Hur mycket spillyta får trafiken?

Häromdagen läste vi att Kungsgatan ska byggas om. Och då får biltrafiken “maka på sig”.

Det blev ett väldigt rabalder, för vad som i sak bara är en justering av bredd. För “maka sig” betyder egentligen inte så mycket, biltrafiken kommer ha precis lika många körfält som förut, enda skillnaden är att de blir lite smalare.

Samma sak på Västerbron:

Även här handlar det om att ta bort spillyta, snarare än att faktiskt omfördela yta mellan trafikslag, motortrafiken får lika många körfält som innan.

Det här har vi faktiskt skrivit om för länge sedan. Så noterade vi redan 2013 att körfälten i Stockholm hade rätt mycket yta över.

Här tex på Skeppsbron.

Det är inte bara vi som noterat det här fenomenet. När Upsala Nya Tidning undersökte gatorna i Uppsala upptäckte de samma fenomen:

UNT har gått igenom några relativt nygjorda lösningar i det som pekas ut som huvudcykelnät på cykelkartan och jämfört de verkliga måtten med rekommendationerna från Trafikverket. Det visar sig att måtten för biltrafiken överstiger Trafikverkets rekommendationer med upp till två meter på några av platserna. Cykelvägarna är upp till 35 procent smalare och kurvorna mycket snävare än Trafikverkets riktlinjer.

Vägarna där översteg rekommendationerna, på några platser med upp till två meter, bara extraytan alltså bred nog för att i svensk cykelpolitik rubriksättas som “cykelmotorvägsbred”.

Här ska tilläggas att mycket av den här extra ytan framförallt har till syfte att möjliggöra högre hastighet för motortrafiken. Vill man göra en 30-väg till 50-väg så måste bredden öka så ingen av misstag kör på något.

Något liknande skrev vi förresten om i våras när Trafikverket ökade framkomligheten genom att stänga av bonusyta för motortrafiken:

Det var alltså så mycket spillyta att det saktade ner trafiken.

Här är vår fundering, och kanske utmaning till alla som orkar gå ut med måttband: Hur mycket yta blir det totalt i Sverige? Hur mycket onödig yta får biltrafik bland kommunerna? Alltså yta inte ens bilisterna har någon egentlig nytta av? Hur mycket yta skulle kunna frigöras, utan att egentligen någon påverkas, för cykling om kommunerna inventerade och gjorde som Stockholm nu gör på Kungsgatan och Västerbron?

Hur reagerar du på detta?

Loading spinner

3 thoughts on “Hur mycket spillyta får trafiken?

      1. Farsta. Farstavägen, mellan Nynäsvägen och Farsta Centrum. Bilden är tagen precis utanför parkeringen mot nynäsvägen.

        Nu har de dessutom asfalterat om precis den här sträckan. Likadant, minus linjerna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: