Ny skylt i Stockholm

Ja, när man kommer på sig själv med att tänka “Oh, en ny trafikskylt”, ja då har man en stark indikation på att man är cykelbloggare. Den här såg vi i helgen. EDIT: Inte ny! Eller, kanske ny fräsch, men liknande skylt har suttit på platsen i femton år. Där ser man (eller såg inte).

Det är alltså den översta, blåa, som visar att högersvängande trafik har väjningsplikt mot passerande cykeltrafik. I alla fall tolkar vi det så. Det här verkar alltså vara ett led i Stockholms försök att anpassa sig efter bristerna i Trafikförordningen, och skapa ett sammanhängande stråk för cyklisterna – ett slags cyklisternas huvudled.

Så här ser själva passagen ut:

Vi tycker såklart det är bra att kommunen försöker hitta vägar (ha!) att göra det som gått för motortrafiken i decennier: att prioritera vägar i förhållande till varandra. Till exempel genom just huvudleder, där prioriterad trafik har högre framkomlighet än anslutande och korsande trafik som istället får väjnings- eller stopplikt. Det är ju något som lagstiftaren aldrig tagit höjd för när det gäller cykeltrafiken, som, ur lagstiftarens synvinkel, aldrig varit annat än ett rekretionstrafikslag som egentligen aldrig är på väg någonstans. I en verklighet där folk faktiskt använder cykeln som ett transportmedel krävs andra hänsyn och det är alltså det kommunen försöker åtgärda.

Här ska sägas att vi är lite förvånade att själva korsningen är målad som en cykelpassage – eftersom det i praktiken innebär att cyklister ändå har väjningsplikt. Kommunen har ju på andra ställen försökt ta sig förbi detta genom att måla korsningen som cykelfält, som juridiskt är samma sak som vilket körfält som helst. Till exempel på Stallgatan:

Men det här med att cykeln skulle räknas som ett transportfordon är ju lika outforskad mark som Mars Syrtis Major, så man får väl ha lite tålamod.

Läs också: