GRINDEN IGEN!

Ja, gud, man får vara tacksam som trött fritidbloggare för att världen är så frikostig med ämnet att skriva om, igen och igen och igen och igen.

Här i juni i år.

Här kommer därför senaste nytt om grinden i Kungens Kurva. Den som alltså hamnade i det regionala cykelstråket för nästan exakt två år sedan. Som var en “tillfällig lösning”.

Anywhoo, vi har lite tappat kollen på alla turer, men från kommunen så har vi nu fått senaste händelseutvecklingen:

Den 14 september 2020 behandlades ärendet på bygglovs- och tillsynsnämndens sammanträde. Beslut fattades att grinden som öppnas ut över cykelbanan ska tas bort av fastighetsägaren och en öppningsbar grind ska öppnas in på fastigheten istället för ut över cykelbanan. Beslutet förenades med ett vite om 10 000 kr för varför månad beslutet inte följdes.

Fastighetsägaren gick sedan inte att delge via vanlig delgivning. Med hjälp av Polisen lyckades vi delge fastighetsägaren den 14 januari 2021. Den 4 februari 2021 överklagade fastighetsägaren beslutet till Länsstyrelsen som ännu inte gett beslut i frågan. Vite kan börja dömas ut först när beslutet vunnit laga kraft så vi måste invänta beslut från överprövande instanser.    

För närvarande handläggs ett bygglov för större om- och tillbyggnad på fastigheten. Det finns dock inget beslut i det ärendet men i det behandlas även att nuvarande grindlösning inte kan kvarstå.

Så, kortfattat, fastighetsägaren höll sig undan, polisen kallades in, varpå fastighetsägaren kontrade med att återigen överklaga, denna gång till Länsstyrelsen. Vilket tydligen sätter allt på paus igen.

Frågor man ställer sig som cyklist i en region som säger sig vilja öka cykelandelen av resorna från dagens sju procent till tjugo år 2030, alltså om nio år är: Vad behöver ändras för att nästa gång en kommun lyckas placera en öppningsbar grind, eller annat hinder, mitt i nyanlagd cykelbana, så ska det inte ta mer än två år att lösa.

Eller, ännu kortare: Vad behöver ändras för att det ska bli förbjudet att smälla upp en grind över hela körbanan?