Vi skrev häromdagen om en ny bild som används i sociala-medierpaketet ”Allt är cyklisters fel, satsa på biltrafiken” och jag tänkte spinna vidare lite på det här svaret delningen av bilden fick på Twitter:

Polis-om-G--tgatan

Det är en polis som uttalar sig om hur pilotprojektet med ny cykelväg längs Götgatan gör så att ambulans och brandkår (och taxi) inte kommer fram på Götgatan längre. Katastrof. Cyklisternas fel. Alla vägar måste ha två körfält!

Det är inget nytt argument, något vi skrivit om tidigare på bloggen.

Det här med att blåljustrafiken (och taxi) inte kommer fram har varit ett argument mot cykelvägar i åtminstone nästan tjugo år.

![](https://www.cyklistblogge![](https://www.cyklistbloggeOBS! Från år 2000 och Dagens Nyheter

Citatet på bilden ovan är från Stockholms Handelskammare, SL och Taxibolagen som år 2000 gemensamt skrev en debattartikel mot nya smala cykelvägar på Sveavägen. Säkerhetsrisken är stor! Ambulanssjukvården svarade dagen efter. De höll inte med.

På Götgatan finns nu sedan 2014 ett körfält i vardera riktning (plus parkering och lastzoner) och då blir det stopp för ambulanser. ”Är det ingen som tänker på någons mamma, någons barn, som kanske inte kommer fram i ambulansen?” <– Taget direkt ur kommentarsfält på Facebook. Någon som riskerar att brinna inne för att brandkåren står bakom en… tja, inte är det en cyklist som hindrar framfarten. G--tgatan-parkering-2 Cykelvägen som den ser ut idag.

Det är ju i huvudsak biltrafiken som är i vägen. Jag föreslog att den korta biten av Götgatan skulle stängas helt för biltrafik och bara vara tillåten för transporter till och från fastigheter och för blåljustrafik. Men där någonstans tog medkänslan slut. Privatbilarna måste fram, och om de står i vägen för en brådskande ambulans är det cyklisternas fel. Lite samma sak som att det är ”feministisk snöröjning” det vill säga cyklisters, fel att sommardäcksförsedda bilister fastnade på vägarna när det snöade i november.

Men cyklister hindrar sällan uttryckningstrafik. Tvärtom är en av fördelarna med cykel hur lätt de går att få ur vägen. Det krävs nästan ingen yta alls för att rensa en cykelväg från fordon. De är alldeles utmärkta utryckningsvägar. Jag lovar att ingen ambulans kommer bli stående i en lång cykelkö, någonsin. Inte för att det inte bildas cykelköer i Stockholm – för det gör det. Utan för att cyklar går att lyfta undan blixtsnabbt.

Och det är också något som framförts i utvärderingen av Götgatanprojektet. Räddningstjänsten föreslår:

”att bredda cykelbanan i södergående riktning så att den kan användas som utryckningsväg. Dessutom kan framkomligheten förbättras genom ökad övervakning för att minska dubbelparkering av fordon.”

Det är en alldeles lysande idé tycker vi. Och tittar på nyanlagda vägen ut till Saltsjöbaden:

rA----ddningsvA----g-Foto-Jon-JogensjA---- Saltsjöbadenleden. FOTO: Jon Jogensjö.

Det är en rejält bred cykelväg som dessutom är skyltad som Räddningsväg.

Tittar man på hur räddningsvägar ska utformas så är det nästan som om man definierat en hygglig cykelväg:

Räddningsvägar ska ha:

  • Minst 4,0 meter fri höjd.
  • Minst 3,0 meter körbanebredd.
  • Hårdgjord yta som klarar 100 kN axeltryck
  • Maximalt 8 % längslutning.
  • Maximalt 2 % tvärfall
  • Minst 50 meter vertikalradie och minst 7 meter innerradie

De ska dessutom hållas i ordning:

Räddningsvägar inklusive uppställningsplatser ska underhållas så att full funktion uppnås oavsett årstid eller tidpunkt på dygnet. Detta innebär att de ska:

  • underhållas så att full funktion uppnås oavsett årstid eller tidpunkt på dygnet.
  • snöröjas och sandas vid behov. Snöröjning och sandning ska ske utan dröjsmål.
  • hållas fria från parkerade bilar, containrar och andra hindrande föremål.
  • rensas från vegetation såsom trädgrenar, buskage och dylikt.

Här är en idé: Vi har ju länge tjatat om att cykelvägar måste definieras juridiskt. Det måste finnas minimimått för hur en cykelväg ska vara utformad. Det verkar inte vara ens på det politiska förslagsstadiet att ta fram en sådan standard. En genväg vore då att istället göra cykelvägar i Stockholm längs större leder, till exempel Götgatan, till skyltade räddningsvägar. Om det då är tvärstopp på Götgatan tar ambulans eller brandkår räddningsvägen, det vill säga cykelvägen.

Den rak, blir minst tre meter bredd och hålls fri från bråte. Precis som cyklister vill. Och ambulans och brandkår (men inte taxi) kommer alltid fram för att rädda ”någons mamma, någons barn” och ”någon som riskerar att brinna inne”. Något räddningstjänsten vill.

Jag är övertygad om att det är en fullständigt lysande idé.

Läs också om alla andra skäl det går att hitta mot att bygga cykelvägar:

I Gävle är en obruten cykelbana ett fartgupp

Cyklister kan få en bit. Men inte hela biten

Det är trångt, cyklister kör som tokar, får för mycket, skapar avgaser, hindrar ambulanser och ingen följer lagen – Bikelashen är här

Toppbild: Ambulans/Wikimedia CC BY-SA 4.0