Varför ser det ut som det gör på Götgatan?

Med ökande regelbundenhet dyker den upp i kommentarsfält i sociala medier: Götgatan. Varför ser den ut som den gör? Varför är det underliga gångbanor på utsidan av träden? Varför gör ingen någonting?

Eftersom Cyklistbloggen har varit med så länge (tio år i år!), så har vi följt det som är en av Stockholms kanske viktigaste cykelsträckor länge. Så vi passar på att dra historien igen.

Vi spolar tillbaks till 2011. Cykelbanan på Götgatan är smal och olycksdrabbad. Den går i slalom, mellan gatstolpar och bilar, upp på trottoaren, ut i mitt fil igen. Vi beskriver det i oktober det året som ett “helvetesrace“.

Stundtals läskigt smal…
och inte alltid jätteväl underhållen.

Vi spolar fram till 2013-2014. Vid makten i Stockholm sitter en borgerlig koalition med moderaterna, kristdemokraterna, liberalerna och centerpartiet. Finansborgarråd är Sten Nordin, och trafikborgarråd är Ulla Hamilton. Centerpartisten Per Ankersjö är stadsmiljöborgarråd och kallar sig också på sin egen blogg för “Cykelborgarrådet”.

Ur utvärderingen.

De startar 2014 projektet “Pilotplats Cykel“, där ett av projekten är Götgatan. Vid tillfället är Götgatan fyrfilig för biltrafiken, men undersökningar har visat att de inre körfälten framförallt används till dubbelparkering av bilar. Trafikmätningar ger också vid handen att det under rusningstimmarna passerar betydligt fler cyklister än bilister.

McDonalds delar ut frukost direkt till passerade cyklister på nya banan.

Man bestämmer sig för att göra ett test: genom att ta bort det ena körfältet i varje riktning så får man plats med en betydligt rakare och bredare cykelbana. Teorin är att eftersom ena körfältet ändå bara användes för dubbelparkering, så ska framkomligheten inte påverkas nämnvärt. Samtidigt utökade man lastplatserna.

Efter lite meck i början, bland annat med ibland märklig vägmålning, så blev det klart under våren 2014:

Så här kan man se förändringen på Google Maps:

2011:

2011

2014:

2014

och slutligen i somras:

2020

Finessen var att det var förhållandevis små förändringar, till en låg kostnad som gjorde det möjligt att testa först. Och vid utväderingen så visade sig cyklisterna vara supernöjda och trafikflödena hade inte påverkats nämnvärt.

Ur projektutvärderingen

Man märkte också att separationen mellan samtliga trafikslag blev bättre.

Ur projektutvärderingen

Alla var inte lika nöjda, Räddningstjänsten hade synpunkter, bland annat ville de bredda södergående cykelbana mer, så att den kunde användas som räddningsväg, något vi också
föreslagit
.

Ur projektutvärderingen

Försöket blev så lyckat att man beslutade permanentera det, vilket i praktiken innebar att man gjorde mindre justeringar av kantstenen, bytte färg till vit linjefärg och satte upp Hammarbyfärgade plastavgränsningar.

Mitti.se

Det är dock fortfarande en temporär lösning. Fortfarande ser det märkligt ut, vilket alltså brukar påpekas i sociala medier.

Här ska först tilläggas att den där mellanytan, alltså gamla cykelbanan, från början var tänkt som ett ställe där man kunde sitta.

Plats i skuggan. Foto från Stockholms stads presentation
Foto: Liv utan bil

Men de vandaliserades så de togs bort och tills nästa steg så har de alltså blivit något slags extra trottoar.

Götgatan är här egentligen taket på tunnelbanan mellan Ringsvägen och Slussen. Och den är gjord av trä och har ruttnat. Inom närmaste åren måste den bytas och då kommer hela Götgatan behöva grävas upp. Stockholms stad har därför bestämt att synkronisera omgörningen av Götgatan med Region Stockholms tunnelbanerenovering och därför görs inga större arbeten på sträckan.

Mitti.se

Senaste budet är att det kommer ske i början av 2022, alltså nästa år.

Läs alla våra inlägg om Pilotplats Cykel.

Hur reagerar du på detta?

Loading spinner

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *