Cykelbanor är för dyra

Helt nya cykelbanor är för dyra.

Mitti.se

Från Trafikverket.se:

“- När vi nu står inför upphandling visar det sig att stråket kommer att bli betydligt dyrare att bygga än beräknat, vägplanen är för ambitiös och tar inte tillräcklig hänsyn till genomförbarhet. Därför har vi beslutat att avvakta med bygget och se över olika alternativ för att få ner kostnaderna så att de bättre överensstämmer med budget, berättar Ylva Gustafsson-Höjer, enhetschef på Trafikverket.”

Mitti.se

“Som Mitt i tidigare har berättat så blir det inget snabbcykelstråk på sträckan mellan Mörby centrum och Frescati. Anledningen är att det skulle bli all för kostsamt, närmare en halv miljard kronor.”

Om Vinsta, där cyklister, funktionshindrade, barn och gamla tvingas ta långa omvägar för att via ramper komma upp på bron över vägen när Förbifart Stockholm är klar, gissar Trafikverkets medarbetare tillika ordföranden i Nationella Cykelrådet:

“En separat cykelbana hade varit en lösning men det kostar också där efter.”

Samtidigt i Skåne, 15 kilometer omledd gammal Europaväg:

SVT.se

Fem minuter snabbare bilväg för en miljard kronor däremot, det är som hittat.

Vi citerar Vi Bilägare:

Det är orimligt att lägga miljardbelopp på att bygga nya vägar som baseras på prognoser om att biltrafiken kommer öka. Det skriver fyra trafikforskare i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Just nu pågår flera vägprojekt i Sverige som baseras på ökade vägtransporter, och vägarna kommer också i sin tur generera ökad biltrafik. Om trafiken ökar blir det svårt att nå målet att minska utsläppen från inrikes transporter med 70 procent till 2030 även om fler bilister tankar biobränsle eller byter till en elbil.

Toppbild: Förbifart Stockholm, om vilken Mest Motor skrev:

Den stora motorvägen Förbifart Stockholm blir försenad med fyra år och kommer dessutom kosta tre miljarder mer än budgeterat, enligt Ekot.

Läs också:
Expressen “Ursäkta Trafikverket, är det här ett skämt?

Trafikverket stoppar cykelväg längs nya E18

När Trafikverket bygger leder försvinner cykelvägen