Cykelparkering i vägen för pendlingstråk till Solna

Apropå gårdagens inlägg om att det inte alltid går att prioritera för cyklister eftersom man måste ge plats åt kollektivtrafiken: Här är nya Solnabron. Det är ett pendlingsstråk för cyklister som ska till och från Solna, grönmarkerat på kartan:

SolnabronKarta: Stockholms Cykelplan 2012

Stockholms Cykelplan säger att enkelriktade cykelbanor ska vara minst 2,25 meter breda och att:

Bredder och standard möjliggör att cyklister som tar sig fram med olika hastigheter och med olika förutsättningar kan känna sig trygga och säkra. Stråken kännetecknas av breda cykelbanor eller – fält med bra framkomlighet (…)

Så här ser pendlingsstråket över Solnabron ut:

SolnabronFoto: Sven-Åke Andersson/Cykla i Stockholm

Till höger finns Stockholms kanske bredaste trottoar. Till vänster en smal enkelriktad cykelbana där man har lagt cykelparkeringen så nära banan att cyklarna står i cykelbanan. Jag har inte varit där och mätt, så jag har ingen aning om bredden verkligen är 2,25 (vet någon av er som cyklar där? EDIT: Enligt Sven-Åke är det 1,50 brett), men räknat från bakhjulet på den där damcykeln längst fram i bild så lär det vara betydligt smalare.

Det här är alltså en sprillans ny cykelbana på ett utmärkt pendlingsstråk.

Jag vet inte, men jag har svårt att se att striden här har stått mellan kollektivtrafik och cykling. Solnabron är tvåfilig i bägge riktningar (+1 fält för högersväng just här)

Ni som cyklar där, vad tycker ni?

Tipstack till Sven-Åke