Idag lärde jag mig att det räknas som en singelolycka att bli träffad av en bildörr om man kommer på cykel:

@Cyklistbloggen Ja, i det vanliga Stradaregistret. Vi har dock kunnat skilja ut dörrningarna genom att vi analyserat skadeanmälningar.

— If Skadeförsäkring (@ifsverige) April 21, 2016

Det är alltså bara cyklisten inblandad. På riktigt. Snacka om att osynliggöra ansvar.

Det här klippet handlar alltså om hur man undviker de här singelolyckorna:

Bara för att reda ut. Så här står det i Trafikförordningen:

Ett fordons dörrar eller andra anordningar får inte öppnas på sådant sätt att fara eller onödig olägenhet uppstår. Inte heller får på- eller avstigning eller på- eller avlastning ske så att fara eller onödig olägenhet uppstår

(Trf 3kap, §50)

Läs mer om dörrning.

EDIT: Förtydligande: Det handlar alltså om Strada – hur dörrningar registreras i skaderegister. Vilket innebär att när trafikforskare tittar på cykelskadestatistik så riskerar dörrningarna att ”försvinna” bland andra singelolyckor – som kan bero på grus, löv eller halt väglag. IF kommer fram till att 5 % av de cykel-bil-olyckor vi haft de senaste tio åren var dörrningar.

EDIT Igen: Tänk om vi vetat hur rätt vi hade 2014:

Screen Shot 04-22-16 at 09.08 PM