På tal om vikten av tydlighet i cykelplaner

Den här bisatsen missade vi lite när vi fick svaret i december förra året. Men, det visar lite vikten av att vara oerhört tydlig i alla cykelplaner, eftersom väghållarna gärna nöjer sig med att konstatera att “det finns många hänsyn att ta” när cykelvägar ska byggas och sedan göra undermåliga trafiklösningar.

Det här är alltså ett svar från ordföranden för det nationella cykelrådet, tillika chef på Trafikverket. Det var i samband med att vi ställde frågor om Vinsta-haveriet:

Twitter.com

“Det leder ofta till lösningar som kan se märkliga ut.”

Det han konstaterar är alltså att när Trafikverket bygger utifrån befintligt regelverk, så leder det “ofta” till lösningar som kan se märkliga ut. Ja, för cykeltrafiken i alla fall.

Fundera på det. Vi har ett regelverk, som vi vet leder till märkliga lösningar. Så är det. Och fundera på när ni hörde samma sak för vägar för motortrafiken. “Förbifart Stockholm? Ja, vi måste ta hänsyn till väldigt mycket. Funktionshindrade, barnperspektiv. Det leder ofta till lösningar som kan se märkliga ut”. Hur fort tror ni regelverket hade ändrats?

Men det behöver ju inte ändras, det är redan gjort. Problem med markåtkomst? Well, inget problem för bilvägar – vi ger helt enkelt staten rätt att, mot skälig ersättning, exproprietera mark. (Markåtkomst för cykeltrafik? Ja *host.. hmmm… handen på hjärtat – måste man verkligen cykla?)

Därför är det så otroligt viktigt att regionala cykelplaner, eller alla cykelplaner, är lika tydliga som de för all annan trafik.

Toppbild: Exempel på statlig cykelplan från 2000, som alltså inte räckte för att förhindra “lösningar som ser märkliga ut”.