Att någon smäller upp en bildörr räknas som en singelolycka

Idag lärde jag mig att det räknas som en singelolycka att bli träffad av en bildörr om man kommer på cykel:

@Cyklistbloggen Ja, i det vanliga Stradaregistret. Vi har dock kunnat skilja ut dörrningarna genom att vi analyserat skadeanmälningar.

— If Skadeförsäkring (@ifsverige) April 21, 2016

Det är alltså bara cyklisten inblandad. På riktigt. Snacka om att osynliggöra ansvar.

Det här klippet handlar alltså om hur man undviker de här singelolyckorna:

Bara för att reda ut. Så här står det i Trafikförordningen:

Ett fordons dörrar eller andra anordningar får inte öppnas på sådant sätt att fara eller onödig olägenhet uppstår. Inte heller får på- eller avstigning eller på- eller avlastning ske så att fara eller onödig olägenhet uppstår

(Trf 3kap, §50)

Läs mer om dörrning.

EDIT: Förtydligande: Det handlar alltså om Strada – hur dörrningar registreras i skaderegister. Vilket innebär att när trafikforskare tittar på cykelskadestatistik så riskerar dörrningarna att ”försvinna” bland andra singelolyckor – som kan bero på grus, löv eller halt väglag. IF kommer fram till att 5 % av de cykel-bil-olyckor vi haft de senaste tio åren var dörrningar.

EDIT Igen: Tänk om vi vetat hur rätt vi hade 2014:

Screen Shot 04-22-16 at 09.08 PM