"Cykelmiljarden" - ett lyckat reklamkoncept

2011 hörde vi för första gång talas om ”Cykelmiljarden”, när Stadshuset presenterade budgeten inför 2012. Det har visat sig vara ett vinnande koncept – ”en miljard” låter fantastiskt mycket och ”Cykelmiljarden” ger bilden av en oerhört ambitiös satsning. Den är oerhört enkel att kommunicera och är tacksam att smälla in i rubriker och artiklar. Media älskade den. Vi gillade det också till en början. En miljard liksom!

En-miljard
SvD 11 okt 2011

en miljard metro Metro 13 okt 2011

cykelmiljard-svt SVT 1 mars 2012

Det var, och är, ett lysande smart sätt att skapa bilden av en ambitiös cykelpolitik, så länge man bortser från att det inte handlar om en miljard på ett år, utan att politikerna intecknat ända fram till 2018 och långt in i nästa mandatperiod för att få ihop det jämna numret ”en miljard”.Utslaget på hela perioden handlar det om mer rimliga 143 miljoner per år. Jag vet inte riktigt hur mycket som satsades per år på cykling  innan lanserandet av ”cykelmiljarden”, men 143 miljoner är fortfarande en väldig massa pengar (enligt SvD satsades bara 30 miljoner på cykling år 2011).

Som de ambitiösa amatörcyklistbloggare vi är vill vi såklart gärna följa upp hur det går med användandet av pengarna. Vad går cykelmiljarden till? Hur mycket har spenderats? Blev det bra?

Det däremot har visat sig svårt. Där det lagts tankemöda och förmodligen PR-byråpengar på att ta fram ett begrepp som är jättelätt att kommunicera och förstå, har betydligt mindre ansträngning lagts på att redovisa resultatet.

Vi frågade förra våren ansvariga politiker om var man kunde läsa om cykelmiljardspenderandet och fick då svaret ”Det står i budgeten”. Vi frågade i helgen igen och fick snabbt svar från helglediga politiker:

Hmmm… Det går såklart att läsa budgetarna, kolla de olika genomförandebeslut som finns och sedan sammanställa allt själv. Men, dels är det ett rätt svårt och omfattande arbete, men framförallt är det inte alltid lätt att begripa exakt vilka projekt som cykelmiljarden faktiskt ligger bakom. Är allt som har ordet ”cykel” i sig en del av cykelmiljarden? Även de där det handlar om att kanske försämra eller ta bort en cykellösning?

Någon påstod till exempel förra våren att cykelmiljarden även bekostade borttagande av cykelbanor och ett konkret exempel på faktisk försämring som gavs var att när  Bällstavägen skulle göras om så smalnades cykelbanan ner från 1.7 till 1.4 meter.

Det låter ju inte direkt som något man vill skryta med, särskilt inte mot bakgrund av de stora ord som föregick lanserandet av konceptet ”Cykelmiljarden”:

Det växande Stockholm behöver på alla sätt bli mer framkomligt, och att se till att det finns ordentliga cykelvägar gör livet lättare både för cyklister och alla andra trafikslag. Med den cykelmiljard som stadshusalliansen har anslagit så ska vi ny öka framkomligheten och pendlingsmöjligheterna över hela staden.

Stämmer det att cykelmiljarden faktiskt bidrog till att minska bredden på cykelbanan på Bällstavägen? Svårt att säga om man inte ägnar tid åt att lusläsa trafiknämndsprotokoll (här och här till exempel). Då ser man att det mycket riktigt står att:

Cykelbanan på norra sidan av gatan minskas från 1,7 till 1,4 m. Detta möjliggör en breddning av den trånga körbanan till 6,5 m, vilket underlättar möte mellan bussar och andra tunga transporter (figur 5 och bilaga 2). Den begränsade gatuutrymmen tillåter inte att följa normen för cykelbanan enligt Cykelplanen (2,25 m).

Så på den sträckan skulle i så fall cykelmiljarden ha använts för att göra det ännu lite sämre för cyklisterna. En cykelbana som enligt det andra viktiga verktyget för att prata cykelambitioner,  ”Cykelplanen 2012”, skulle ha varit 2,25 meter brett, blir istället 1,4 meter brett.

Om det nu handlar om pengar från ”cykelmiljarden”, det framgår inte av protokollet, så kanske togs de 45 miljonerna någon annanstans ifrån, vem vet.

Och används cykelmiljarden bara till cykling? Det är ju ett rimligt antagande, men i exemplet med Bällstavägen så redovisas att ”Gång-och cykelbanan på södra sidan av gatan blir ca 3 m för både gång- och cykel, vilket är ca 1 m bredare än idag”.

Och tittar man på några av de satsningar som presenterats i olika pressreleaser, så handlar det ofta om just gång- och cykelbanor. Så om cykelmiljarden använts kanske den snarare borde kallas ”Gång- och cykelmiljarden” i så fall? Och bildelen av Bällstavägen breddades ju också samtidigt – användes cykelmiljarden? Då borde den kanske snarare kallas ”Gång- cykel- och bilmiljarden”?

Ser ni – det är lätt att hitta på ett reklamkoncept för att sälja in en idé eller föreställning av hur pengarna regnar över cyklisterna. Men verkligheten är mer komplicerad än så och ännu svårare för oss som sitter på utsidan och ska försöka förstå hur politikerna tänker. Bara att få ett grepp om en så enkel frågeställning som hur mycket finns det kvar av cykelmiljarden efter två år, visar sig åtminstone för den här amatörbloggaren vara svårt.

Att skapa ett lättbegripligt koncept som ”cykelmiljarden” är inte något dåligt i sig. Det är viktigt att kommunicera tydligt och begripligt och vi gillar som sagt att de styrande säger sig vilja satsa på cyklingen. Men då måste det vara lika tydlig kommunikation om effekterna av satsningen.

Det är viktigt eftersom det handlar om skattemedel, våra pengar. Det är viktigt eftersom det är vi som i september ska välja vilka vi vill ha som våra representanter i Stadshuset de närmaste fyra åren.

För att kunna göra ett bra val måste storslagna löften redovisas på ett enkelt och tydligt sätt så att alla kan förstå.  Och som stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö säger är det inte high-tech:

Därför tycker vi det är självklart att kommunen ska särredovisa vad de menar att cykelmiljardens pengar lagts på de två år som konceptet funnits.

Det är sju månader kvar till valet.