Parkeringsutfarter viktigare än cykelväg?

Idag är det stressigt, så vi får nöja oss med att rya över cykelkulturen i stan. Mer specifikt det som gör att Stockholm alltid så ofta prioriterar biltrafiken främst. Case in point, det här är utfarten ur garaget vid DN-skrapan på Görwellsgatan. Som det är utformat bryts cykelbanan tydligt av utfarten:

Det innebär en del saker, framförallt att cykeltrafiken, förmodligen för säker kan man aldrig vara när det gäller cykelvägar, har väjningsplikt mot biltrafik på väg in och ur garaget. Juridiskt slutar nämligen cykelbanan där, sedan börjar en ny på andra sidan utfarten.

Den här sträckan är i Stockholms nya cykelplan ett “primärstråk”, alltså cyklingens motsvarighet till motorvägar.

Men det är inget nytt, i den nuvarande cykelplanen som togs fram 2011 är sträckan ett “pendlingstråk”, det vill säga samma sak.

Tur att det inte behövdes trafiksignaler här alltså.

Det liknar förövrigt lite hur det ser ut i nyanlangda cykelbanan vid Karlaplan:

Så man kan med viss fog anta att det här är någon form av utformningsprincip: När det gäller utfarter från garage så är den trafiken viktigare än cykeltrafiken.

Cykelkultur som sagt.