"Bilister ser bara bilister"

Försäkringsbolaget IF har gjort en ny undersökning om cykelolyckor, den här gången om olyckor i korsningar. Det var lite intressant att se igår hur TT:s text valsade runt bland tidningarna och se hur de valde att rubriksätta. Nästan ingen fick till det rätt.

[Screen Shot 06-15-14 at 02.Screen Shot 06-15-14 at 02.29 PM

Den enda rubriken som med god vilja kan sägas vara korrekt på bilden ovan är di.se:s, även om man kan diskutera om korsningar verkligen är ”Cyklistens värsta mardröm”. De andra blandar, lite som Rikspolisstyrelsen gjorde tidigare, ihop generell olycksstatistik med specifik.

IF:s undersökning visar inte var det är farligast för cyklister eller vilka som är de vanligaste cykelolyckorna. Den visar bara hur olyckorna sker mellan uteslutande bilar och cyklar i korsningar. Inget annat, inte ens lastbilar vad vi förstår. Det är alltså en väldigt specifik situation.

Som cyklist finns det en viktig slutsats att dra utifrån IF:s undersökning: Bilister ser bara andra bilister. Åtminstone IF:s undersökta bilister. Det skriver IF också uttryckligen på sin blogg:

Cyklisten blir som en ”blind fläck” när bilföraren scannar av trafikmiljön.

EDIT: Och här kom Metro idag med en rubrik som visar att de helt missförstått vad IF säger:

[Screen Shot 06-16-14 at 06.Screen Shot 06-16-14 at 06.53 PM

Det är alltså inte cyklisternas blinda fläck, utan bilisternas. Men hey, cyklister, ni vet ju hur de är.

IF skriver att när cyklister och bilister närmar sig en korsning saktar båda ner. Det tolkar cyklisten som att bilisten sett hen och saktar ner för att lämna företräde. Men bilisten saktar i själva verket ner för att hålla koll på andra bilister på väg in i korsningen. Bilisten ser inte cyklisten. Som alltså trampar på och tror att allt är frid och fröjd. Det här var faktiskt nytt för mig och om den analysen stämmer känns det som att det finns ett enormt utbildningsbehov här.  Om bilisterna inte ens ser cyklisterna så är det helt omöjligt att samspela.

Det gör det extra viktigt för både cyklister och bilister att förstå vilka väjningsregler som gäller i korsningar och rondeller. Cyklisterna måste förstå att cykelöverfarter inte omfattas av zebralagen, vilket betyder att bilister inte med automatik har väjningsplikt.

Trafikförordningen 6kap:

6 § Cyklande eller förare av moped klass II som skall färdas ut på en cykelöverfart skall ta hänsyn till fordon som närmar sig överfarten och får korsa vägen endast om det kan ske utan fara.

Cyklister måste också förstå att det kanske inte går att få ögonkontakt med en bilist, eftersom de har uppmärksamheten någon helt annanstans.

Tyvärr bidrar IF:s text med att sprida missuppfattningen att cyklister alltid har väjningsplikt vid cykelöverfarter när de säger till TT:

– Jag tror också att det är ganska dålig kunskap om vad som gäller. En cyklist som kommer från en cykelbana har ju inte företräde som en gångtrafikant om det inte är skyltat, säger Iréne Isaksson Hellman.

Det är livsfarligt, hävdar vi, att säga så – eftersom alla kommer tolka det som att man som bilist bara kan köra på eftersom cyklister alltid har väjningsplikt (som till exempel GP gjorde för några år sedan)).

I korsningar där motorfordon svänger över korsande cykelbana, till exempel i en högersväng i en korsning, ska motorfordonsföraren lämna företräde, samma sak när man lämnar en rondell – då ska rondellkörare lämna företräde för korsande cykelbana.

Trafikförordningen 3kap:

61 §  En förare, som skall köra ut ur en cirkulationsplats eller annars efter att ha svängt i en vägkorsning skall passera en obevakad cykelöverfart, skall köra med låg hastighet och lämna cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just skall färdas ut på cykelöverfarten tillfälle att passera.

Och när inte ens Stockholmspartiet vet skillnaden mellan ”cykelfält” och ”cykelbana”, de som faktiskt drev införandet av fälten i Stockholm, så bör man också påpeka att cykelfält är som vilken fil som helst. Det vill säga högerregeln gäller och ska man korsa ett cykelfält för att till exempel svänga höger, ska man lämna företräde när man korsar. Cykelbanor och cykelfält lyder alltså under helt olika lagar.

En annan sak som vi slås av är hur IF väljer att se på korsningar. Genomgående i undersökningen delar de in olyckorna i ”före korsningen” och ”efter korsningen”. De placerar helt enkelt cykelbanan utanför korsningen, när den i själva verket är en del av den. Vi tror att det är ungefär så undersökningens bilister tänker också och det verkar IF hålla med om när de svarar mig på bloggen:

Synfältet begränsas till stora vägen, tyvärr. Därför viktigt vara medveten om risken.

Cykelbanan är inte en del av korsningen och fokus ligger på att köra säkert i just korsningen. Cykelbanan hamnar i den där ”blinda fläcken” IF själva talar om. Bilisten tittar bara på vägen där det kommer andra bilar.

Det känns som sagt som att det just där finns utrymme för en rätt rejält utbildningsinsats.

Ni som vill ta del av IF:s undersökning kan ladda ner den här (pdf).