Nerikes Allehanda rapporterar om en ”cykelolycka” där:

”En cyklist krockade på Järntorgsgatan av okänd anledning med en bildörr. ”

En vild gissning är att den okända anledningen kan hittas i att bilförare öppnat bildörr? Och samtidigt brutit mot lagen som säger att:

Ett fordons dörrar eller andra anordningar får inte öppnas på sådant sätt att fara eller onödig olägenhet uppstår. Inte heller får på- eller avstigning eller på- eller avlastning ske så att fara eller onödig olägenhet uppstår

(Trf 3kap, §50)

I Sverige behandlas ofta dörrningolyckor som något lite tokroligt. Lite ”hoho klantiga cyklister”. I Sverige vet inte ens poliserna att det är olagligt att öppna dörrar hur som helst. Jag brukar peka på att det är en av de farligaste olyckor man kan råka ut för som cyklist. Och i stadstrafik kan en öppnad bildörr vara nästan omöjligt att förutse.

Min enda cykelolycka under mer än tio års cykelpendlade i Stockholms innerstad är just att ha blivit dörrad. Det gör fruktansvärt ont och man kastas gärna ut mot den passerande trafiken. Det är ett av skälen till att jag håller ut ordentligt i det uselt målade cykelfältet på Skeppsbron i Stockholm, där biltrafiken några centimeter bredvid gärna håller minst 50 km/h.

Men NA slutar den korta texten med det viktiga:

Bilen ska enligt polisen inte ha fått några skador.

Inte bilföraren heller kan jag tänka mig.

Läs mer om dörrningsolyckor.