uppenbarligen inte de delar som gäller cykling. Det som är helt klart är att det inte finns något generellt förbud mot parkcykling i vare sig lokala trafikföreskrifterna eller lokala ordningsstadgan (där alla andra aktiviteter i parkerna regleras). Något ytterligare lagrum för generella bestämmelser gives inte. Kommunen har därutöver möjlighet att besluta om cykelförbud på varje enskild väg, Sådana beslut tas med jämna mellanrum i trafiknämnden – men skyltas alltid. – – – Vi tycker tydligen olika. De fotgängare jag interagerar med har dock bara vänliga ord och leenden till övers för mig när jag cyklar i gångfart på halvtomma platser. Jag utgår från att du är lika nitisk på att stävja gångtrafikanter som går på tomma cykelbanor och skriver inlägg om detta i diverse kommentarsfält – eller? Vi andra hjälps åt och delar med oss av plats vi själva inte… Read more »
Björn
Guest
Member

Sådana lokala trafikföreskrifter är inte giltiga om det inte finns skyltining. Jag är dessutom oerhört tveksam till att något sådant förbud verkligen existerar. Som man säger, källa på det? Och inte någon förvirrad tjänsteman, utan faktisk föreskrift.

Självklart är det förbjudet att cykla på gångbanor, men det är något helt annat.

Gångtrafikant
Guest
Member

Gångvägar då?
Jag har inget svar, men min länk ovan är bara ett exempel på liknande uttalanden från tjänstemän i stadsförvaltningen, så det verkar rimligt att det är korrekt. Och apropå källa, vad har du för källa på att lokala trafikföreskrifter måste vara skyltade för att gälla? Möjligen måste det vara skyltade för att straff skall kunna utdömas, men det är i egentligen en annan sak.

Anders Andersson
Guest
Member

Det står inte ett ord om cykelförbud i parker på stadens hemsida och det finns som sagt inget tillämpligt lagrum. Tjänstemannen talar säkert i god tro – men det betyder inte att han har rätt. Det kan vara ett gammalt beslut som nu är upprivet, det kan vara ett beslut som diskuterades men aldrig togs, det kan vara en chef som traderat något han trodde var rätt till sina medarbetare – som sen inte kollar upp det.Jag har stött på alla dessa varianter under mina kontakter med olika kommuner.

Nej, lokala trafikföreskrifter behöver inte alltid vara skyltade – men om det inte finns något generellt förbud i de lokala trafikföreskrifterna så finns det inte. Då måste det tas ett beslut i varje enskilt fall – och då måste det märkas ut för att vara verkningsfullt.

Björn
Guest
Member

När det gäller cykel är det tyvärr inte alls rimligt att anta att polis, tjänstemän eller politiker har någon aning om vad de säger.

Det finns ingen sådan generell regel, helt enkelt för att man inte kan skriva föreskrifter så. Det skulle kunna finnas en _praxis_ att skriva in ett cykelförbud i alla parkområden, men det tror jag inte heller existerar tills någon visar motsatsen.

Erik Johansson
Guest
Member

Det är absolut inte rimligt med förbud mot cykling i parker och natur reservat. Finns ingen anledning för det.

Anders Andersson
Guest
Member

Har du något bra tips för att få gångtrafikanterna att hålla sig borta från cykelbanan då? Idag fick jag be fler än 30 stycken gående att flytta på sig från cykelbanan på de ynka 6 km jag cyklade. (trottoarerna var lika välplogade som cykelbanan så det fanns ingen direkt anledning att gå just där)

Jag har inget emot att folk går på en tom och outnyttjad cykelbana – så fyrkantig är jag inte. Men om man nu går där, så är det f-n i mig ens plikt att hålla stenkoll på kommande cyklister och flytta på sig när det kommer en cyklist.

Gångtrafikant
Guest
Member

Bättre cykelinfrastruktur borde innebära att skillnaden mellan gång- och cykelbanorna blir mer synlig, vilket i sin tur borde få bort de flesta fotgängarna från cykelbanorna. De gås ju inte så värst mycket i bilarnas körbanor.
Men jag håller med om att fotgängarna i allmänhet är dåliga på att hålla reda på gränsen mellan cykelbana och gångbanan när det bara är en linje som skiljer dem åt. Inte minst när det är gångyta på båda sidor av cykelbanan vilket förekommer.

Richard
Guest
Member

Nu blir jag nyfiken. Var finns denna GC där cykelbanan är dragen i mitten med gångtrafikanter på båda sidorna?

Gångtrafikant
Guest
Member

Det förekommer lite här och var. Sällan långa sträckor, men t.ex. nära busshållplatser. Och där cykelbanor korsar parker, t.ex. Arsenalsgatan genom Kungsträdgården, och liknande platser.

Richard
Guest
Member

Busshållplatser är ett tydligt exempel på hur billiga lösningar (svängfest) skapar trafikkonflikter. Arsenalsgatan är också en praktexempel hur illa cykelinfran ser ut. Vid Wallenbergs torg är cykelbanan obefintligt utmärkt, uppför Arsenalsgstan är det gågata OCH cykelbana, vid krönet är det enbart utmärkt cykelbana men från motsatt riktning (Kungsträdgårdsgatan) är det kombinerad GC. Lägg till tunnelbaneuppgången! Nog tusan kunde de flytta GC ett par meter längre bort och köra konsekvent skyltning. Att de tar bort gatstenen i cykelbanan lär jag aldrig få uppleva.

Däremot har du lite fel vad gäller cykelbanan som korsar Kungsträdgården från Arsenalsgatan.

1. Det är en korsning och då ska gångtrafikanter se sig för.

2. Cykelbanan som korsar Kungsträdgården är inte en GC, och det finns bara en trottoar för gåbgtrafikanterna (som typ ingen använder, alla går i cykelbanan).

Jag ser alla typer av trafikanter göra ”fel” varje dag och vågar påstå att rödljusgående trafikanter är fler än rödljuscyklande cyklister – ändå är det den senare gruppen som får ta all skit.

Gångtrafikant
Guest
Member

Det är visserliggen 10 år sedan, eller något sådant, men då såg jag i Köpenhamn att cykelbanan gick mellan bussen och busskuren. Och eftersom köpenhamnscyklisterna är välartade så stannade de, enligt reglerna, bakom bussen så länge den stod vid hållplatsen. Skulle aldrig fungera i Stockholm.

Richard
Guest
Member

Så i Stockholm skulle cyklisterna cykla igenom kön när folk går på bussen? Skulle inte tro det. Dessutom – de flesta cykelbanor går bakom busskuren (svängfest) eller så försvinner cykelfältet under bussen (svängfest åt andra hållet).

Den enda busshållplatsen jag känner till är vid Sveavägen / Frejgatan. Där går cykelbanan mellan buss och busskur. Har aldrig hänt att en buss har varit där när jag cyklar, däremot står folk gärna i cykelbanan (asfalt) och flyttar sig inte hur mycket jag än använder ringklocka, till trottoaren (stenplattor).

Bussresenärer är lata. De orkar inte gå, cykla eller ens flytta på sig. Hur tycker du detta låter? Att jag klumpar ihop alla bussresenärer?

Gångtrafikant
Guest
Member

Den typ av busshålplatser med markerad cykelbana mellan trottoar och buss har jag aldrig sett i Stockholm. Jag tror inte heller att cyklister i Stockholm skulle cykla på påstigande bussresenärer, men de skulle definitivt inte stanna bakom bussen tills den kör i väg. Avstigande busspassagerare skulle definitivt leva farligt om man hade den lösningen i Stockholm.

