Snöröjning!

Ja, rubriken är väl kanske lite otippad när det råder i det närmaste tropisk värme, åtminstone i mellersta och södra delen av landet. Men! Varje vinter blir det skriverier om snöröjningen för cyklister och vi kunde inte släppa det, midsommar eller inte. Eftersom de flesta cykelvägar är kommunala, så ansvarar i huvudsak kommunen för snöröjningen och med många olika inblandade, så blir resultaten olika. Ibland snöröjs en väg till kommungränsen och sedan tar en snödriva vid där nästa kommun inte prioriterat cykeltrafiken lika högt.

Kommungräns mellan Stockholm (sopsaltning) och Huddinge (inte sopsaltning). Foto: Olof Essle

Och några kommuner börjar sopsalta, samtidigt som andra låter bli – med hänvisning till att det blir för dyrt (till exempel Lidingö och Botkyrka)

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image-41.png
Botkyrka resonerar

En grej som slog oss när debattvågorna gick som allra högst i vintras, var att det här borde gå att göras effektivare. Dels genom att samarbeta regionalt, så att cykelvägar prioriteras på samma sätt i hela regionen. Så att cyklister inte möter snövall eller isbark bara för att vägen passerar över en, faktiskt, imaginär gräns. Och samtidigt att öka chansen att pressa priset.

Vi tänkte helt enkelt att kommunerna kunde gå ihop när de gör upphandlingen av snöröjning. Istället för att till exempel Sundbyberg och Solna var för sig vänder sig till de olika entreprenörerna och erbjuder ett snöröjningsavtal, så skulle förmodligen priset påverkas om avtalet istället gällde Solna, Sundbyberg och Sollentuna. Som ett exempel.

Men kanske finns det något i reglerna kring hur kommuner får upphandla sådant här. Vi var osäkra så vi gjorde som vi brukar, vi tokmailade runt. Vi valde helt enkelt på måfå ut så många kommuner vi orkade och frågade:

Har ni tagit initiativ till, eller funderat på att samordna upphandlingen av snöröjning i allmänhet och sopsaltning i synnerhet, för att på så sätt både få ner kostnaden och öka samordningen i regionen? Alltså att upphandla tillsammans, inte kommun för kommun?

Och man kan väl säga att, nej, det har i princip ingen gjort. Men vad det verkar finns inga egentliga hinder för det.

Svaren har varit olika, till exempel Sollentuna hänvisar till långa avtal:

När det gäller gemensam upphandling inom regionen så är det inget alternativ för tillfället då vi har ett upphandlat avtal som troligen kommer fortgå i 7 år.

Sollentuna kommun

Solna har inte tänkt på det, men tar det med sig framåt:

Jag diskuterade din fråga med min kollega som är ansvarig för snöröjningen. Idén är intressant och den tar vi med oss inför framtida upphandlingar/diskussioner men det är inget vi inom förvaltningen diskuterat mig veterligen. Hoppas du fått svar på din fråga. Du får gärna återkomma om du har någon ytterligare fråga.

Solnas svar

Sundbyberg ger ett kortfattat:

Tack för din synpunkt och fråga

Nej det finns inga planer på att göra en gemensam upphandling

Med vänliga hälsningar

Sundbyberg

samma sak Botkyrka kommun:

Botkyrka kommun har inte övervägt en samordnad upphandling av vinterunderhållet.

Botkyrka

Värmdö kommun sopsaltar inte och svarade:

Värmdö kommun har idag ingen sopsaltning men vi har valt en högre prioritet för det regionala cykelstråket kring åtgärdstider.

Avseende sopsaltning så har vi idag inte dom förutsättningar för att kunna erhålla den metoden. Anledningen är vi har träkonstruktioner på vårat regionalstråk där vi just nu fokuserar på ombyggnation av denna sträcka för att nå dagens standard på framkomlighet. När vi väl har en anläggning som kan nyttja metoden sopsalt så skulle en samordning med exempelvis Nacka kommun vara väldigt aktuell i vårat fall.

Jag hoppas att detta ger svar på dina frågoa annars får du återkomma.

Värmdö kommun

Vi ställde såklart frågan till regionen också och fick svar från Cykelkansliet:

Hoppas att du får bra svar från kommunerna. Jag har frågat upphandlingsenheten på Region Stockholm, och de svarar:

”Då det är kommunernas ansvar gällande snöröjning så kan de säkert upphandla gemensamt. Det är dock en kommunalrättslig fråga som de själva bör ta ställning till.”

Vi har en löpande dialog med kommunerna och Trafikverket, och vinterväghållning/sopsaltning är en av frågorna som diskuteras och vi följer även upp utvecklingen genom det regionala cykelbokslutet.

Allt gott,

Region Stockholm

Det här var bara ett urval av svaren, men sammanfattningsvis framstår det som att egentligen ingen tänkt tanken att samarbeta kring snöröjningen.

Här läser vi ur remissversionen av den nya regionala cykelplanen:

Det är viktigt för säkerhet och framkomlighet att de regionala cykelvägarna sköts med bästa möjliga rutiner för drift och underhåll. Målet är att stråken ska hålla samma höga driftstandard som de största transportlederna för motortrafik året runt. Motivet till detta är tydligt – drygt 40 procent av cyklisternas singelolyckor beror på bristande drift, och singelolyckorna utgör mer än 70 procent av alla cykelolyckor. Välskötta cykelvägar stimulerar dessutom ett ökat cyklande.

Ur remiss till ny regional cykelplan

Långa avtal är såklart ett problem, men tiden går ju och det borde gå att synkronisera upphandlingarna över kommungränserna för att dels få enhetlig snöröjning (läs: så att cyklister inte möts av snödriva), dels för att få ner kostnaden – men också för att ge entreprenörerna bättre möjligheter och villkor för att kunna effektivisera, till exempel genom att ha en mångfacetterad vagnpark som klarar av olika utformade cykel- och gångbanor. Ett återkommande problem är att hantera olika bredder. Smalare vägar kräver mindre fordon. Man skulle också kanske kunna skapa en möjlighet att upphandla snöröjning specifikt för det regionala cykelvägnätet.

Eller vad tycker ni? Är det inte något både regionen och de enskilda kommunerna borde både driva och vinna på?

Hur reagerar du på detta?

Loading spinner

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *