Svårt det där med att ta bort “infart förbjuden”.

För sju år sedan, 2014, bestämde sig kommunen för att fixa anslutningen på det regionala cykelstråket mellan Stora Essingen och Alvik. Den gula på bilden:

Tidigare hade sträckan en “infart förbjuden”- skylt, eller “enkelriktat” i folkmun, i ena riktningen. Så här såg det ut när man kom över bron från Stora Essingen:

Foto: Jon Jogensjö

Det man gjorde var att skylta om från “Infart förbjuden” till “Motortrafik förbjuden”. Ni kan aldrig gissa vad som hände sedan…

De boende på sträckan hade många farhågor om detta – cyklisterna skulle komma i hög fart från “fel” håll och ett antal parkeringsplatser skulle försvinna för att ge plats åt cykelvägen.

Nu sex år senare verkar det ha gått bra, sånär som på en sak – som vi upptäckte när vi passerade tidigare i veckan. Så här ser det ut nu:

Den egentillverkade skylten lyder “Enkelriktat för bilar/mc”. Och som ni ser är det numera en “Motortrafik förbjuden”-skylt, vilket betyder att… motortrafik inte får köra in här. För en bilist är det ingen egentlig skillnad mot vad som gäller när det är skyltat med “Infart förbjuden”. Har man motor så får man inte köra in här.

Men vi ger oss på en vild gissning vad som förmått de boende att gå ihop och beställa en egen tilläggsskylt: Fenomenet att betydigt fler väljer att ignorera skylten “Motortrafik förbjuden” än “Infart förbjuden”. Vilket gör skylten ineffektiv när det gäller att stoppa just motortrafik. Av någon anledning. Samma fenomen som uppstod när kommunen försökte anpassa trafikriktningar efter cykeltrafiken, och inte bara efter motortrafiken, alltså – och skyltade om på samma sätt. Och tvingades skylta tillbaks. Eller som tvingar polisen att ställa en ensam cykelkonstapel på en liten bigata på Södermalm. Faktiskt kör alltså så många förbi den, trots att det är förbjudet, att nu också att boende på en lokalgata i Bromma känt sig tvungna att ta fram egna skyltar.

Kanske behövs det någon slags trafikutbildning här.

Läs mer om Runda vägen.