Musik minskar inte uppmärksamheten.

Ibland är det som att alla ens bloggposter hänger ihop. Kommer ni ihåg Trafikverkets PR-satsning “Zhero”? Om inte kan ni läsa om det här:

Ett av deras tips handlade om det vi skrev om i förmiddags, det här med att cykla med hörlurar:

“Hoppa hörlurarna på hojen”

Och när vi skriver om just hörlurar brukar vi säga att det är ett rätt dåligt undersökt område, den som brukar dyka upp är den som en australiensisk tidning gjorde för flera år sedan som kom fram till att:

Alltså att cyklister som cyklar med hörlurar hör ungefär lika bra som en bilförare i knäpptyst kupé.

Men! Zhero.se ovan hänvisar i sitt råd “Hoppa hörlurar på hojen” till en VTI-undersökning. Och nu läste (nåja, bläddade) vi i den och lo-and-behold, vad står det på sidan 29?

För att undersöka om cyklisternas lyssnande i mobilen har betydelse för uppmärksamheten i
korsningar jämfördes varvet då cyklisterna lyssnade på något med det varv då de inte lyssnade på
något i de tre utvalda korsningarna (enligt avsnitt 2.6) med parvisa t-tester. Inga signifikanta effekter
på uppfyllande av MiRA-kraven kunde påvisas (nödvändiga: t(223) = -1,64, p > 0,05; användbara:
t(125) = 1,15, p > 0,05). Det var heller ingen skillnad i komplexitetsnivå mellan varvet då cyklisterna
lyssnade på musik jämfört med då de inte lyssnade på musik i korsningarna (t(346) = 0.64, p > 0,05).

VTI.se

MiRA-krav” står för “Minimal Required Attention” och är en metod för att värdera förares förmåga till uppmärksamhet. VTI såg alltså inga signifikanta effekter på uppmärksamheten i korsningar när cyklister lyssnade på musik.

“Att lyssna på musik påverkade hastigheten olika beroende på cyklistgrupp, där snabbare cyklister sänkte sin hastighet något. Uppmärksamheten och den upplevda belastningen påverkades inte.”

Vi är bara amatörbloggare, men det framstår ju onekligen som att när Zhero tycker att man ska skippa hörlurarna och hänvisar till en forskningsrapport från VTI, så säger samma rapport att musik i lurar inte har några signifikanta effekter på cyklisternas uppmärksamhet. Åtminstone inte i korsningar och i VTI:s undersökning.

Tipstack till Emil!

Toppbild: “Headphones” Will Vanlue/Flickr CC BY-NC-SA 2.0