Cyklisterna har för dålig regelkoll. Eller har reglerna för dålig cyklistkoll?

”Kungliga Automobilklubben: Cyklisterna måste lära sig att det är okej att cykla berusade”

Nej det sa såklart inte Kungliga Automobilklubben, KAK. Men nästan. Idag slog de nämligen fast på SVT Opinion att:

Detta med anledning av att VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, släppt en undersökning om cyklisters kunskaper om och attityder till trafikregler. Jag tänker att KAK läst rubriken på VTI:s pressmeddelande:

Nu kommer det som får oss att skriva första meningen i inlägget: Om man läser hela undersökningen står det rätt tydligt att:

Resultaten från studien visade att deltagarnas regelkunskap var relativt god, i varje fall när det gäller beteenden som är förbjudna. När det gäller beteenden som är tillåtna, åtminstone i vissa situationer, var regelkunskapen lägre.

Så, cyklisterna i undersökningen hade relativt god kunskap om det som var förbjudet, men sämre koll på det som var tillåtet.

Det beteende där minst andel deltagare svarade rätt på var att cykla med en blodalkoholhalt som motsvarar rattonykterhet, dvs. minst 0,2 promille. Här trodde de flesta deltagare att beteendet är förbjudet medan det faktiskt inte finns någon exakt promillegräns när det gäller cykling.

Så, när VTI säger att cyklister är osäkra på trafikregler, så handlar det alltså bland annat om att de tror att det är förbjudet att cykla onykter. Och det måste vi ju ändra på. Som KAK skriver, oskyddade trafikanter får inte förbli de mest outbildade. Eller hur.

En annan regel där många hade fel, var om det var tillåtet ”Att cykla över en väg på ett övergångsställe för fotgängare”. Det är tillåtet, men det missade 54% av de tillfrågade. Kanske också något KAK vill förändra, vad vet vi. Fler cyklister på övergångsställena alltså.

I övrigt håller vi helt med KAK, det vore vettigt att ha trafikutbildning i skolan.

Fetmarkerat är rätt svar

Cyklisterna i undersökningen fick också frågor om vilka regler de tyckte var otydliga, eller svåra att förstå. Föga förvånande var korsningssituationer det som flest uppgav var svåra att förstå.

VTI:s forskare drar slutsatsen att:

Det är tydligt att de situationer som är oklara för cyklister dels har med infrastrukturen att göra, främst i kombination med interaktion med andra trafikanter där deltagarna uttryckte sin osäkerhet kring vem som ska väja för vem, och dels var i trafikmiljön som cyklisterna ska/får befinna sig.

Det är ju förövrigt inte bara cyklister som har svårt för det här, det gäller också polis, kommuner, trafikskolor och domstolar – något som vi samlat under taggen regelröra.

Det här är något jag tillfrågades om av SVT Nyheter tidigare i veckan. Jag tog upp hur uselt Trafikförordningen är utformad:

Som exempel nämner han när cyklisten har väjningsplikt vid en obevakad cykelpassage. Då ska bilen ändå ge cykeln möjlighet att passera.

– Men vad innebär ”ge möjlighet att passera”? Det finns ingen tydlig definition på det, säger Christian Gillinger upprört.

Och det gör det ju inte – inte ens Transportstyrelsen vet vilken skillnaden är.

Vad är skillnaden på ”väja” och ”ge tillfälle att passera”?

Och Cyklistbloggen är inte ensamma om detta. Också Stockholms cykelpolis, Krister Drakeklint, håller med:

Han säger att många av de regler som gäller idag skrevs på 50-talet och inte är anpassade efter dagens förhållanden.

– Det blir ju konflikter i trafiken på grund av att det är så otydligt.

Och VTI:s forskare håller med:

VTI-forskare rekommenderar en mer cykelanpassad infrastruktur.
– Cyklisterna anser att reglerna är oklara, säger Sonja Forward, forskare på VTI.

– Vi menar att man ska utgå från att cyklister vill komma fram så snabbt och smidigt som möjligt, och då måste infrastrukturen tillåta det. Annars skapar man egna regler. Vi har inte för avsikt att klanka ned på cyklister, det görs tillräckligt i sociala medier redan. Vad vi efterfrågar är ökad tydlighet och mer cykelutformning i trafiken, säger hon.

Vi. Håller. Med.

SVT Nyheter vågade sig också på att sätta ihop en illustrerande video, nio regler du måste kunna i trafiken. Vi är imponerade över att de faktiskt, vad vi kan se, hade helt rätt. Det säger vi helt utan ironi. Vi har egentligen bara en synpunkt: Första exemplet är lite vanskligt, åtminstone i en Stockholmskontext. Så här ser det ut:

I Stockholm är det där inte sällan ett cykelfält. Och då har bilen i exemplet väjningsplikt. Cyklisten cyklar i det fallet i ett vanligt körfält och har därmed ingen väjningsplikt mot svängande trafik.

Det här var inte enda undersökningen VTI släppte idag. Vi ska försöka återkomma till de övriga.