Cyklistbloggen fixar Tvärförbindelse Södertörn.

I Stockholmsregionen finns något som kallas “Det regionala cykelnätet”, som består av regionala cykelstråk. Det är ett nätverk som går över kommungränserna och som ska möjliggöra, ja regional cykling.

Vi klistrar direkt ur PR-pdf:

Regionala cykelstråk ska helt enkelt göra det enkelt att ta sig inte bara korta sträckor, utan intra-regionalt. Det ska vara lätt, smidigt och säkert. Så här kan det se ut:

Ett slags motorvägsnät för cyklister helt enkelt. Men där motorvägar i nästan alla fall har en enda väghållare, statliga Trafikverket, så är det kommunerna, och Trafikverket här och var, själva som äger och förvaltar stråken i den egna kommunen. Nätet är inte klart än, först 2030 är tanken att det ska vara helt utbyggt.

Det regionala cykelmålet! 2030!

Kartan finns tillgänglig online, till exempel på Cykelkansliets sajt. Men lita inte helt på den, det är ju inte helt klart än, så alla sträckor är inte färdiga. Faktum är att det inte ens är säkert att det faktiskt finns en väg, tittar man till exempel vid Edsviken i Sollentuna ser det ut så här:

Men i verkligheten finns ingen bro där så den hugade cyklist som använder kartan för att ta sig fram kommer bli rätt besviken.

Vi försökte också få någon klarhet i om det ställs några formella krav på kommunerna, inte bara när det gäller utformning, utan också förvaltning. Som exempel har vi Dialoggatan i Huddinge, som i vintras såg ut så här:

Här förväntas man alltså leda cykeln, på det regionala cykelstråket. Här finns överhuvudtaget ingen omledning av cykeltrafiken. Så såg det ut i vintras och så såg det ut också förra veckan. Kommer man från andra hållet i stället, så saknas helt omledning för vägarbetet. Som till exempel hade kunnat informerat om att cykelbanan börjar här till vänster (blå pilar):

Här hade man alltså med fördel svängt vänster, även om sträckan helt saknar cykelpassage eller överfart, och bara är ett övergångsställe. På det regionala cykelstråket. Då hade man sluppit hanka sig fram i uppförsbacken med biltrafiken i ryggen.

Här ska tilläggas, att om man följer det regionala cykelstråket, så kommer man då tvingas korsa vägen igen, eftersom den här är på fel sida. Så här, “led cykeln” är alltså rött kryss, och grönt är regionalt cykelstråk:

Och tittar man på Google maps så har det sett ut så här sedan åtminstone juni 2020, ett år. Här ska noteras att det finns gott om yta, gott om möjligheter att göra en vettig omledning av cykeltrafiken. På det regionala cykelstråket. Men det kanske inte behövs förrän 2030, vem vet. Varför stressa på liksom. Hade det här varit 2031 så finns det inga anledningar att tro att Huddinge inte fixat en perfekt omledning (<— Kan innehålla spår av sarkasm).

Vi ställde frågan till några med lite insyn: Finns det några system för att hålla koll på om kommunerna sköter sina regionala cykelstråk? Kan till exempel en kommun som missköter sig få något vite, eller kanske bli av med stråket?

Svaren vi fick fick oss att dra slutsatsen att nej, det finns det inte. Det är helt upp till kommunerna själva. Huddinge har alltså inga reprimander att vänta för det här. Det sagt så finns det ju inget “cykel” överhuvudtaget med Dialoggatan som den ser ut nu, annat än att regionen valt att ta med den på sin karta. Det är en synnerligen dålig plats att cykla på, vi skulle direkt avråda. Men motortrafiken har en tydlig omledning och passage genom området.

Precis som den icke-existerande bron över Edsviken, så är den här sträckan “cykelstråk” bara på kartan. Det är såklart kostnadseffektivt: Regionen kan visa upp mycket rött:

Jättemycket cykelstråk!

och man kan säga några ord om “miljö”, “hälsa” och “2030”, utan att det kostar en krona. Och ute i verkligheten så får cyklisterna harva på bäst de kan. Alternativet hade varit att presentera en karta som faktiskt visar verkligheten (kanske det finns, någon som vet?).

Och vi tänker, varför inte tillämpa samma sak på motortrafiken. Här får ni, Trafikverket – Cyklistbloggen ger er Tvärförbindelse Södertörn. Lika kostnadseffektivt. Ni kan tacka oss genom ett bidrag på vår Patreon, mer kostar det inte av skattebetalarnas pengar. Vi bjuckar på konsten också, så slipper ni betala 40 miljoner för det också. Det är alltså den där härliga snurren vi la till där vid Glömsta, blir lite som tivoli. Vi fick lite feeling helt enkelt. Så, klart! I väg och publicera PR-broschyrer nu!

Och kommer någon bilist och gnäller, så säg bara “2030”.