Viktigt att också förbjuden biltrafik är så framkomlig som möjligt

För snart ett år sedan skrev vi om hur Stockholms stad planerade att göra Lingvägen i Söderort till en genomfartsled. Nu har planerna gått vidare, men med en anpassning. Vi läser i Mitt i att:

“Men det ser inte ut att bli någon autostrada för privatbilister förbi skolan, som en del kritiker fruktat. I beslutet står, efter förslag från majoritetspartierna, att ”trafikbegränsande åtgärder är en förutsättning för vägens genomförande”.”

Rent konkret så ska de stänga vägen för genomfartstrafik under skoltid, vilket väl blir mellan kanske 8 och 17 i så fall. Så, inte en “autostrada” under de tiderna alltså, men fritt fram övriga tider.

Här är vår fundering: Man väljer alltså att bygga en genomfartsled, rita den jämnt och fint förbi, med god framkomlighet och generösa svängradier:

Men inte utan att det sker på bekostnad av övriga trafikanter. För samtidigt har man använd svenska trafikanläggares standardmetod för gång- och cykeltrafiken, det vill säga att när vägen väl är på plats, rita in den ad-hoc på ytan som blir kvar.

I det här fallet innebär det till exempel att cykelbanan inte “fick plats” på samma sida, så att alla hugade cyklister, inklusive skoleleverna, tvingas korsa vägen på mitten, över en obevakad cykelpassage och att cykeltrafik som ska något så enkelt som upp på Farstavägen, tvingas löjligt omfattande omvägar.

Och det är där oskyddade trafikanter tvingas korsa vägen som de svåra olyckorna sker.

Detta gör man alltså nu, och sedan förbjuder man trafiken? “Hey, det är visserligen för det mesta förbjudet med biltrafik, men de måste såklart ändå ha optimala förutsättningar, alla kan faktiskt inte få allt, vi måste kompromissa och vi har verkligen försökt göra det så bra som möjligt”?

Vad var det de sa nu i trafikanalysen? Jo:

Alternativet, att ge den trafik, det vill säga gång- och cykeltrafiken, som faktiskt får passera här dygnet runt, till exempel till skolan, en framkomlig, säker och intuitiv väg, skulle man ju kunna tycka vore rimligare. Och låta den förbjudna genomfartstrafiken anpassa sin väg efter det. Men såklart viktigare att biltrafiken har optimala förutsättningar, även där den är förbjuden.

Tidigare inlägg:

Hur reagerar du på detta?

Loading spinner

One thought on “Viktigt att också förbjuden biltrafik är så framkomlig som möjligt

  1. Och jag antar att “stänga vägen” innebär att man sätter upp skyltar som ingen bryr sig om

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: