Det är cyklisters eget fel om de dörras

För någon månad sedan kom en fråga från en läsare av Cyklistbloggen:

– Någon som vet vem som, enligt lagen, är vållande då en cyklist får en bildörr uppsmälld framför sig på cykelbanan och får sig en flygtur på ca 8m?

Foto: Sandra Hoj /Flickr
Foto: : Sandra Høj /Flickr

 
Eftersom jag fick en dörr uppsmälld framför mig våren 2012 så berättade jag svaret som man hittar i Trafikförordningens tredje kapitel, paragraf 50:

 Ett fordons dörrar eller andra anordningar får inte öppnas på sådant sätt att fara eller onödig olägenhet uppstår. Inte heller får på- eller avstigning eller på- eller avlastning ske så att fara eller onödig olägenhet uppstår.

Det är alltså dörröppnarens ansvar att se till att inte smälla upp dörren på cyklister.
Och häromdagen fick vi ett svar:

Jag vill bara skriva och tacka. För ca en månad sen skrev jag till er och frågade vad som gäller när man blir “dörrad” i cykelbanan. Av polisen fick jag ett dumt svar att felet var helt mitt. Men efter att ni hänvisat mig rätt i trafikförordningen kunde jag ringa tillbaka till polisen och anmäla den polis som felaktigt anklagat mig då jag som cyklist “behöver visa mina medtrafikanter hänsyn”. Även om åtalet sedan lades ner med motiveringen att poliser får göra och säga fel, uppträda olämpligt ect utan att det klassas som tjänstefel, så kändes det viktigt och bra att de tog det på allvar och anmälde. Så.. tusen tack för hjälpen och en bra blogg!

Vi har ju tidigare skrivit om att det kanske vore en idé att de som kör bil i cykeltäta områden fick möjlighet till vidareutbildning. Mycket har hänt de senaste åren och den körkortsutbildning man fick har hunnit bli inaktuell. Det är rimligt att tänka att bilister som inte själva cyklar är osäkra på vad nymodigheter som cykelboxar och cykelfält är.
Men poliser?
Att bli dörrad är en oerhört otäck upplevelse, tro mig. Inte sällan är cykelfälten dessutom dragna så att man hamnar i bilarnas dörrzon, till exempel längs Skeppsbron i centrala Stockholm. Det borde rimligtvis vara så att polisen, om någon, i det läget har koll på vems ansvaret är.

Inget cykelfält heller
Ingen dörrzon här inte

I andra delar av världen är det här däremot inga konstigheter. I Australien, som annars inte är känt som ett cykelland, utbildar man bilförare:Sticker image

“A big risk for bike riders is having a car door suddenly open in front of them,” Mr Mulder said.
“The bike rider may swerve out further into the road or collide with the car door, often with serious consequences.

I vårt grannland Danmark hade man kampanjen “Fang cyklisten med øjnene – ikke med døren” våren 2012:

Blandt de utraditionelle elementer i kampagnen kan nævnes rigtige bildøre, opstillet på hver sin tre meter høje piedestal på 20 udvalgte, befærdede steder i København og på Frederiksberg. På dørene er trykt kampagnen slogan.
Af andre aktiviteter kan nævnes store plakater samt 20 ”dørvogtere” som onsdag den 16. maj mellem klokken 16 og 18 uddeler flyers samt P-billetholdere – naturligvis påtrykt kampagnetema og -slogan.

I Sverige gäller samma sak, att det är farligt för cyklister när bilister öppnar bildörrarna och att det är bilistens ansvar att se till att dörren öppnas säkert. Ett sätt är att alltid öppna bildörren med höger hand. Då vänder man sig automatiskt bakåt.
Trots det är det här alltså inga självklarheter ens för polisen. Man kan ju annars tycka att det ingår så att säga i deras kärnverksamhet att kunna och att det här med att skylla på offret inte är det bästa. Kanske är det dags för kommunen att ta några kronor ur den där cykelmiljarden och göra som vårt grannland Danmark?
Läs också:
När kommer kampanjen riktad till motortrafikanterna?
Cyklist kör in i bildörr