Förbifart Stockholm gör cykelvägen till en labyrint i Vinsta

I Vinsta i Stockholm kommer Förbifart Stockholm bryta upp befintliga cykelbanor och göra sträckorna svårare att hitta och längre. Men vi förvånas inte bara över att man bygger dåliga nya cykelvägar, utan också att man inte tar chansen att göra de befintliga bättre. Istället river man dem.

Vi tittar på Trafikverkets projekt för Förbifart Stockholm vid Vinsta, alldeles intill idylliska Hässelby Slott. Här ska det byggas ny trafikplats och det påverkar såklart alla, cyklisterna också.

Så här ser det ut idag:

Vinsta idag. Från Trafikverket.se

Och så här kommer det se ut när det är färdigt:

Illustration: Trafikverket.se

Det blir alltså en betydligt större och mer trafikerad sträcka, med en ny cirkulationsplats. Cykelbanorna läggs på kullar och broar för att slippa trafikljus i cirkulationen. Det påverkar framkomligheten. För biltrafiken blir den bättre, alla trafiksignaler försvinner. Men för cykeltrafiken?

Om man idag ska cykla från Vinstavägen och korsa Bergslagsvägen, så cyklar man så här:

Fördelen är att det är intuitivt, som cyklist leds man direkt dit man ska och behöver inte gissa. Nackdelen är att man passerar en trafikljusreglerad korsning – man måste alltså vänta på grönt.

När Trafikverket har byggt om för Förbifart Stockholm så blir samma passage istället så här:

Som cyklist slipper man alltså den trafikljusreglerade korsningen, man behöver inte vänta på grönt. Men i gengäld så blir omvägen stor, och backig. Det blir dessutom kontraintuitivt, när du kommer nerifrån i bild på Vinstavägen, ska du plötsligt förstå att du ska svänga höger istället för att fortsätta rakt fram mot korsningen, för att sedan svänga vänster och cykla tillbaks mot korsningen igen. Och väl på andra sidan måste du korsa vägen igen, ändå.

Ett exempel till: Kommer man idag längs med Bergslagsvägen så svänger man bara höger:

Fördelen här är att, ja, det är närmaste vägen och det är jätteintuitivt.

Men när Förbifart Stockholm är klar, ja då har man tidigare på vägen tvingats över på vänster sida och måste alltså köra runt hela sträckan:

Där nackdelarna är självklara: Det är en jätteomväg, dessutom också i höjdled.

Sen ska sägas att cykelvägnätet på platsen idag inte är något under av glasklarhet heller. Men, här finns ytor så att man lätt hade kunnat passat på att räta upp alla anslutningar, se till att cykelbanan inte bara blir rak, utan också intuitiv, längs bägge sidor av Bergslagsvägen. Det vill säga så här:

Man hade alltså kunnat passa på att göra det som redan finns, bättre, inte bara lösa det omedelbara fokuset, som är det här med att man håller på att anlägga en ny motorväg. Alla hade blivit glada.

Här ser man ju att ytorna efter omgörningen kommer ersättas med skog, inte tätare bebyggelse. Man har egentligen bara tagit bort de befintliga cykelbanorna:

Ni kanske noterar att de blå cykelbane-förslagen slutar i tomma luften runt cirkulationsplatsen? I den befintliga planeringen är tre av cirkulationsplatsens “hörn” upphöjda för att tillåta två broar. På bilden nedan är de två nya broarna de röda strecken, och grönt visar nya vallar/upphöjningar:

Man har alltså redan höjt upp cykelbanan för att kunna passera över vägen på tre av fyra punkter. Gjorde man samma sak också i det högra “hörnet” på bilden, så skulle de blå strecken lätt kunnat förenas i mitten i en numera klassisk upphöjd cykel-cirkulationsplats. Det kunde alltså ha sett ut så här:

Eindhoven Nederländerna

Eftersom man redan i princip har byggt grunden för det. Det vill säga, man hade vunnit samtliga fördelar: Det hade blivit planseparerat, det hade blivit intuitivt och samtliga korsningspunkter hade försvunnit. Cykelbanan hade varit rak, på bägge sidor av vägen och inga onödiga omvägar hade krävts för cyklister. Som bonus hade man kunnat få chansen till snygga pressreleaser om hur staten satsar på cykling.

Men det gjorde man alltså inte. Man får lite känslan att det mer handlade om att få bort trafikljusen för biltrafiken, än att skapa en bättre och säkrare cykelväg på platsen. Och så blir det ytterligare lite knepigare att vardagscykla i Stockholm.

Tipstack till Viktor Arnell.

Toppbild: Hovenring Wikimedia CC-BY 3.0 John Tarantino

Uppdatering: Ett uppföljande inlägg publicerades dagen efter.

Läs också övriga inlägg om Vinsta.

Hur reagerar du på detta?

Loading spinner

3 thoughts on “Förbifart Stockholm gör cykelvägen till en labyrint i Vinsta

  1. Någonstans längs vägen kommer dessutom skyltningen att försvinna, så de stackare som ska göra en 180°-sväng för att komma upp på rampen istället fortsätter rakt fram. och det kommer att ta flera månader att fixa till.

    Jag sticker förresten ut hakan och satsar på att skyltar inte ens kommer att sättas upp de första månaderna för maximal förvirring.

  2. Cyklar man vidare efter rampen så ska man också dessutom ner i en tunnel, dvs dubbel höjdskillnad för gång och cykel. Medan bilarna får en plan sexfilig motorväg däremellan. Vad gäller rampen har Trafikverket mage att kalla det “lättare att ta sig mellan Bergslagsvägens västra och östra sida”. Frågade Trafikverket om detta och fick svaret “Ett projekt av den här storleken är fylld av kompromisser mellan olika intressenter.” Följdfrågan var om det fanns en enda kompromiss som biltrafiken tvingats till i förhållande till gc-trafiken, men det svarade de aldrig på.
    På väster sida om Bergslagsvägen, efter att man cyklat upp och ner för rampen kommer man behöva korsa Skattegårdsvägen på obevakade cykelpassager för att kunna fortsätta på gc-banan. Innan kunde man åtminstone få grönt när man skulle över, men nu är biltrafiken helt prioriterad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d bloggare gillar detta: