Cykelmiljarden börjar få konturer

I förra veckan skrev vi om hur Stadshuset lanserat konceptet ”Cykelmiljarden” 2011 och hur väl det fungerade för att lyfta fram bilden av en storsatsning på cyklisterna. Men samtidigt som konceptet har fått stor medial uppmärksamhet har det pratats mycket mindre om konkreta planer och resultat.

I ett pressmeddelande i förrgår började investeringarna få lite mer kontur.

[Storsatsning

Dagens Nyheter uppmärksammade det under rubriken ”Storsatsning på cyklister” och där framgår att det handlar om ett första steg för att börja använda 468 miljoner, alltså knappt hälften av hela miljarden. Men precis som när miljarden lanserades för två år sedan så ska man hålla i huvudet att tidsperspektivet är långt. 400 av miljonerna handlar om planer fram till 2018. Och 2018 är också året då hela miljarden, enligt hela konceptet med ”Cykelmiljarden” ska vara slut.

Vi noterar också att förra året skulle 180 miljoner kronor (eller 120 miljoner, beroende på vem man frågar) användas av miljardbudgeten, men i verkligheten blev det bara 85 miljoner. En miljard fördelat på de år som planerna gäller ger ett snitt på 143 miljoner per år för att hinna klart till 2018.

Men det är såklart oerhört bra att ”miljarden” nu äntligen börjar få lite mer kontur och att de styrande börjar tydligare kommunicera vad den faktiskt går till. Cynikern i oss konstaterar att det som en slump tog ända till valåret 2014, men vardagscyklisterna i oss gläds åt att det kanske på allvar börjar röra på sig. Det är riktigt, riktigt roligt.  Och vi säger också till cynikern i oss att det är bra att Stockholmspartierna vill skryta om sina cykelsatsningar, eftersom det betyder att cykling är något att skryta med.

[![Guldcykel 500px](/content/images/2013/10/Guldcykel-500px-250x250.jpg)](/content/images/2013/10/Guldcykel-500px.jpg)Snart är cykelvägarna lika fina som den här guldcykeln
I det korta perspektivet kommer en satsning på nya cykelparkeringar. Idag finns bara runt 500 i Stockholm, till exempel i Järnhusparken som [vi skrev om förra onsdagen](https://www.cyklistbloggen.se/2014/01/cyklar-klarar-att-halla-balansen-sjalva/), men 2014 ska det anläggas 2000 nya. Här är vår förhoppning att framtidens parkeringar görs rätt, så att man faktiskt kan låsa fast cykeln ordentligt.

Cyklistbloggen glädjs också åt att centrala delar av stan får lite uppmärksamhet:

– Där Strömbron möter Kungsträdgårdsgatan är det lika många cyklar som bilar och det är en väldigt stökig korsning. På Götgatan söder om Medborgarplatsen åker få bussar och bilarna har mycket stort utrymme. En del av det ska vi ta för att göra det säkrare för cyklister och gående, säger Ulla Hamilton.

Just Strömbron/Kungsträdgårdsgatan har vi skrivit mycket om, det är en central plats som passeras av stora delar av de cyklister som pendlar mellan södra och norra delarna av stan. Den har varit begränsad av flera års stora gatuarbeten när den blev nästan klar i höstas och även utan vägarbete är det en usel passage för cyklister. Nu verkar det alltså som att det blir ytterligare lite mer tid under skopan, men förhoppningsvis med betydligt större fokus på cyklisterna.

Götgatsplanerna är inget nya, det var något vi skrev om i oktober förra året, men det är en otroligt välkommen förändring av gatan. Götgatan är ett stort pendlingsstråk för cyklister och har länge varit en vagel i cykelnätets öga.

Nu väntar vi bara på att få titta på hur de faktiska planerna ser ut. Pengar är bra, men det viktigaste i slutändan är hur det blir i verkligheten.

Här hittar du Trafikkontorets redovisning av cykelåtgärder för 2014.

Vad tycker du om Stockholms planer för att göra det bättre för cyklisterna i stan?