Cykelstölderna upp med 90 procent men vem bryr sig?

TT rapporterar idag att cykelstölderna i Sverige ökat med 90 procent från februari till mars.

– En förklaring är att det helt enkelt är fler cyklar i omlopp. Framför allt i storstadsområdena cyklar folk mer för att slippa åka kollektivt under coronan, säger Lina Nilsson, rådgivningsexpert på Stöldskyddsföreningen.

SvD.se

Cyklingen ökar och därmed också cykelstölderna. Och ska man se något positivt i det så är det väl att det inte handlar om den sedvanliga sommarökningen av stölder, utan nu pratar vi mars månad. En rätt kall marsmånad också.

– Ökar efterfrågan så ökar också stölderna. Finns det inte cyklar att få tag på på marknaden så blir det ännu mer lukrativt att stjäla cyklar och sälja på Blocket eller någon annanstans, säger Lina Nilsson.

Cykelstölder svåra att komma åt

Och som vanligt när cykelstölder tas upp, så konstateras att det är svårt att komma åt.

– Uppklaringsprocenten för cykelstölder är låg, närmast noll. Ärendena avskrivs direkt så det är extra viktigt att göra det man kan för att minska risken att bli utsatt för stöld.

Men det är de inte. Inte med självklarhet i alla fall. Det är klart att det alltid går att ge de vanliga tipsen till cykelägaren: lås fast cykeln ordentligt, med godkända lås. Lås fast den, alltså se till att den är fastlåst i ramen. Annars kommer den lätt lyftas in i en lastbil fylld med andra otillräckligt låsta cyklar. Eller så kommer den snabbt reduceras till bara ett fastlåst framhjul.

Men låt er inte luras. Det finns betydligt fler åtgärder som skulle kunna göras för att försvåra och förhindra cykelstölder. Vi har skrivit om dem tidigare, men vi tar det en gång till.

För det första: Samhällets aktörer skulle kunna börja ta cykelstölder på allvar. Idag ses cykelstölder nästan som ett rent offerfritt brott. Något som till exempel avspeglar sig i regeringens intiativ för ett par år sedan att stävja okynnesanmälningar till polisen:

Ygeman believes that it would benefit everyone if insurance companies did not require a police report when it comes to minor offences, such as a stolen bike or a camera. 

Ungfär lika illa som att ringa polisen för en dålig julklapp, we kid you not.

“You should not notify the police if an eagle has abused a rabbit or even that a shower jet is too hard or that you have received an ugly sweater for Christmas,” Interior Minister Anders Ygeman told TT. 

Ett mindre brott alltså. Behöver inte ens polisanmälas. Eller, ska helst inte polisanmälas alltså.

Men, för den som byggt upp sin vardag med cykel som transportmedel är det såklart inte lika roligt. Ofta när enkäter görs om vad som hindrar folk att cykla mer, så nämns just risken att få cykeln stulen. För den som byggt upp sin vardag kring att kunna ta sig fram på cykel, är det ett rätt stort problem när den plötsligt blir stulen. Då låter man hellre bli.

Bygg riktiga cykelställ

För det andra, och det följer av det första ovan: När du blir inblandad i ett projekt där det ska anläggas cykelställ, ta uppgiften på allvar. Det betyder att du inte nöjer dig med ett gammalt klassiskt hjulknäckar-ställ.

Duger inte

Är du ansvarig för cykelställ, se till att ställen är byggda så att det går lätt att låsa fast cykeln i ramen. Inte bara i framdäcket. Är du ansvarig för att bygga ett helt cykelgarage, till exempel vid en järnvägsstation, så se till att göra själva lokalen säker också. Nöj dig inte med att skjuta över ansvaret på någon annan, som kommunen gjorde vid det numera rätt tomma Älvsjö garaget.

Kräv ramnummer vid andrahandsförsäljning

För det tredje, och det följer av det första att ta frågan på allvar, försvåra för tjuvarna att sälja de stulna cyklarna. Det är extra viktigt när efterfrågan är stor. Varje cykel har ett ramnummer. Idag är det en nästan meningslös siffra, trots att ett av de vanligaste råden när man köper ny cykel är att anteckna ramnumret. Det spelar såklart ingen roll att du har det nedtecknat, eftersom det bara är du som vet om att det finns. Kanske extra tydligt när vi alltså har en regering som vill att folk ska sluta polisanmäla cykelstölder helt. Enda tillfället det är användbart är om cykeln mot förmodan skulle hamna hos polisen och du behöver kunna visa att den är din.

Till exempel hos Stöldskyddsföreningen

Om du har en e-handelssajt, till exempel Blocket, bygg då in ett tvingande fält för just ramnummer. Om du är ansvarig på ett försäkringsbolag, ta kontakt med de övriga bolagen och skapa tillsammans ett stöldskyddregister för cyklar. Gör det sökbart så att hugade köpare av begagnade cyklar kan kontrollera att cykeln de är på väg att köpa inte är anmäld som stulen. Ge polisen tillgång till det så att de kan utreda cykelstölder så att brotten faktiskt klaras upp.

Försäkringsbolagen ointresserade

Här kan tilläggas att vi frågat försäkringsbolag detta i flera år och intresset är obefintligt av någon anledning. Kanske gillar de att ersätta stulna cyklar. Kanske är det inte tillräckligt dyrt för dem. Kanske tjänar de så bra på att sälja dyra lås att cykelstölder inte är en så stor förlust trots allt. Flera av de stora försäkringsbolagen säljer själva cykellås, ofta kostar de flera tusen kronor.

Skapa ett EU-gemensamt register

För det fjärde, är du kanske EU-kommissionär eller förtroendevald, arbeta för ett EU-gemensamt register så att det inte räcker med att skeppa ut de stulna cyklarna ur landet och sälja dem utomlands istället.

Eller för att sammanfatta: Det finns massor av saker att göra för att minska antalet cykelstölder. Att det inte sker är inte för att det är svårt, eller komplicerat, det är för att ingen är intresserad egentligen.

Illustrationer: @brian_and_wayne