Inte bara grindar, utan också stolpar

Huddinge kommun, som är hem till den där cykelbanan med en stor grind mitt i, är också hem för den här lösningen:

Foto: Ettnoll/Twitter

Joråsatt, det ska fan inte vara för lätt att cykla helskinnad. Det är alltså inte en gammal cykelbana utan en sprillas nyanlagd.

Lite längre ner på samma, alltså precis nybyggda, cykelbana så ser korsningen ut så här:

Foto: Ettnoll/Twitter

Ni kanske noterar att de valt att leda in den dubbelriktade cykelbanan rätt in på en påbjuden gångbana, där det alltså är helt förbjudet att cykla.

Spela roll, det är ju bara cyklar det handlar om. Kanske blir det bättre nästa gång.