KAK vill ha fler bilar i städerna

SvD.se

KAK, Kungliga Automobil Klubben, vill ha fler bilar i städerna skriver de i SvD (tyvärr betalvägg). Ja, det är ju Covid-19 som är det aktuella skälet, om alla sitter i var sin bil, så är alla corona-säkra. Men på köpet får man, som någon skrev, med sig två fåtöljer, en soffa och (minst) ett ton plåt. Vilket gör att coronasäkringen kommer med ett pris: utrymme. Det tar fasligt mycket utrymme att coronasäkra med hjälp av bil.

“KAK vill därför skicka en tydlig signal till Sveriges kommuner: det är dags att tänka om och planera för ökad bilism.”

Det finns ju annars ytterligare minst ett coronasäkert transportslag, där man lämnar soffan, fotöljerna och plåten hemma: cykeln. Eller fötterna för den delen.

Men gamlingarna! De kan inte cykla! Eller gå!

“Äldre personer ligger som bekant i riskgruppen när det gäller covid-19. För dem fyller bilen därför en extra viktig funktion, vilket också syns i undersökningen. I den äldsta gruppen mellan 75 och 84 år kommer tre av fyra (73 procent) att öka sitt bilanvändande”

Vi tänker ju annars att en strategi här vore att önska sig färre bilar, så att KAK:s egna medlemmar får mer plats och slipper sitta i köer. Och de som absolut måste, alltså gamlingarna och de handikappade.

KAK noterar också att bilarna förändras:

“I takt med att bilarna blir tystare, säkrare och släpper ut allt mindre”

Säkrare blir de ju iofs framförallt för dem som sitter i dem, inte för dem som sitter utanför. Större blir de också eftersom alla vill ha en SUV. Och man kan ha aldrig så mycket eldrift, det påverkar ändå inte storleken. Eller säkerheten för oskyddade trafikanter som ska röra sig runt corona-buren. Tror också oss veta att även tysta (?) elbilar går på gummidäck som släpper ut partiklar.

Automotorsport.se

(Sen en parentes, är det intressant att eldriften för biltrafiken, alltså det här transporterandet av stora mängder plåt, en soffa, två fåtöljer och varierande antal personer, anses som räddningen för miljön, samtidigt som samma drivmedel för elscootrar, alltså transporterandet av en person och en skejtboard med pinne, framställs som nästan främsta orsaken till klimatförändringarna.)

Vi minns plötsligt den här bilreklamen som helt ofrivilligt satte fingret på problemet:

Anywhoo.

Samtidigt i Utrecht i Nederländerna bygger de bort 60-talets stadspolitik. Så här såg det ut 2009:

Och så här ser samma plats ut 2019:

2009:

2019:

Man har alltså rivit en av de trafikleder som spred sig likt corona på 60-talet och återställt kanalen som var där innan.

För den som vill utforska själv med hjälp av Google Maps är platsen den här. Vilken skulle du helst vistas, en längre tid än den halvminut som det tar att passera om man kör på en motorled, vid?

Det man kan notera är att återskapandet av den gamla kanalen skapade större utrymme för dem som rör sig på platsen och inte bara är på väg förbi. Ja, förutom då att bilbruset försvann. Och, gissar vi, en del partikelföroreningar.

Och här tänker vi ju lite instinktivt “Centralbron”. Så här ser det ut idag:

By Holger.Ellgaard (Own work) [CC-BY-SA-3.0] , via Wikimedia Commons

Och så här såg det ut förr:

Foto: Stockholmskällan

Och så här tänker sig Moderaterna i Stockholm att det skulle kunna se ut:

Illustration: Moderaterna.se

Så kanske fler frestas att ge sig ut på cykel eller till fots i stan – lugnare, tystare, säkrare och miljövänligare.

Och så kan KAK:s gamlingar slippa sitta i bilkö när det bara är de som verkligen måste som kör bil i innerstan.

Läs också: KAK Alla måste få plats! Vi kan inte bara låta ett enda trafikslag ta all tillgänglig yta!