Gör Ringvägen till ett riktigt pendlingsstråk

Hej Stockholms stad!

Vi skriver så här eftersom det är svårt att få med bilder och annat jox i ett epostmeddelande.

Vi undrar lite över Ringvägen. I Cykelplanen 2012 utpekas det som ett pendlingsstråk. Dessutom ett som i princip markerades som bra som det var (grön färg=ingen åtgärd).

Ringvägen i båge längst ner i bild. Ur Stockholms Cykelplan 2012.

Ringvägen är också en av Stockholms gamla Champs-Elyseeskopior, meningen var att det skulle vara en stor tjusig aveny, en del i den ringled som föreslogs redan 1946.

Så, biltrafiken på platsen har haft det väl förspänt sig sedan andra världskrigets slut.

Cykeltrafiken inte så mycket. Vi har skrivit om det tidigare, så vi ska inte gå in djupare på det än att konstatera att på Ringvägen får biltrafiken köra med god framkomlighet utan andra väjningsplikter än om det råkar bli rött. Cykeltrafiken däremot har väjningsplikt i varenda korsning eftersom cykelvägen är förlagd till en parallellgata. Så här ser det till exempel ut på norra sidan:

Men, vi tänkte komma med ett konstruktivt förslag på ett oerhört billigt sätt att snabbt rätta till det och göra Ringvägens pendlingsstråk åtminstone lite mer pendlingsbart. Vi citerar ur Cykelplanen:

“Ett pendlingsstråk ska vara bekvämt och säkert att cykla på. Detta innebär tillräcklig bredd för att medge omkörning, generösa kurvradier, bra sikt och god framkomlighet”.

Och det är svårt att säga att god framkomlighet råder när väjningsplikt råder var femtionde meter. Vårt konkreta förslag: Flytta väjningsplikterna så att de gäller mot den parallellgata som pendlingsstråket är förlagd till. Några exempel:

Ringvägen/Havregatan:

Södra sidan
Norra sidan

Eller Grindsgatan:

Och sedan skyltar ni övriga gator som inte ansluter till Ringvägens mitt med ny väjningsplikt. Exempelvis Rågatan:

Ni fattar. Det ni gör är att ni säger att pendlingstrafiken ska få högre prio än de som kör ut från till exempel den lilla återvändsgränden som just Rågatan är:

Fixa också påfarten på norra sidan, så (cykel)pendlingstrafiken inte behöver väja för biltrafik som kommer i femtio kilometer i timmen rakt in från snett bakom ryggen:

Och ger cykeltrafiken längs hela Ringvägen samma sak som biltrafiken redan 1946 fick på samma plats – god framkomlighet. Helt i linje med stadens framkomlighetsstrategi:

Stockholms stads trafikpizzabild

Och utan några jättekostnader.

För det kan väl inte vara meningen att just pendlingscykeltrafiken, till skillnad från genomfartstrafiken i Ringvägenavenyn, ska lämna företräde till minsta tvärgateutfart? Visst är det bara att ingen tagit tag i det här som gör att det är så?

Avslutningsvis fundera på att göra den här parallellgatan till nymodigheten “Cykelfartsgata”, så fort sådana införs. De fanns ju med i regeringens promemoria från 2017:

–En
väg eller  vägsträcka kan bestämmas vara  en cykelgata. Cykelgatan märks ut med ett särskilt vägmärke och den högsta tillåtna hastigheten är 30kilometer  i  timmen.

För visst är det dags nu, så här snart tio år efter att platsen fick officiell status som pendlingsstråk?