Richard
Guest
Member
Det är rätt intressant att du inte har sett busshållplatser med tydlig cykelbana framför busskur men du har absolut hört från fler tjänstemän att det finns ett generellt cykelförbud i parker. Tänk om du orkade leta upp skriftlig källa på detta istället för att bolla tillbaka till AA att han ska hitta en skriftlig källa på att det INTE finns. Det är som bekant liiite svårare att hitta källor på sånt som INTE är förbjudet. Suck! Du orkar inte ens kartsöka efter mitt exempel (Sveavägen/Frejgatan), däremot orkar du skriva gång på gång att ALLA cyklister är egoister. Källa på Sveavägen / Frejgatan http://www.hitta.se/kartan!~59.34650,18.05328,14z/tr!i=9ZZTRu9V/search!st=plc!q=sveavägen!b=59.33293:17.92900,59.37300:18.14804!sg=false!t=combined/streetview!po=59.34648700:18.05328500!a=5.71773!pi=0.14835 Jag postar också två bilder ifall du inte orkar klicka på länken. Som cyklist på Sveavägen norrut är det hela vägen från Sergels torg ett lapptäcke av cykelfält / cykelbana / blandtrafik. Ibland (som i början innan Kungsgatan) är det en fint rödmålat cykelfält som är obruten med busshållplatser på höger sida men sedan försvinner dessa under bussarna eller så ”upphör” bara cykelbanan eller cykelfältet. Nå. Efter korsningen Frejgatan (med Vanadislunden på höger sida) är det en rak asfalterad cykelbana som går mellan buss och busskur. Cykelbanan är placerad med god marginal från buss så att cyklist… Read more »
Gångtrafikant
Guest
Member

Bilderna kan jag inte se f.n. och även kartan är besvärlig av tekniska orsaker.
Jag har inte explicit bett någon bevisa något om parkcyklingsförbudet. Det jag hittat är att det är generellt förbud att cykla i terräng och tydligen anser kommunen att parker är terräng. Många parker har ocksså förbjdsskyltar vid vissa ingångar, men inte överallt där det är möjlkgt att komma in med en cykel.

Björn
Guest
Member

Det är inte generellt förbjudet att cykla i terräng. Däremot finns det de som tror att terrängkörningslagen förbjuder cykling i terräng då cykel är ett fordon, men denna lag reglerar bara motorfordon. Cyklar är undantagna.

Kan du inte bara släppa din fixa idé om cykelförbud nu?

Gångtrafikant
Guest
Member

Ur Stockholms kommuns allmänna lokala trafikföreskrifter:
8 § Förbud mot fordonstrafik 4 I terräng är all fordonstrafik förbjuden om inte annat anges genom lokal trafikföreskrift eller vägmärke.

https://www.google.se/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.stockholm.se/PageFiles/357355/allm%25C3%25A4nna%2520ltf.pdf&ved=0ahUKEwijsMuCkYTKAhXGl3IKHXNoBxEQFggdMAE&usg=AFQjCNFV79ho_1Ij9EOdzLC732aCruh7rA

Björn
Guest
Member

Intressant, men inte applicerbart på cykling i terräng som skyddas av den praxis som kallas allemansrätten.
Strikt taget är paragrafen inte laglig. Man får inte göra så, om det inte är ett naturreservat. Då kan man göra motsvarande i reservatföreskrifterna, vilket bland annat har gjorts i reservatet i Nacka. Finns en lång lagvrängartråd på happy om det om du är intresserad.

Slarvig alternativt okunnig formulering som inte skulle klara rättslig prövning avseende cykel.

Oavsett detta så är inte parkväg terräng. Det är parkväg. Inte ens på enskilda vägar har markägaren rätt att förbjuda cykeltrafik.

Björn
Guest
Member

Lite om hur det står till kan du läsa hos Naturvårdsverket → http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Cykling/

Richard
Guest
Member

Självklart kan du inte se bilderna! Så praktiskt. Men tydligen hittar du ständigt tillbaka till cyklistbloggen och kan skriva komentarer.

Det finns män som våldtar kvinnor. Är alla män av samma skrot och korn? Det fanns tyskar som var nazister (yepp, här kommer äntligen Godwins lag!). Är alla tyskar nazister?

Du har en rätt ensidig bild på cyklister och jag har svårt att förstå varför.

Gångtrafikant
Guest
Member

Att jag inte kan se bilderna beror på att det kräver inloggning.

Min bild av cyklister har jag fått av erfarenhet av just cyklister. Eller i alla fall av vissa cyklister. Bland annat på trottoaren och övergångsställen. Så länge cyklisterna håller sig där de skall och också släpper fram fotgängare där de skall så har jag inget problem med cyklister.

Jag generaliserar inte, men det är väl så att de som har anledning att ta åt sig också gör det!

Anders Andersson
Guest
Member
Gräsmattor och planteringar i parker kan nog i juridisk mening betraktas som terräng, däremot knappast parkvägar. Den rimligaste tolkningen av lokala trafikstadgans 8§ är just att hindra cykling och mopedåkning på gräsmattor. Det har visat sig utomordentligt krångligt att reda ut gränserna för vad som ska betraktas som väg resp. terräng i juridisk mening. Man har i vissa fall behövt gå ända till högsta domstolen för att få klarhet – och då bara i det speciella fallet. Jag tror ingen är beredd att dra hela den valsen för att hindra cyklister att cykla i parker – det är betydligt enklare att ta ett enskilt beslut och sätta skyltar just där man anser att cyklister inte ska vara. Kommunen har dessutom själv pekat ut ett antal parkvägar som cykelstråk som inte är skyltade (vilket de måste vara enl 8 § LTF) – så vad gäller då? Enligt Förvaltningslagen – det gynnande beskedet. 8 § stadgar dessutom förbud för SAMTLIGA fordon i terräng, och med fordon räknas enligt lagen allt som har hjul, band eller medar. Skulle parkvägar räknas som terräng är det alltså även förbjudet att dra pulkor, barnvagnar, rullstolar, åka skidor, skridskor etc i parkerna. Och inte bara i parkerna… Read more »
Gångtrafikant
Guest
Member

Det du kallar parkvägar kan lika väl kallas gångvägar. Dessa börjar och slutar inte sällan på en trottoar utan fasad kantsten ner mot trafikytor.

Anders Andersson
Guest
Member

…och där de går in i parken korsar de ofta en annan väg – och då upphör den tidigare skyltningen/markeringen att gälla och de är inte längre gångbana. Och man får korsa en vägbana avsedd för annat trafikslag (exv. trottoar) för att komma till en annan vägbana på andra sidan…

Som sagt – det är ett rejält hie att reda ut vad som är väg och gångväg och det kräver många jurister att komma fram till något bestämt. Vill man förbjuda cykel i parker så finns det enklare sätt.

Anders Andersson
Guest
Member

Har du någon förklaring till VARFÖR det verkar vara så svårt att hålla sig borta från cykelbanan. Som du själv säger – ingen går ju i bilarnas körbana. (jo kanske någon berusad yngling kl 4 på morgonen…).

Inte ens på Strandvägen där det finns 10 vackra meter längs vattnet avsedda enbart för fotgängare, där de kan flanera och titta på båtarna och 10 lummiga meter i en alle mitt på vägen, och trots att det finns både höjdskillnad och bitvis staket som markerar att just dessa ynka 2 meter INTE är avsedda för fotgängare, så har jag hittills aldrig någonsin lyckats cykla denna sträcka utan att behöva väja för minst 3 stycken. Vad är det med cykelbanor som gör dem så oemotståndliga för fotgängare?

jiansonz .
Guest
Member

Det har jag också undrat! När jag är gångtrafikant är jag mycket medveten om cykelbana de korta studer jag ska korsa den, och skulle aldrig få för mig att gå på den i längsriktningen.