I morse när jag som vanligt cyklade längs cykelbanan på Strandvägen hade SL placerat två stolpar mitt i ena körfältet. Det var nya hållplatser för busslinje 69.

[![](/content/images/2012/10/523630_453607694690397_1217209606_n.jpg "523630_453607694690397_1217209606_n")](/content/images/2012/10/523630_453607694690397_1217209606_n.jpg)Utmärkt hållplats
 

Om man för en stund bortser från att det plötsligt står en betongklump mitt i banan precis när vi bytt till vintertid så att det är beckmörkt när man cyklar hem, så undrar jag lite över hur SL har tänkt att av- och påstigning ska gå till. Busspassagerarna som ska kliva av har ju ingenstans att ta vägen, eftersom det går ett järnräcke mellan kajen och cykelbanan.

Men hey, cykelbanan schmyckelbana, de ser ju ut som trottoarer så då är de trottoarer. Eller hur? Och cyklister och fotgängare, det är typ samma sak det också.

Stockholm – en cykelstad i världsklass.

EDIT: Jag fick frågan på Twitter vad mitt förslag till lösning var. Här är fem:

  1. Gör om banan till trottoar och låt cyklisterna använda en av de två vägbanorna
  2. Gör om till trottoar, programmera om övergångsställena så att cyklister får prio och led över dem i cykelfälten i allén.
  3. Led ner cykelbanan på kajen och gör om cykelbanan till trottoar.
  4. Avstå från hållplats och låt bussen köra parallellgata istället.
  5. Det minsta man kan begära är ordentlig avspärrning med reflexförsedda vägmarkeringar.