Namnge cykelvägarna!

I förslaget till nya cykelplanen för Stockholm skriver författarna:

Vägvisningen behöver utvecklas
Cykelvägvisning är viktig för att cyklister ska hitta dit de ska.
Den kan även öka nöjdheten med Stockholm som cykelstad och
underlätta för både befintliga och nytillkommande cyklister.
Cykelvägvisningen har uppgraderats i hela staden och ytterstaden
och innerstaden har fått ett gemensamt skyltsystem.

Ur “Cykelstaden – Cykelplan för Stockholm 2021”

Samma sak tas upp i förslaget till ny cykelplan för hela Stockholmsregionen:

Där lyfts vikten av att göra det lätt att hitta till ett helt eget “strategiskt insatsområde”.

Och det är klart, det är viktigt att hitta dit man ska. Men ett av problemen inte bara i Stockholmsregionen, utan i hela landet, är att cykelvägar, med få undantag, faktiskt inte heter någonting. När det gäller gator och vägar har de alltid namn, så att man lätt kan säga “Ta Hamngatan rakt fram och sväng sedan ner på Långgatan”.

Cykelvägar däremot, “Öhhh… du vet där vid Konsum, ja alltså bakom. Där går det en cykelbana, typ efter lastutfarten. Ta den några minuter tills du kommer till bakom fotbollsplanen ungefär. Vid bänkarna. Där delar den sig i två nya vägar, ta den närmaste, alltså den som går förbi lekplatsen, inte den som går upp bakom skolan. Sedan, bakom det stora buskaget så finns det en väg som delar sig i två, där…”. Ja, man får hitta på egna beskrivningar.

“Namnlösa vägar i Stockholm”

Med namngivna cykelvägar skulle också vägvisningsappar bli betydligt bättre. Vi tar Google Maps som exempel. Platsen är Nytorps gärde i Stockholm. Vi navigerar oss från ena änden till andra. Bara som ett exempel för att se hur det kan se ut.

Vägbeskrivning via bil:

Med tydliga namn vid varje sväng. Och ute på gatan såklart med gatunamnsskyltar i korsningarna.

Samma sträcka med cykel, med gult utropstecken. Som att navigera till sjöss:

“Cykla österut! Mot Baltikum!”

Hade cykelvägarna också haft namn hade plötsligt vägbeskrivningen kunnat ske utan att ange kardinalstreck och utan att behöva förlita sig på död räkning.

Så, ett bra sätt för regionen och kommunen att göra det lättare att hitta för cyklister och betydlig lättare att beskriva sträckorna, se då till att alla vägar får egna namn. Som ni också skyltar upp med. Går det för vanliga gator så bör det inte vara raketforskning att göra samma sak för cykelvägarna.

Döp cykelvägarna.