Trafikverket löser hastigheten på ännu en bro.

Trafikverket håller på att försöka lösa situationen på Skurubron i Nacka, utanför Stockholm. Lösningen blir hastighetshinder, “rumble strips” och en hastighetsgräns på 25 kilometer i timmen.

Vi skrev ju för ett tag sedan om Älvsborgsbron i Göteborg, där Trafikverket valt att göra ena cykelbanan till materielförvaring under ombyggnaden och därmed mölade ihop gående och cyklister i bägge riktningar på den andra. Vilket ledde till en otrygg trafiksituation. Vilket ledde till att Trafikverket satte ut grindar.

Det i sin tur gjorde det ytterligare lite otryggare och dessutom att cyklister med till exempel barnvagn bakom inte kom förbi.

Älvsborgsbron. Foto: Christer Gustavsson

Grindarna togs bort av en uppgiven Trafikverketmedarbetare som sa:

– Vi har inga fler idéer just nu, så vi hoppas att cyklisterna  allt efter tiden inser att här ska man ta det försiktigt,säger Thomas Lundberg.

Nu har Trafikverket stött på samma problem igen, men nu i Stockholm. På Skurubron i Nacka kommun håller man på att bygga en bro till. Och då försvinner ena gång- och cykelbanan under byggprocessen. Grejen är den att det här är enda passagen i västlig riktning både för biltrafik och cykeltrafik, så det finns inga alternativa vägar. Vägen fram till bron är en motorväg, hastighetsbegränsningen är nästan hela vägen fram till bron 90, därefter 70. Det är alltså hyfsat hög fart bland biltrafiken.

Det i sin tur ställer till det för alla dem med EU-moppe som ska över och de är många i kommunen. De ska egentligen köra ute på leden (vilket Trafikverket missade redan 2014 när de byggde om och gjorde det omöjligt för EU-moppar att passera lagligt). Vilket gör att de tar cykelbanan istället. Vilket är olagligt, men polisen i Nacka har sagt att de förstår att ingen vill köra moped ute på leden, och ser mellan fingrarna.

Allt detta har lett till att Trafikverket bedömer att gång- och cykelbanan är för smal. Och Trafikverket säger att problemet då är att trafikanterna kör för fort. Och nu ska det få en lösning.

Trafikverket igen

“Vi vet att många cyklister och mopedister kör för fort efter rådande omständigheter. Att sänka farten minskar risken för allvarliga skador om det skulle ske olyckor på gång- och cykelvägen.”

I första vändan var tanken att göra samma lösning som på Älvsborgsbron:

Det rör sig inte om att bygga fartgupp på cykelvägen utan det kommer att sättas upp avsmalnande hinder som gör att cyklister/mopedister måste sänka farten för att komma igenom.

Men sen kom eftertankens kranka blekhet ikapp och de konstaterade att då går det inte att snöröja. Bummer. Läge att tänka lite till alltså.

Och nu har de tänkt klart.

Rumble strips vid Slussen. Foto: Jon Jogensjö
Trafikverket

Lösningen blir “Upphöjda spärrlinjer”, vilket vi tolkar som det som brukar kallas för “Rumble strips”, tjocka gummilinjer som läggs tvärs över gatan. Som i de få undersökningar som gjorts, bland annat finansierat av Trafikverket själva, visat sig ha ingen, eller avtagande, effekt – det vill säga att cyklisterna efterhand vänjer sig vid att hindren inte är några hinder egentligen.

“Hastighetsmötningar visar inget samband mellan farthinder och cyklisternas hastighet.”

Frågan är om man på EU-moped ens märker av rumble strips alls.

Den andra åtgärden är att sänka hastigheten till 25 kilometer i timmen på bron. Ja, för cyklister och mopedister alltså. Vilket vi, som de amatörer vi är, funderar på om man verkligen kan. Läser man Transportstyrelsens författningssamling så säger den att:

1§I  lokala  trafikföreskrifter  med  särskilda  trafikregler  enligt  10  kap.  1  § andra  stycket  14  och  15  trafikförordningen  (1998:1276)  får  endast värdena 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 och 110 kilometer i timmen användas.

Vi är som sagt amatörer
, så vi vet inte om statliga verk kan sätta andra hastighetsgränser, men givet att de inte kan de så är Trafikverkets lösning på Skurubron alltså att sätta upp farthinder som inte fungerar och en hastighetsgräns som inte gäller.

Känns inte jättekraftfullt om vi får tycka.